Soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày – Sách chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày – Sách chân trời sáng tạo Ngữ Văn 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về văn bản này.

Khi tham dự các buổi thảo luận, các cuộc họp,… việc tóm tắt được ý chính về nội dung trình bày của người khác giúp em nắm bắt được nội dung cốt lõi của bài nói, chủ động ghi chép ý chính cũng như trao đổi, đặc câu hỏi hoặc phản biện ý kiến của người nói

Để nghe và tóm tắt ý chính do người khác trình bày, em cần thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Nghe ý chính và ghi tóm tắt

 • Tập trung lắng nghe nội dung và chú ý vào ý chính của bài nói:
  • Chú ý phần mở đầu và phần kết thúc, vì đây thường là nơi người nói nêu ra vấn đề trọng tâm và kết luận lại nội dung chính.
  • Chú ý những phần được lặp đi lặp lại trong thân bài, vì đó là những ý quan trọng mà người nói muốn nhấn mạnh.
  • Chú ý tốc độ nói của người nói, để có thể lắng nghe và ghi chép kịp thời.
  • Chú ý từ khóa của bài nói, vì đó là những từ ngữ mang tính khái quát, bao hàm nội dung của một đoạn văn, bài nói.
  • Chú ý các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ như: sơ đồ, bảng, hình ảnh,…, vì chúng có thể giúp người nghe hiểu rõ hơn nội dung bài nói.
 • Kết hợp lắng nghe và ghi chép bằng cách:
  • Ghi ngắn gọn bằng ngôn từ của mình, ghi dưới dạng cụm từ, từ khóa.
  • Sử dụng các kí hiệu, gạch đầu dòng để làm nổi bật các ý.
  • Thể hiện các ý chính dưới dạng sơ đồ.

Bước 2: Đọc lại và chỉnh sửa

Với những hướng dẫn soạn bài Tóm tắt ý chính do người khác trình bày – Sách chân trời sáng tạo Ngữ Văn 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của văn bản này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.