SOẠN VĂN BÀI THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 112 – SÁCH KẾT NỐI TRI THỨC LỚP 11 TẬP 1

Hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 112 – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 1 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

  1. (Trang 112 – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 1)

a. Bằng những khảo sát đáng tin cậy đã chỉ ra rằng, các con sông lớn đang dần dần khô cạn.

Lỗi: Thành phần trạng ngữ chỉ nguyên nhân “bằng những khảo sát đáng tin cậy” được đặt ở đầu câu, khiến cho câu bị lủng củng, thiếu mạch lạc.

Phương án sửa lỗi: Đặt thành phần trạng ngữ chỉ nguyên nhân xuống cuối câu, sau động từ “chỉ ra”.

Sửa lại: Bằng những khảo sát đáng tin cậy, các con sông lớn đang dần dần khô cạn.

b. Rất thú vị truyện ngắn sử dụng các yếu tố kì ảo, lạ lùng.

Lỗi: Thành phần trạng ngữ chỉ mức độ “rất thú vị” được đặt ở đầu câu, khiến cho câu bị lủng củng, thiếu mạch lạc.

Phương án sửa lỗi: Đặt thành phần trạng ngữ chỉ mức độ xuống cuối câu, sau động từ “sử dụng”.

Sửa lại: Truyện ngắn sử dụng các yếu tố kì ảo, lạ lùng rất thú vị.

c. Những con người vị tha giàu đức hi sinh ấy.

Lỗi: Thành phần chủ ngữ “Những con người vị tha giàu đức hi sinh” không có vị ngữ.

Phương án sửa lỗi: Bổ sung vị ngữ cho thành phần chủ ngữ.

Sửa lại: Những con người vị tha giàu đức hi sinh ấy thật đáng kính trọng.

Những trường hợp còn lại không mắc lỗi về thành phần câu.

  1. (Trang 113 – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 1)

a. Truyện ngắn, thể loại linh hoạt ấy.

Lỗi: Thành phần chủ ngữ “Truyện ngắn” không có vị ngữ.

Phương án sửa lỗi: Bổ sung vị ngữ cho thành phần chủ ngữ.

Sửa lại: Truyện ngắn là thể loại linh hoạt ấy.

Giải thích:

Câu này chỉ có thành phần chủ ngữ “Truyện ngắn”. Thành phần chủ ngữ phải có vị ngữ để câu có ý nghĩa hoàn chỉnh. Trong trường hợp này, vị ngữ “là” được bổ sung để thể hiện ý nghĩa của câu.

b. Đã vẽ bức tranh tường hoành tráng này một nhóm họa sĩ đến từ thành phố.

Lỗi: Thành phần trạng ngữ chỉ nơi chốn “tại thành phố” được lặp lại.

Phương án sửa lỗi: Xóa trạng ngữ “tại thành phố”.

Sửa lại: Đã vẽ bức tranh tường hoành tráng này một nhóm họa sĩ.

Giải thích:

Câu này có hai thành phần trạng ngữ chỉ nơi chốn: “tại thành phố” và “tại thành phố”. Thành phần trạng ngữ chỉ nơi chốn thường chỉ một địa điểm, nên hai trạng ngữ “tại thành phố” trong câu này là thừa. Do đó, cần xóa một trong hai trạng ngữ này.

c. Số đỏ không chỉ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc vào bậc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945.

Lỗi: Thành phần trạng ngữ chỉ mức độ “vào bậc nhất” không phù hợp với thành phần vị ngữ.

Phương án sửa lỗi: Thay thế trạng ngữ “vào bậc nhất” bằng trạng ngữ khác phù hợp hơn.

Sửa lại: Số đỏ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945.

Giải thích:

Trạng ngữ “vào bậc nhất” thường được dùng để chỉ một mức độ cao nhất trong một nhóm. Trong trường hợp này, tác phẩm Số đỏ là một tác phẩm trào phúng đặc sắc, nhưng không phải là tác phẩm trào phúng đặc sắc nhất trong văn học Việt Nam trước 1945. Do đó, cần thay thế trạng ngữ “vào bậc nhất” bằng trạng ngữ “nhất” để phù hợp hơn với ý nghĩa của câu.

d. Văn bản nghị luận, loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục người đọc.

Lỗi: Thành phần trạng ngữ chỉ mục đích “để thuyết phục người đọc” được lặp lại.

Phương án sửa lỗi: Xóa trạng ngữ “để thuyết phục người đọc”.

Sửa lại: Văn bản nghị luận là loại văn bản được viết ra với mục đích thuyết phục.

Giải thích:

Câu này có hai thành phần trạng ngữ chỉ mục đích: “để thuyết phục người đọc” và “để thuyết phục”. Thành phần trạng ngữ chỉ mục đích thường chỉ một mục đích, nên hai trạng ngữ “để thuyết phục người đọc” trong câu này là thừa. Do đó, cần xóa một trong hai trạng ngữ này.

  1. (Trang 114 – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 1)

Những câu trong văn bản văn học mặc dù không đầy đủ thành phần câu nhưng vẫn không bị xem là câu sai vì những lý do sau:

  • Về mặt ngữ pháp, những câu này vẫn có thể hiểu được.

Những câu này vẫn có thể hiểu được ý nghĩa của câu, dù không đầy đủ về mặt thành phần câu. Ví dụ, câu “Huân cảm tưởng như mình đã bị thuồng văn. Bị đạo ý.” có thể hiểu là Huân cảm thấy như mình đã bị xúc phạm, bị lấy ý tưởng của mình. Câu “Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú.” có thể hiểu là nhân vật thích đôi mắt của mình, giống như mắt mèo hoang, vừa hoang dã vừa quyến rũ. Câu “Đó là người câm của quán rượu. Anh Ba Hoành!” có thể hiểu là người đang nói đang chỉ cho người khác xem người câm của quán rượu, tên là Anh Ba Hoành.

  • Về mặt nghệ thuật, những câu này có thể tạo nên hiệu quả diễn đạt đặc biệt.

Những câu này có thể tạo nên hiệu quả diễn đạt đặc biệt, mang lại ấn tượng mạnh mẽ cho người đọc. Ví dụ, câu “Huân cảm tưởng như mình đã bị thuồng văn. Bị đạo ý.” được viết theo kiểu câu tách, nhấn mạnh cảm giác bị xúc phạm, bị lấy ý tưởng của mình của nhân vật Huân. Câu “Mắt mèo hoang. Em thích mẹ nói em có con mắt mèo hoang và dã thú.” được viết theo kiểu câu ngắt nhịp, nhấn mạnh vẻ đẹp hoang dã, quyến rũ của đôi mắt nhân vật. Câu “Đó là người câm của quán rượu. Anh Ba Hoành!” được viết theo kiểu câu đơn, ngắn gọn, nhấn mạnh sự xuất hiện của người câm.

  • Về mặt phong cách, những câu này phù hợp với phong cách văn học.

Những câu này phù hợp với phong cách văn học, thể hiện được đặc trưng của văn học nghệ thuật. Văn học nghệ thuật thường sử dụng những cách diễn đạt độc đáo, khác thường để tạo nên hiệu quả thẩm mỹ. Việc sử dụng những câu không đầy đủ thành phần câu là một cách diễn đạt độc đáo, có thể tạo nên hiệu quả nghệ thuật đặc biệt.

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 112 – Sách kết nối tri thức lớp 11 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.