SOẠN VĂN BÀI NÓI VÀ NGHE TRANG 117 – SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 2

Hướng dẫn soạn bài Nói và nghe trang 117 Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 9. Nêu các nội dung chính được rèn luyện trong kỹ năng nói và nghe ở sách Ngữ văn 10, tập hai. Những nội dung nói và nghe liên quan chặt chẽ với nội dung đọc hiểu và viết như thế nào?

Các nội dung chính được rèn luyện trong kỹ năng nói và nghe ở sách Ngữ văn 10, tập hai:

 • Nói:
  • Phát biểu trong giờ học:
   • Phát biểu ý kiến về các vấn đề văn học, xã hội.
   • Trình bày kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập.
  • Trả lời câu hỏi của giáo viên và bạn bè.
  • Tự giới thiệu bản thân.
  • Thuyết trình về một chủ đề tự chọn.
 • Nghe:
  • Lắng nghe và tiếp nhận thông tin từ giáo viên, bạn bè.
  • Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giáo viên, bạn bè.
  • Lắng nghe và phân tích nội dung các văn bản đọc hiểu.

Những nội dung nói và nghe liên quan chặt chẽ với nội dung đọc hiểu và viết như sau:

 • Nói và đọc hiểu:
  • Khi nói, cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, ngôn ngữ, phương pháp trình bày. Điều này đòi hỏi người nói phải có khả năng đọc hiểu tốt, nắm được nội dung của các văn bản, bài viết.
  • Khi nghe, cần chú ý lắng nghe, ghi chép lại những thông tin quan trọng. Điều này cũng đòi hỏi người nghe phải có khả năng đọc hiểu tốt, để có thể hiểu được nội dung của bài nói.
 • Nói và viết:
  • Khi nói, cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp. Điều này đòi hỏi người nói phải có khả năng viết tốt, nắm được các quy tắc sử dụng ngôn ngữ.
  • Khi nghe, cần ghi chép lại những thông tin quan trọng, để có thể sử dụng trong quá trình viết. Điều này cũng đòi hỏi người nghe phải có khả năng viết tốt, để có thể diễn đạt lại những thông tin đã nghe một cách chính xác và đầy đủ.

Tóm lại, kỹ năng nói và nghe là những kỹ năng quan trọng, cần thiết trong cuộc sống. Việc rèn luyện kĩ năng nói và nghe cần được gắn bó chặt chẽ với việc rèn luyện kĩ năng đọc hiểu và viết. Khi rèn luyện kĩ năng nói và nghe, cần chú ý đến sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, ngôn ngữ, phương pháp trình bày. Cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, phù hợp với ngữ cảnh giao tiếp.

Với những hướng dẫn soạn bài Nói và nghe trang 117  – Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.