Soạn bài Văn bản tổng kết

Hướng dẫn Soạn bài Văn bản tổng kết chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Phần 1 – Tìm hiểu chung về văn bản tổng kết

Câu hỏi (trang 173 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2)

Nêu một số văn bản tổng kết thuộc hai loại hình văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn và văn bản tổng kết tri thức:

   – Văn bản tổng kết thực tiễn: Tổng kết học kì, hoạt động ngoại khóa, tổng kết hoạt động của lớp trong tháng thi đua 20/11…

   – Văn bản tổng kết phần tri thức: Tổng kết phần tiếng Việt, tổng kết phần tập làm văn,…

Phần 2 – Cách viết văn bản tổng kết

Câu 1 (trang 174 – 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a)

– Văn bản trên thuộc văn bản tổng kết hoạt động thực tiễn.

– Phong cách ngôn ngữ: Hành chính.

b.)

– Mục đích: Tổng hợp, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả hoạt động tình nguyện tại các trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công với nước.

-Yêu cầu: Khách quan, chính xác

– Bố cục:

   + Phần đầu: Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên tổ chức, cơ quan ban hành văn bản; Địa điểm, thời gian viết văn bản; Tiêu đề

   + Phần nội dung: Nêu mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của công việc; Lần lượt tường trình và đánh giá các công việc cụ thể; Rút kinh nghiệm hoặc kiến nghị.

   + Phần cuối: Nơi nhận; người viết ký tên.

Câu 2 (trang 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a)

– Bài tổng kết loại văn bản tổng kết tri thức.

– Diễn đạt bằng phong cách ngôn ngữ khoa học.

b)

– Mục đích bài tổng kết: Hệ thống hóa kiến thức.

– Nội dung gồm: Tóm tắt những kiến thức, kỹ năng cơ bản về hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ.

Câu 3 (trang 175 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a)

– Yêu cầu: Nội dung tổng kết xác thực, khách quan. Văn bản tổng kết đòi hỏi người viết sử dụng thành thạo phương thức thuyết minh, nghị luận.

– Nội dung: mục đích, yêu cầu, những hoạt động chính, bài học kinh nghiệm…

– Văn bản tổng kết tri thức lần lượt trình bày khái quát các tri thức và thành tựu nghiên cứu đã đạt được.

b) Tùy theo yêu cầu và nội dung, văn bản tổng kết có thể thuộc phong cách ngôn ngữ hành chính hoặc khoa học.

Luyện tập

Câu 1 (trang 176 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

a) Văn bản đã đạt được những yêu cầu của một văn bản tổng kết, mỗi phần đều đầy đủ nội dung cần có

– Diễn đạt ngắn gọn, chính xác, rõ ràng.

– Bố cục rõ ràng, rành mạch, đảm bảo được đầy đủ các phần của một văn bản tổng kết.

b)

– Phần I: Nêu ưu, nhược điểm của chi đoàn.

– Phần II, III, IV: Kết quả cụ thể thành tích đạt được.

c) Văn bản tổng kết còn thiếu các nội dung:

– Tiêu ngữ, tên cơ quan ban hành văn bản.

– Địa điểm, thời gian (ngày, tháng viết tổng kết).

Câu 2 (trang 177 sgk Ngữ Văn 12 Tập 2):

Để viết một bài tổng kết phần Văn học cần chú ý các nội dung:

– Tổng số văn bản (số bài) đã học.

– Phân loại theo đặc điểm riêng:

   + Theo thể loại: có bao nhiêu văn bản là truyện ngắn? Bao nhiêu văn bản thơ?

   + Theo thời kì lịch sử: số lượng tác phẩm sáng tác trong thời kì..

– Phân loại theo nhóm bài. Những đặc điểm chính về nội dung và nghệ thuật của nhóm tác phẩm.

– Lập bảng thống kê các tác phẩm (bài) đã học (phụ lục).

Với những hướng dẫn Soạn bài Văn bản tổng kết chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.