SOẠN VĂN BÀI HỒI TRỐNG CỔ THÀNH- SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 2

Hướng dẫn soạn bài Hồi trống cổ thành Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

ĐỌC HIỂU VĂN BẢN

 1. Nêu các sự kiện chính của văn bản Hồi trống Cổ Thành. Lí do gì dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công?

Các sự kiện chính của văn bản Hồi trống Cổ Thành:

 • Sự kiện thứ nhất: Lưu Bị bị Tào Tháo bắt, Quan Công sang Từ Châu cứu Lưu Bị.
 • Sự kiện thứ hai: Quan Công gặp Trương Phi ở Cổ Thành.
 • Sự kiện thứ ba: Trương Phi hiểu lầm Quan Công, rút gươm định chém.
 • Sự kiện thứ tư: Quan Công rút lui, để lại hai con ngựa.
 • Sự kiện thứ năm: Trương Phi hối hận, đuổi theo Quan Công.
 • Sự kiện thứ sáu: Quan Công và Trương Phi gặp nhau, hiểu lầm được hóa giải.

Lí do dẫn đến sự hiểu lầm của Trương Phi đối với Quan Công:

 • Nguyên nhân chủ quan: Trương Phi là người nóng tính, bộc trực, dễ nổi nóng. Khi thấy Quan Công dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt, lại thấy Quan Công không chịu giải thích, Trương Phi đã nổi cơn thịnh nộ, cho rằng Quan Công đã phản bội Lưu Bị, theo Tào Tháo.
 • Nguyên nhân khách quan: Trương Phi đã không nghe lời khuyên của Gia Cát Lượng, không kiên nhẫn chờ đợi giải thích của Quan Công.

Sự hiểu lầm của Trương Phi đã dẫn đến một tình huống bi kịch, suýt nữa thì khiến cho tình huynh đệ giữa ba người Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi bị rạn nứt. Tuy nhiên, nhờ sự trung nghĩa, tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, cuối cùng sự hiểu lầm cũng được hóa giải.

 1. Người kể chuyện đã khắc họa tính cách của Trương Phi và Quan Công thông qua những chi tiết, sự việc, tình huống nào?

Trong văn bản Hồi trống Cổ Thành, người kể chuyện đã khắc họa tính cách của Trương Phi và Quan Công thông qua những chi tiết, sự việc, tình huống sau:

Tính cách của Trương Phi

 • Tính cách nóng tính, bộc trực, dễ nổi nóng:
  • Khi thấy Quan Công dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt, Trương Phi đã nổi cơn thịnh nộ, cho rằng Quan Công đã phản bội Lưu Bị, theo Tào Tháo.
  • Khi Quan Công không chịu giải thích, Trương Phi càng thêm tức giận, rút gươm định chém.
 • Tính cách trung nghĩa, thẳng thắn:
  • Trương Phi là một người trung nghĩa, luôn hết lòng vì nghĩa huynh đệ. Khi biết Quan Công không phản bội Lưu Bị, Trương Phi đã vô cùng hối hận và ôm Quan Công khóc.

Tính cách của Quan Công

 • Tính cách trung nghĩa, dũng cảm:
  • Quan Công là một người trung nghĩa, sẵn sàng hi sinh tất cả vì nghĩa huynh đệ. Khi biết Trương Phi hiểu lầm mình, Quan Công không hề trốn tránh, mà hiên ngang đối mặt.
  • Quan Công cũng là một người dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ nghĩa huynh đệ. Khi bị Trương Phi rút gươm định chém, Quan Công vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi.
 • Tính cách hào hiệp, khoan dung:
  • Quan Công là một người hào hiệp, khoan dung, luôn sẵn sàng tha thứ cho những người hiểu lầm mình. Khi Trương Phi hối hận, Quan Công đã tha thứ cho Trương Phi, và hai người lại trở thành huynh đệ như xưa.
 1. Phân tích và đánh giá ý nghĩa của câu chuyện được kể trong văn bản Hồi trống Cổ Thành.

Câu chuyện được kể trong văn bản Hồi trống Cổ Thành có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện nhiều nội dung và giá trị tư tưởng.

Thứ nhất, câu chuyện thể hiện tinh thần trung nghĩa của Trương Phi và Quan Công.

Trương Phi là một người nóng tính, bộc trực, nhưng cũng trung nghĩa, thẳng thắn. Khi thấy Quan Công dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt, Trương Phi đã nổi cơn thịnh nộ, cho rằng Quan Công đã phản bội Lưu Bị, theo Tào Tháo. Tuy nhiên, khi biết Quan Công không phản bội Lưu Bị, Trương Phi đã vô cùng hối hận và ôm Quan Công khóc. Điều này cho thấy Trương Phi là một người trung nghĩa, luôn hết lòng vì nghĩa huynh đệ.

Quan Công cũng là một người trung nghĩa, dũng cảm, hào hiệp, khoan dung. Khi biết Trương Phi hiểu lầm mình, Quan Công không hề trốn tránh, mà hiên ngang đối mặt. Khi bị Trương Phi rút gươm định chém, Quan Công vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Điều này cho thấy Quan Công là một người trung nghĩa, sẵn sàng hi sinh tất cả vì nghĩa huynh đệ.

Thứ hai, câu chuyện thể hiện giá trị của tình nghĩa huynh đệ.

Tình nghĩa huynh đệ giữa ba người Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi là một tình cảm cao đẹp, đáng trân trọng. Tình cảm này đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả sự hiểu lầm. Sự hóa giải hiểu lầm giữa Trương Phi và Quan Công đã cho thấy sức mạnh của tình nghĩa huynh đệ.

Thứ ba, câu chuyện là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống.

Câu chuyện Hồi trống Cổ Thành là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống. Khi gặp phải những hiểu lầm, chúng ta cần bình tĩnh, suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động. Chúng ta cũng cần học cách tha thứ cho những người đã hiểu lầm mình.

 1. Em hãy viết một đoạn văn (khoảng 6 – 8 dòng) so sánh tính cách của hai nhân vật Trương Phi và Quan Công được thể hiện qua đoạn trích Hồi trống Cổ Thành.

Trương Phi và Quan Công là hai nhân vật trung tâm của đoạn trích Hồi trống Cổ Thành. Cả hai đều là những người anh hùng tài giỏi, trung nghĩa, nhưng lại có những tính cách khác biệt. Trương Phi là người nóng tính, bộc trực, dễ nổi nóng. Khi thấy Quan Công dẫn theo hai người đàn ông lạ mặt, Trương Phi đã nổi cơn thịnh nộ, cho rằng Quan Công đã phản bội Lưu Bị. Tuy nhiên, khi biết Quan Công không phản bội Lưu Bị, Trương Phi đã vô cùng hối hận và ôm Quan Công khóc. Điều này cho thấy Trương Phi là một người trung nghĩa, luôn hết lòng vì nghĩa huynh đệ. Quan Công là một người trung nghĩa, dũng cảm, hào hiệp, khoan dung. Khi biết Trương Phi hiểu lầm mình, Quan Công không hề trốn tránh, mà hiên ngang đối mặt. Khi bị Trương Phi rút gươm định chém, Quan Công vẫn bình tĩnh, không hề sợ hãi. Điều này cho thấy Quan Công là một người trung nghĩa, sẵn sàng hi sinh tất cả vì nghĩa huynh đệ. Cả hai nhân vật Trương Phi và Quan Công đều có những nét tính cách đáng quý, đáng trân trọng. Họ là những tấm gương sáng về tinh thần trung nghĩa, tình huynh đệ.

 1. Với em, bài học sâu sắc nhất sau khi học văn bản Hồi trống Cổ Thành là gì?

Với em, bài học sâu sắc nhất sau khi học văn bản Hồi trống Cổ Thành là tình nghĩa huynh đệ cao đẹp, đáng trân trọng.

Tình nghĩa huynh đệ giữa ba người Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi là một tình cảm cao đẹp, đáng trân trọng. Tình cảm này đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách, kể cả sự hiểu lầm. Sự hóa giải hiểu lầm giữa Trương Phi và Quan Công đã cho thấy sức mạnh của tình nghĩa huynh đệ.

Trong cuộc sống, tình nghĩa huynh đệ là một thứ tình cảm vô cùng quý giá. Nó giúp con người gắn kết với nhau, vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Mỗi người cần biết trân trọng, gìn giữ tình nghĩa huynh đệ.

Ngoài ra, câu chuyện Hồi trống Cổ Thành cũng là bài học về cách ứng xử trong cuộc sống. Khi gặp phải những hiểu lầm, chúng ta cần bình tĩnh, suy xét kỹ lưỡng trước khi hành động. Chúng ta cũng cần học cách tha thứ cho những người đã hiểu lầm mình.

Bài học này rất ý nghĩa và cần thiết trong cuộc sống. Nó giúp chúng ta xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, lành mạnh.

Với những hướng dẫn soạn bài Hồi trống cổ thành  – Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.