SOẠN BÀI THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 80- SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 1

Hướng dẫn soạn bài Thực hành Tiếng việt trang 80 Sách Cánh Diều lớp 10 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

1.( Trang 80 – Sách Cánh Diều 10 tập 1)

a. Ở lớp tôi, bạn ấy là người hoạt động rất là năng lực.

 • Lỗi: Dùng từ “năng lực” với nghĩa “khả năng làm việc”. Trong câu, “năng lực” được dùng với nghĩa “tài năng, khả năng đặc biệt”.
 • Sửa: “Ở lớp tôi, bạn ấy là người hoạt động rất là tài năng.”

b. Trong truyện ngắn, nhà văn đã xây dựng nên nhiều hình tượng đặc sắc với những phẩm chất cao quý và tốt đẹp của nhân văn.

 • Lỗi: Dùng từ “với” thừa.
 • Sửa: “Trong truyện ngắn, nhà văn đã xây dựng nên nhiều hình tượng đặc sắc, mang những phẩm chất cao quý và tốt đẹp của nhân văn.”

c. Lớp trẻ của chúng ta là niềm hy vọng đất nước Việt Nam hàng ngàn năm văn hiến.

 • Lỗi: Dùng từ “hàng ngàn năm” thừa.
 • Sửa: “Lớp trẻ của chúng ta là niềm hy vọng đất nước Việt Nam văn hiến.”

d. Qua các vở tuồng, chèo trong bài học này, chúng ta thấy các người phụ nữ trong mỗi câu chuyện đều có những số phận riêng.

 • Lỗi: Dùng từ “người” thừa.
 • Sửa: “Qua các vở tuồng, chèo trong bài học này, chúng ta thấy phụ nữ trong mỗi câu chuyện đều có những số phận riêng.”

2. (Trang 80-Sách Cánh Diều 10 tập 1)

a. Vở tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến là một trong những tác phẩm tuyệt tác.

 • Lỗi lặp từ: “tác phẩm”
 • Sửa: “Vở tuồng Nghêu, Sò, Ốc, Hến là một trong những tuyệt tác văn học.”

b. Mắc mưu Thị Hến, con đường hoạn lộ làm quan của Huyện Trìa thế là liệu có chấm hết?

 • Lỗi lặp từ: “mưu”
 • Sửa: “Mắc mưu Thị Hến, liệu con đường hoạn lộ làm quan của Huyện Trìa có chấm hết?”

c.  Bạn ấy đại diện thay mặt cho những người có thành tích học tập xuất sắc nhất.

 • Lỗi lặp nghĩa: “đại diện” và “thay mặt”
 • Sửa: “Bạn ấy đại diện cho những người có thành tích học tập xuất sắc nhất.”

d. Đó là bức tối hậu thư cuối cùng mà cảnh sát đưa ra cho nhóm tội phạm đang lẩn trốn.

 • Lỗi dùng từ không hợp với phong cách ngôn ngữ: “tối hậu thư” là từ ngữ mang tính chất trang trọng, không phù hợp với ngữ cảnh của câu.
 • Sửa: “Đó là bức thư cuối cùng mà cảnh sát đưa ra cho nhóm tội phạm đang lẩn trốn.”
 1. (Trang 80- Sách Cánh Diều 10 tập 1)

Kết hợp bị xem là sai hoặc dư thừa:

 • Còn nhiều tồn tại / còn nhiều vấn đề tồn tại

Cụm từ “còn nhiều tồn tại” đã bao hàm nghĩa “vẫn còn nhiều vấn đề”. Do đó, kết hợp “còn nhiều tồn tại / còn nhiều vấn đề tồn tại” là dư thừa.

Sửa lại: “Còn nhiều tồn tại” hoặc “Còn nhiều vấn đề”.

 • Cảnh đẹp / thắng cảnh / thắng cảnh đẹp

Cụm từ “cảnh đẹp” đã bao hàm nghĩa “thắng cảnh”. Do đó, kết hợp “cảnh đẹp / thắng cảnh / thắng cảnh đẹp” là dư thừa.

Sửa lại: “Cảnh đẹp” hoặc “Thắng cảnh”.

 • Đề cập đến vấn đề / đề cập vấn đề

Từ “đề cập” đã bao hàm nghĩa “đề cập đến”. Do đó, kết hợp “đề cập đến vấn đề / đề cập vấn đề” là dư thừa.

Sửa lại: “Đề cập”.

 • Công bố / công bố công khai

Từ “công bố” đã bao hàm nghĩa “công khai”. Do đó, kết hợp “công bố / công bố công khai” là dư thừa.

Sửa lại: “Công bố”.

 1. (Trang 80- Sách Cánh Diều 10 tập 1)
Từ Hán Việt Từ thuần việt đồng nghĩa
Thị Mẩu Cô Mẩu
Tiểu Kính Chú Tiểu
Phu ông Ông chồng
Tiếng đế Giọng người phụ nữ

Viết đoạn văn nhận xét về cách sử dụng từ Hán Việt:

Cách sử dụng từ Hán Việt trong các trường hợp này là phù hợp và cần thiết. Các từ Hán Việt được sử dụng có tác dụng làm cho ngôn ngữ của văn bản trở nên trang trọng, cổ kính, phù hợp với bối cảnh của câu chuyện. Ví dụ, từ “Thị Mầu” là một tên riêng, nhưng được viết theo cách phiên âm Hán Việt, thể hiện sự trân trọng đối với nhân vật. Từ “Tiểu Kính” cũng là một tên riêng, nhưng cũng mang ý nghĩa là “chú tiểu”, thể hiện sự tôn kính đối với người tu hành. Từ “Phu ông” là cách gọi chồng trong xã hội phong kiến, thể hiện sự kính trọng đối với người chồng. Từ “Tiếng đế” là cách gọi giọng của người phụ nữ trong xã hội phong kiến, thể hiện sự tôn trọng đối với người phụ nữ. Nhìn chung, cách sử dụng từ Hán Việt trong văn bản Thị Mầu lên chùa là phù hợp và cần thiết, góp phần làm cho ngôn ngữ của văn bản trở nên trang trọng, cổ kính, phù hợp với bối cảnh của câu chuyện.

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành Tiếng Việt trang 80 – Sách Cánh Diều lớp 10 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.