Soạn bài Chạy giặc – ngữ văn 8 tập 2 – sách Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soạn bài Chạy giặc – ngữ văn 8 tập 2 – sách Chân trời sáng tạo chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Hướng dẫn đọc

Câu 1 (trang 13 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Xác định bố cục, niêm, luật, vần, nhịp của bài thơ.

Trả lời:

– Bố cục: 2 phần

+ Câu 1 – câu 6: tình hình đất nước bị giặc Tây xâm lược và khắc hoạ khung cảnh loạn lạc, tang thương.

+Câu 7 – câu 8: thể hiện tình cảm yêu nước, thương dân, lo lắng cho vận mệnh đất nước.

– Niêm: Chữ thứ hai của mỗi câu

+ Câu 1 niêm câu 8

+ Câu 2 niêm câu 3

+ Câu 4 niêm câu 5

+ Câu 6 niêm câu 7

– Luật: luật trắc vần bằng

– Vần: hiệp 1 vần câu 1, 2, 4, 6, 8 (Tây – tay – bay – mây – này).

– Đối: Câu 3 đối với câu 4, câu 5 đối với câu 6.

– Nhịp: ngắt nhịp 2/2/3 ở các câu 1, 3, 4, 5, 6 và ngắt nhịp 4/3 ở các câu 2, 7, 8.

Câu 2 (trang 13 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Trong sáu câu đầu, hình ảnh chạy giặc của người dân được gợi tả bằng những từ ngữ nào?

Trả lời:

Hình ảnh chạy giặc của người dân được gợi tả bằng những từ ngữ: lơ xơ, dáo dác (từ láy), tan bọt nước, nhuốm màu mây.

Câu 3 (trang 13 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Theo em, tác giả muốn gửi gắm điều gì qua hai câu thơ cuối?

Trả lời:

Qua hai câu thơ cuối, tác giả muốn gửi gắm là sự lo lắng, thương xót cho người dân, cho vận mệnh đất nước, đồng thời cũng thể hiện sự thất vọng, sự trông đợi, sự chất vấn… đối với những người có khả năng và trách nhiệm trước thời cuộc.

Câu 4 (trang 13 sgk Ngữ văn 8 Tập 2): Xác định các biện pháp tu từ được sử dụng trong bài thơ và chỉ ra tác dụng của chúng.

Trả lời:

– Biện pháp tu từ đảo ngữ (câu 3, 4, 5, 6): Nhấn mạnh sự yếu ớt, không nơi nương tựa của con người trong cảnh loạn lạc.

– Câu hỏi tu từ (câu cuối): không tìm câu trả lời mà là nhấn mạnh nội dung người viết gửi gắm.

Với những hướng dẫn soạn bài Chạy giặc – ngữ văn 8 tập 2 – sách Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.