Soạn bài Viết văn bản tường trình

Hướng dẫn soạn bài Viết văn bản tường trình – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1: (Trang 61, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Xác định phần mở đầu, nội dung tường trình và kết thúc của văn bản trên.

Trả lời

Phần mở đầu của văn bản “Viết văn bản tường trình” trình bày những thông tin cần thiết về văn bản tường trình, bao gồm:

 • Tiêu đề: Tiêu đề của văn bản tường trình thường là “Tường trình”, sau đó là tên sự việc được tường trình.
 • Thời gian, địa điểm: Thời gian, địa điểm viết tường trình.
 • Tên người viết: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi ở hiện nay và công việc chính của người viết tường trình.
 • Mục đích viết tường trình: Tường trình sự việc gì, mục đích của việc tường trình là gì?

Phần nội dung của văn bản tường trình trình bày chi tiết về sự việc được tường trình, bao gồm:

 • Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc: Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc.
 • Những người liên quan: Những người liên quan đến sự việc, bao gồm người làm vỡ, người chứng kiến và người bị ảnh hưởng.
 • Diễn biến sự việc: Diễn biến của sự việc, bao gồm nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc.
 • Trách nhiệm của người viết tường trình: Trách nhiệm của người viết tường trình đối với sự việc.

Phần kết thúc của văn bản tường trình thường là lời cam đoan của người viết tường trình về việc sẽ khắc phục hậu quả của sự việc và không tái phạm.

Câu 2 (Trang 61, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Phần mở đầu của văn bản trên trình bày nội dung gì?

Trả lời

Phần mở đầu của văn bản “Viết văn bản tường trình” trình bày những thông tin cần thiết về văn bản tường trình, bao gồm:

 • Tiêu đề: Tiêu đề của văn bản tường trình thường là “Tường trình”, sau đó là tên sự việc được tường trình.
 • Thời gian, địa điểm: Thời gian, địa điểm viết tường trình.
 • Tên người viết: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, quê quán, nơi ở hiện nay và công việc chính của người viết tường trình.
 • Mục đích viết tường trình: Tường trình sự việc gì, mục đích của việc tường trình là gì?

Câu 3 (Trang 61, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Nội dung tường trình của văn bản trình bày những thông tin gì?

Trả lời

Nội dung tường trình của văn bản “Viết văn bản tường trình” trình bày chi tiết về sự việc được tường trình, bao gồm:

 • Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc: Thời gian, địa điểm xảy ra sự việc.
 • Những người liên quan: Những người liên quan đến sự việc, bao gồm người làm vỡ, người chứng kiến và người bị ảnh hưởng.
 • Diễn biến sự việc: Diễn biến của sự việc, bao gồm nguyên nhân, diễn biến và hậu quả của sự việc.
 • Trách nhiệm của người viết tường trình: Trách nhiệm của người viết tường trình đối với sự việc.

Câu 4 (Trang 61, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Những nội dung nào đã được trình bày ở phần kết thúc của văn bản?

Trả lời

Phần kết thúc của văn bản “Viết văn bản tường trình” thường là lời cam đoan của người viết tường trình về việc sẽ khắc phục hậu quả của sự việc và không tái phạm.

Câu 5: Hãy viết tường trình lại về một sự việc xảy ra ngoài ý muốn mà em đã chứng kiến hoặc tham gia.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

BẢN TƯỜNG TRÌNH

Về việc làm vỡ chậu cây

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 7B trường THCS B

Em tên là: Nguyễn Văn A, hiện đang là học sinh lớp 7B

Em viết văn bản này để tường trình về sự việc như sau:

Vào lúc 14 giờ 30 phút ngày 05 tháng 01 năm 2024, em cùng với các bạn lớp 7B đang chơi bóng ở sân trường. Trong lúc chơi bóng, em có va chạm với bạn Nguyễn Thị B, lớp 7A2. Do sơ ý, em đã làm vỡ chậu cây của lớp 7A2.Lúc này, có các bạn lớp 7B và lớp 7A2 chứng kiến. Bạn B đã khóc và chạy về lớp. 

Em rất ân hận về hành động của mình. Em xin lỗi bạn B và lớp 7A2 về sự việc này. Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc làm vỡ chậu cây.

Em xin cam đoan sẽ cẩn thận hơn trong quá trình sinh hoạt và học tập để không xảy ra những sự việc đáng tiếc như trên.

Người viết tường trình

Nguyễn Văn A

(Ký và ghi rõ họ tên)

Với những hướng dẫn soạn bài Viết văn bản tường trình – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.