Soạn bài Tốt-tô-chan (totto-chan) bên cửa sổ: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương – ngữ văn 8 tập 2- sách Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Tốt-tô-chan (totto-chan) bên cửa sổ: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương – ngữ văn 8 tập 2- sách Chân trời sáng tạo chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Hướng dẫn đọc 

Câu 1 (trang 57 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Văn bản này gồm mấy phần? Nội dung của từng phần là gì?

Trả lời:

– Văn bản gồm 4 phần.

– Nội dung từng phần:

close

+ Sa-pô: Nêu sự phổ biến của tác phẩm qua số lượng phát hành và sự yêu thích của người đọc.

+ Phần 1 (đoạn 1, 2): Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh ra đời của tác phẩm.

+ Phần 2 (đoạn 3, 8): Tóm tắt nội dung cuốn sách, nêu ấn tượng của người viết về cuốn sách.

+ Phần 3 (hai đoạn cuối): Sự phổ biến của cuốn sách và ý kiến của người viết về giá trị của cuốn sách.

Câu 2 (trang 57 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Xác định cách triển khai thông tin của đoạn văn sau: “Từ đây, hành trình đến trưởng … Ước mơ của các em còn lớn hơn nhiều kế hoạch của cô giáo”. Nêu tác dụng của cách triển khai này.

Trả lời:

– Cách triển khai thông tin trong đoạn văn: cách diễn dịch.

– Tác dụng: giúp điều tác giả muốn nhấn mạnh được truyền tải rõ nét hơn nay từ đâu, các câu sau làm bổ sung, làm rõ cho câu chủ đề.

Câu 3 (trang 57 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Xác định thông tin cơ bản của văn bản, thông tin ấy được thể hiện qua những chi tiết nào? Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa thông tin cơ bản và các chi tiết của văn bản.

Trả lời:

– Thông tin cơ bản của văn bản: giới thiệu câu chuyện về cô bé Totto-chan và ý nghĩa nhân văn trong cách giáo dục ở ngôi trường Tô-mô: giáo dục dựa trên tình yêu thương và tôn trọng trẻ.

 

Câu 4 (trang 58 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Việc đưa hình ảnh bìa sách vào văn bản tạo nên hiệu quả gì?

Trả lời:

Hiệu quả của việc đưa hình ảnh bìa sách vào văn bản là: giúp học sinh cảm nhận được hình ảnh cô bé Totto-chan, tăng sức thu hút với người đọc.

Câu 5 (trang 58 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Tác giả viết văn bản này nhằm mục đích gì? Những đặc điểm nào của văn bản góp phần đạt được mục đích ấy?

Trả lời:

– Tác giả viết văn bản này nhằm mục đích: giới thiệu cuốn sách và lan tỏa ý nghĩa của phương pháp giáo dục trẻ em rất tiến bộ của thầy hiệu trưởng trường Tô-mô.

– Những đặc điểm của văn bản góp phần đạt được mục đích ấy:

+ Cấu trúc văn bản.

+ Sự kết hợp giữa phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ.

+ Sự kết hợp giữa phương thức thuyết minh và tự sự.

Với những hướng dẫn soạn bài Tốt-tô-chan (totto-chan) bên cửa sổ: Khi trẻ con lớn lên trong tình thương – ngữ văn 8 tập 2- sách Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.