Soạn bài Lối sống đơn giản – Xu thế của thế kỷ XXI – ngữ văn 8 tập 1- Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Lối sống đơn giản – Xu thế của thế kỷ XXI – ngữ văn 8 tập 1- Chân trời sáng tạo chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Hướng dẫn đọc

Câu 1 (trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Vẽ sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa luận đề, luận điểm, lí lẽ và bằng chứng trong văn bản.

Lời giải chi tiết

Vẽ theo bài sau:

1. Luận đề: Lối sống đơn giản – xu thế thế kỷ XXI

1.1 Luận điểm: Sống đơn giản là gì?

1.2 Luận điểm: Lợi ích của sống đơn giản?

1.3 Tiêu chuẩn của sống đơn giản?

Câu 2 (trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Lí lẽ và bằng chứng được nêu ở đoạn văn thứ ba có tác dụng như thế nào trong việc làm sáng tỏ luận đề?

Lời giải chi tiết:

Tác dụng liệt kê lại những ví dụ thực tế, làm sáng tỏ luận đề là một lối sống đơn giản được coi là xu thế của thế kỷ mới.

Câu 3 (trang 69, SGK Ngữ văn 8, tập 1) Xác định câu văn thể hiện bằng chứng khách quan và ý kiến, đánh giá chủ quan của người viết trong đoạn thứ tư của văn bản.

Lời giải chi tiết:

Ý kiến, đánh giá chủ quan: “Lối sống này từ xưa đã được cha ông chúng ta rất coi trọng và đã trở thành một trong những giá trị văn hóa của người Việt”.

Bằng chứng khách quan: “Có thể kể ra ở đây rất nhiều danh nhân của đất Việt đã từng có cách sống như vậy: Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hồ Chí Minh,…

Với những hướng dẫn soạn bài Lối sống đơn giản – Xu thế của thế kỷ XXI – ngữ văn 8 tập 1- Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.