Soạn bài Viết văn bản tường trình trang 120 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1

Hướng dẫn soạn bài Viết văn bản tường trình trang 120 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về bài học một cách toàn diện nhất.

1 TRƯỚC KHI VIẾT

– Nếu định tường trình về một vụ việc có thật trong đời sống mà bản thân em có liên quan, cần hình dung lại mọi chuyện đã xảy ra theo những gì em biết và nhớ rõ.

– Nhớ chú ý cách tường trình của bản thân, thông qua việc tự đặt câu hỏi

2 VIẾT BẢN TƯỜNG TRÌNH

– Viết phần mở đầu theo đúng thể thức

– Tên văn bản tường trình phải thể hiện được nội dung khái quát nhất của vụ việc

– Đề tên người hoặc cơ aun nhận bản tường trình

– Trình bày vụ việc ngắn gọn như rõ ràng, đảm bảo có đủ các thông tin về thời gain, địa điểm, người liên quan, nguyên nhân, diễn biến và hậu quả để lại… Cần nói rõ tư cách, trách nhiệm của em trong vụ việc

– Nêu cam kết về tính trung thực của nội dung tường trình

– Nêu lời hứa hoặc lời đề nghị

– Kí và ghi đầy đủ họ tên ở phần dưới cùng, lệch góc phải trang giấy

3 CHỈNH SỬA BẢN TƯỜNG TRÌNH

*Bài tham khảo:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM‏

‏Độc lập – Tự do – Hạnh phúc‏

 

….., ngày…..tháng…..năm….‏

 

BẢN TƯỜNG TRÌNH

(Về việc vi phạm nội quy nhà trường)

 

‏Kính gửi: BGH Trường……………………………‏

‏Họ tên em là:………………………………………‏

‏Sinh ngày:……………………………………………‏

‏Quê quán:……………………………………‏

‏Là học sinh lớp:……………………Trường………………‏

‏Số điện thoại:………………………………………‏

‏Hôm nay, ngày…….tháng…….năm……….em viết đơn này nhằm tường trình về hành vi………của em, cụ thể:‏

‏Căn cứ theo nội quy của trường, em nhận thấy hành vi của mình đã vi phạm đến nội quy của trường và xứng đáng phải chịu kỷ luật theo Điều……của nội quy.‏

‏Em cam đoan những thông tin trong bản tường trình này là đúng sự thật.‏

‏Em sẽ chịu phạt đúng như nội quy quy định và xin hứa sẽ không tái phạm!

                                                        Người viết tường trình

                                                        (Kí tên)

 

 

Với những hướng dẫn soạn bài Viết văn bản tường trình trang 120 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.