Soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội

Hướng dẫn soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về bài học này.

Câu 1 (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Xác định số chữ, số dòng, số vế của các câu tục ngữ số 1, 6, 8, 9.

Trả lời

Câu tục ngữ số 1: 4 chữ, 1 dòng, 2 vế

Câu tục ngữ số 6: 8 chữ, 1 dòng, 2 vế

Câu tục ngữ số 8: 8 chữ, 1 dòng, 2 vế

Câu tục ngữ số 9: 8 chữ, 2 dòng, 2 vế

Câu 2: (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Tìm các cặp vần (nếu có) và nhận xét về tác dụng của vần trong các câu tục ngữ trên.

Trả lời

Câu 3: thầy – mày

Câu 4: thầy – tày

Câu 5: cả – ngã

Câu 7: non – hòn

Câu 8: bạn – cạn

Tác dụng: giúp cho các câu tục ngữ trở nên dễ nhớ, dễ thuộc, dễ truyền miệng trong dân gian, từ đó giúp lưu giữ những kinh nghiệm, bài học quý báu của nhân dân về cuộc sống, xã hội, con người.

Câu 3 (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Em hiểu các cụm từ “ăn quả”, “nhớ kẻ trồng cây”, “sóng cả”, “ngã tay chèo”, “mài sắt”, “nên kim” như thế nào? Hãy chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng ở đây.

Trả lời

“Ăn quả” có nghĩa là hưởng thụ thành quả của lao động, của công sức của người khác. “Nhớ kẻ trồng cây” có nghĩa là ghi nhớ công lao của những người đã giúp đỡ mình, đã tạo ra thành quả lao động để mình được hưởng thụ.

“Sóng cả” có nghĩa là khó khăn, thử thách lớn. “Ngã tay chèo” có nghĩa là từ bỏ trước khó khăn. “Mài sắt” có nghĩa là kiên trì, nhẫn nại, không ngừng nỗ lực. “Nên kim” có nghĩa là thành công, đạt được mục tiêu.

Biện pháp tu từ được sử dụng: Ẩn dụ.

Câu 4 (Trang 37, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Cách diễn đạt “mất lòng khó kiếm” trong câu tục ngữ số 9 có gì đặc biệt?

Trả lời

Cụm từ “mất lòng khó kiếm” mang hàm ý nhấn mạnh sự khó khăn, khó có thể bù đắp được khi mất đi lòng tin, tình cảm của người khác.

Hàm ý nhấn mạnh trong cụm từ “mất lòng khó kiếm” thể hiện quan niệm của nhân dân ta về tầm quan trọng của lòng tin, tình cảm trong các mối quan hệ giữa con người với nhau. Lòng tin, tình cảm là những thứ vô giá, khó có thể mua được bằng tiền bạc, vật chất. Khi đã mất đi lòng tin, tình cảm của người khác thì rất khó có thể lấy lại được.

Với những hướng dẫn soạn bài Những kinh nghiệm dân gian về con người và xã hội – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.