Điều khoản và điều kiện

Chúng tôi rất mong bạn dành chút thời gian để đọc và nắm rõ những điều khoản pháp lý giữa bạn và yeuvanhoc dưới đây. Khi truy cập, duyệt nội dung hoặc sử dụng bất kỳ thông tin nào trên trang web này, bạn (người sử dụng/khách hàng) đồng ý rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ những điều khoản này.

Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản này, chúng tôi xin vui lòng không sử dụng trang web này. Tất cả thông tin, hình ảnh và nội dung trên trang web này tuân thủ theo quy định của pháp luật và làm theo truyền thống văn hóa Việt Nam.

Quy định chung

Bằng cách truy cập website Yêu văn học và sử dụng dịch vụ, Bạn tác động ý kiến của mình với Điều khoản sử dụng này và Chính sách bảo mật của chúng tôi. Thuật ngữ “Bạn” và/hoặc “Người sử dụng” ở đây được sử dụng để chỉ những người sử dụng các dịch vụ.

Chúng tôi thực hiện Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật này tuân thủ theo quy định của pháp luật và không có nội dung nào trong tài liệu này vi phạm quyền và nghĩa vụ của chúng tôi theo quy định của pháp luật.

Điều khoản và điều kiện yeuvanhoc.edu.vn

Quy định sử dụng dịch vụ

Khi sử dụng dịch vụ của Yêu văn học, điều này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận và tuân thủ các điều kiện sau:

  • Tuân thủ quy định của pháp luật.
  • Tuân thủ theo hợp đồng thỏa thuận đã ký kết.
  • Tuân thủ các quy định của những điều khoản này.
  • Các tranh chấp sẽ được giải quyết thông qua thỏa thuận hợp tác.

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Xanh Plus cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website, hoặc chia sẻ cho người khác, nhưng chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại hoặc liên quan đến việc liên hệ và vận chuyển hàng hoá. Bạn cam kết tuân thủ pháp luật và không can thiệp vào quyền của người sử dụng khác hoặc vào quản lý website của Yêu văn học.

Nếu bạn sử dụng thông tin từ website, bạn phải trích dẫn thông báo bản quyền: ‘©2022 Copyright by Yêu văn học’. Bạn chấp nhận rằng Yêu văn học không chịu trách nhiệm đối với tổn thất phát sinh từ quyết định của bạn khi sử dụng thông tin trên website.

Nếu bạn không đồng ý với thông tin nào trên website hoặc với các điều khoản sử dụng, bạn nên chấm dứt việc truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Yêu văn học có quyền thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ nội dung hoặc tính năng nào của website mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền thực hiện biện pháp an ninh để bảo vệ website khỏi truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với việc truyền thông tin qua các thiết bị nằm ngoài sự kiểm soát của Yêu văn học.

Bản quyền và thương hiệu

Điều khoản và điều kiện website yeuvanhoc.edu.vn

Tất cả nội dung của website, bao gồm văn bản, thiết kế, đồ họa, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền của Yêu văn học. Mọi hành động sao chép, sửa đổi, phân phối mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Yêu văn học là vi phạm bản quyền.

Thay đổi điều khoản sử dụng

Chúng tôi giữ quyền thay đổi hoặc sửa đổi bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản sử dụng này mà không cần thông báo trước. Những thay đổi này sẽ có hiệu lực ngay khi được đăng lên website, và việc tiếp tục sử dụng website sau đó sẽ được xem là sự đồng ý với các thay đổi.

Điều khoản chung

Điều khoản sử dụng tuân thủ pháp luật Việt Nam. Nếu một điều khoản bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền, điều đó không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản khác. Yêu văn học đánh giá cao ý kiến đóng góp của bạn đối với nội dung website.

Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành thỏa thuận hoàn chỉnh giữa Yêu Văn Học và bạn đối với việc sử dụng thông tin trên trang web. Yêu Văn Học có quyền điều chỉnh nội dung thông báo này vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách cập nhật trên trang web. Chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên kiểm tra trang web để cập nhật với những quy định ràng buộc khi sử dụng.