Soạn văn 8 Chân trời sáng tạo

Bài 9: Âm vang của lịch sử

Bài 10: Cười mình, cười người

Ôn tập học kì II

Tổng hợp kiến thức, bài soạn chi tiết, đầy đủ về các tác phẩm văn học, từ ngữ, ngữ pháp, kỹ năng làm văn,… trong chương trình Ngữ văn lớp 8 Chân trời sáng tạo