SOẠN BÀI GIỚI THIỆU, ĐÁNH GIÁ VỀ MỘT TÁC PHẨM TRUYỆN- SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 2

Hướng dẫn soạn bài Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm truyện Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

THỰC HÀNH

Đề bài: Chọn 1 trong 2 vấn đề sau để trình bày trước lớp:

(1) Giới thiệu, đánh giá nghệ thuật xây dựng tỉnh cách các nhân vật Trương Phi và Quan Công trong đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” (“Tam quốc diễn nghĩa” – La Quán Trung).

a) Chuẩn bị

b) Tìm ý và lập dàn ý

Mở bài

– Giới thiệu chung về đoạn trích “Hồi trống Cổ Thành” trong tác phẩm “Tam quốc diễn nghĩa” của La Quán Trung

 • Tổng quan về “Tam quốc diễn nghĩa” và tầm vóc văn hóa lịch sử của tác phẩm
 • Đặc điểm và nghệ thuật trong “Hồi trống Cổ Thành”

– Giới thiệu nhân vật Trương Phi và Quan Công

 • Tóm tắt vai trò và đặc điểm chung của Trương Phi và Quan Công trong “Hồi trống Cổ Thành”
 • Mục đích của việc đánh giá nghệ thuật xây dựng tỉnh cách của hai nhân vật này

Thân bài

Đánh giá nghệ thuật xây dựng tỉnh cách của Trương Phi

 • Mô tả về ngoại hình và đặc điểm nổi bật của Trương Phi
 • Phân tích tâm lý và tính cách của nhân vật
 • Những hành động và quyết định quan trọng của Trương Phi trong đoạn trích
 • Sự phát triển và biến đổi của tỉnh cách qua những tình huống khác nhau

-Đánh giá nghệ thuật xây dựng tỉnh cách của Quan Công

 • Tóm tắt về vẻ ngoại hình và đặc điểm đặc trưng của Quan Công
 • Phân tích tâm lý, tính cách và phẩm chất của Quan Công
 • Hành động và quyết định của Quan Công trong đoạn trích và ảnh hưởng của chúng đối với cốt truyện
 • So sánh và đối chiếu tỉnh cách của Quan Công với Trương Phi

Kết bài

-Tổng kết nhận định về nghệ thuật xây dựng tỉnh cách của Trương Phi và Quan Công

 • Những điểm chung và khác biệt giữa hai nhân vật
 • Ý nghĩa và ảnh hưởng của tỉnh cách nhân vật đối với câu chuyện
 • Tầm quan trọng của việc La Quán Trung tạo dựng những nhân vật có tỉnh cách sâu sắc trong “Tam quốc diễn nghĩa”

c) Nói và nghe

d) Kiểm tra và chỉnh sửa

(2) Giới thiệu, đánh giá về nhân vật dì Mây trong truyện “Người ở bến sông Châu” của Sương Nguyệt Minh.

a) Chuẩn bị

b) Tìm ý và lập dàn ý

Mở bài

-Giới thiệu tác giả và tác phẩm

 • Thông tin về Sương Nguyệt Minh, tác giả của “Người ở bến sông Châu”
 • Tổng quan về tác phẩm “Người ở bến sông Châu” và văn hóa lịch sử nơi diễn ra câu chuyện

-Giới thiệu về nhân vật Dì Mây

 • Tổng quan về nhân vật Dì Mây, người chơi một vai trò quan trọng trong câu chuyện
 • Sự quan trọng của Dì Mây đối với sự phát triển của câu chuyện

Thân bài

-Đánh giá về ngoại hình và tính cách của Dì Mây

 • Mô tả về vẻ ngoại hình và đặc điểm nổi bật của Dì Mây
 • Phân tích tính cách, tâm lý và phẩm chất của nhân vật
 • Sự ảnh hưởng của ngoại hình và tính cách đến các tình tiết trong câu chuyện

-Những hành động và vai trò quan trọng của Dì Mây trong truyện

 • Phân tích các hành động và quyết định quan trọng của Dì Mây
 • Vai trò của Dì Mây trong việc phát triển cốt truyện và mối liên kết với các nhân vật khác
 • Ảnh hưởng của Dì Mây đối với tình huống và những biến cố trong câu chuyện

Kết bài

-Tổng kết và đánh giá về nhân vật Dì Mây

 • Tóm tắt các điểm chính đã phân tích về ngoại hình, tính cách, hành động và vai trò của Dì Mây
 • Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nhân vật trong sự phát triển của “Người ở bến sông Châu”
 • Tầm quan trọng của Dì Mây trong việc thể hiện những giá trị văn hóa và nhân văn qua câu chuyện

c) Nói và nghe

d) Kiểm tra và chỉnh sửa

Với những hướng dẫn soạn bài Giới thiệu, đánh giá về một tác phẩm truyện – Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.