Soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng – Sách Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng – Sách Chân trời sáng tạo Ngữ Văn 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 66, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa ý kiến lớn, ý kiến nhỏ, lí lẽ, bằng chứng trong văn bản

Trả lời:

 

Câu 2 (trang 67, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

Chỉ ra những đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học trong Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” và nêu tác dụng của các đặc điểm ấy trong việc thực hiện mục đích văn bản bằng cách hoàn thành bảng sau (làm vào vở):

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học Biểu hiện trong văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” Tác dụng trong việc thực hiện mục đích văn bản
Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận    
Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm    
Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ    
Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí    

Trả lời:

 

Đặc điểm của văn bản nghị luận phân tích một tác phẩm văn học Biểu hiện trong văn bản Sức hấp dẫn của truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” Tác dụng trong việc thực hiện mục đích văn bản
Thể hiện rõ ý kiến của người viết về tác phẩm cần bàn luận Đây là một truyện ngắn đặc sắc và hấp dẫn, để lại nhiều ấn tượng cho bạn đọc Xác định, làm nổi bật ý kiến được nêu
Đưa ra lí lẽ là những lí giải, phân tích tác phẩm
  • Chi tiết chiếc lá cuối cùng
  • Kết thúc bất ngờ
Dẫn chứng các chi tiết nổi bật từ văn bản
Bằng chứng được dẫn ra từ tác phẩm để làm rõ cho lí lẽ
  • Chi tiết chiếc lá cuối cùng: 
  • Bằng chứng: Sự tồn tại của chiếc lá làm cho tâm trạng nhân vật bất hạnh Giôn- xi được hồi sinh
  • Kết thúc bất ngờ:
  • Cho đến cuối văn bản, cũng tức là cuối truyện ngắn, Ô Hen-ri mới để cho Xu kể lại cho Giôn-xi về cái chết của cụ Bơ-mơn, về kiệt tác chiếc lá cuối cùng
  • Người kể chuyện không nói hộ ý nghĩ của nhân vật cụ Bơ-mơn, lại cố ý bỏ qua không kể việc cụ đã hoàn thành bức vẽ đó trong đêm như thế nào
Lập luận có sức thuyết phục
Ý kiến, lí lẽ, bằng chứng được sắp xếp theo trình tự hợp lí
  • Trước hết, sức hấp dẫn của truyện đến từ chi tiết chiếc lá cuối cùng 
  • Bên cạnh đó, sức hấp dẫn của truyện còn đến từ kết thúc hết sức bất ngờ
Giúp người đọc tin vào lập luận của mình 

Với những hướng dẫn soạn bài Sức hấp dẫn của truyện ngắn Chiếc lá cuối cùng – Sách Chân trời sáng tạo Ngữ Văn 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.