Soạn bài Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Hướng dẫn soạn bài  Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về cách viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động

Câu 1: Phần mở đầu có nêu rõ được quy tắc, luật lệ của hoạt động mà người viết cần thuyết minh hay chưa?

Trả lời

Phần mở đầu đã nêu rõ được quy tắc, luật lệ của hoạt động mà người viết cần thuyết minh

Câu 2: Phần chính của văn bản có tập trung thuyết minh làm rõ các quy tắc hay luật lệ của hoạt động theo yêu cầu của kiểu bài này hay không?

Trả lời

Phần chính của văn bản đã tập trung thuyết minh làm rõ các quy tắc hay luật lệ của hoạt động theo yêu cầu của kiểu bài này. 

Câu 3: Các điều khoản hay nội dung cụ thể của quy tắc/ luật lệ có được sắp xếp hợp lí và văn bản có sử dụng được từ ngữ thích hợp để thể hiện trình tự ấy không?

Trả lời

Các điều khoản hay nội dung cụ thể của quy tắc/ luật lệ được sắp xếp hợp lí, được chia ra thành từng phần rõ rệt, mỗi phần nêu và thuyết minh một điều khoản trong quy tắc hoạt động.

Văn bản sử dụng được từ ngữ thích hợp để thể hiện trình tự ấy, từ ngữ được sử dụng trong bài mang tính khoa học, dễ hiểu.

Câu 4: Khi một điều khoản cần được nhấn mạnh, hoặc cụ thể hóa với nhiều chi tiết thì văn bản đã được thể hiện theo cách nào?

Trả lời

Khi một điều khoản cần được nhấn mạnh, hoặc cụ thể hóa với nhiều chi tiết thì văn bản đã được chia thành các phần theo trình tự và đánh dấu theo từng phần, mỗi phần thể hiện nội dung cụ thể của điều khoản.

Câu 5: Phần kết thúc của văn bản đã đáp ứng được yêu cầu chưa?

Trả lời

Phần kết thúc của văn bản đã đáp ứng được yêu cầu. Ở phần này, tác giả đã khẳng định lại quy tắc, nhận định về độ tin cậy, ý nghĩa thực tế của quy tắc hoạt động.

Với những hướng dẫn soạn bài Viết văn bản thuyết minh về một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.