Soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 2

Hướng dẫn soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 2 – Sách Chân trời sáng tạo trang 111 Ngữ Văn 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về bài học này.

Trong bài này em sẽ tiếp tục luyện tập cách trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống với những lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, cách bảo vệ ý kiến của mình trước sự phản bác của người nghe (đã học ở bài 6, Hành trình tri thức).

Để trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống với những lí lẽ và bằng chứng thuyết phục, cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định vấn đề

Trước tiên, cần xác định rõ vấn đề mà bạn muốn trình bày ý kiến. Vấn đề đó có thể là một vấn đề xã hội, một vấn đề kinh tế, một vấn đề giáo dục,…

Bước 2: Thu thập thông tin

Sau khi xác định được vấn đề, cần thu thập thông tin về vấn đề đó. Thông tin có thể được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như: sách báo, internet, các cuộc khảo sát,…

Bước 3: Phân tích vấn đề

Trên cơ sở thông tin đã thu thập được, cần phân tích vấn đề một cách toàn diện, khách quan. Phân tích để làm rõ bản chất của vấn đề, nguyên nhân và hậu quả của vấn đề.

Bước 4: Đưa ra ý kiến

Trên cơ sở phân tích vấn đề, đưa ra ý kiến của bản thân về vấn đề đó. Ý kiến cần rõ ràng, cụ thể, có tính khả thi.

Bước 5: Trình bày ý kiến

Trình bày ý kiến của bản thân về vấn đề một cách mạch lạc, rõ ràng, thuyết phục. Sử dụng lí lẽ và bằng chứng để làm rõ ý kiến của mình.

Lí lẽ và bằng chứng thuyết phục

Lí lẽ là những lập luận, suy luận được sử dụng để làm rõ ý kiến của người trình bày. Bằng chứng là những thông tin, sự kiện, con số,… được sử dụng để chứng minh cho lí lẽ.

Lí lẽ và bằng chứng cần phải phù hợp với nhau, hỗ trợ cho nhau để làm rõ ý kiến. Lí lẽ cần phải chặt chẽ, logic, thuyết phục. Bằng chứng cần phải chính xác, khách quan, có tính xác thực cao.

Một số lưu ý khi trình bày ý kiến

Khi trình bày ý kiến, cần chú ý đến những điều sau:

  • Trình bày ý kiến một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu.
  • Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng tiếp nhận.
  • Thể hiện thái độ tự tin, thuyết phục.

Với những hướng dẫn soạn bài Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống 2 – Sách Chân trời sáng tạo trang 111 Ngữ Văn 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.