SOẠN BÀI VIẾT TRANG 120- SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 1

Hướng dẫn soạn bài Viết trang 120 Sách Cánh Diều lớp 10 tập 1 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 6. Nêu tên các kiểu văn bản được rèn luyện viết trong sách Ngữ văn 10, tập một; chỉ ra các yêu cầu giống nhau và khác nhau khi viết các kiểu văn bản đó.

Trong sách Ngữ văn 10, tập một, các kiểu văn bản được rèn luyện viết gồm có:

 • Kiểu bài thuyết minh
 • Kiểu bài nghị luận xã hội

Yêu cầu giống nhau khi viết các kiểu văn bản trên:

 • Cần đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin.
 • Cần trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu.
 • Cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, phù hợp với đối tượng giao tiếp.

Yêu cầu khác nhau khi viết các kiểu văn bản trên:

 • Kiểu bài thuyết minh
  • Nội dung: Giới thiệu, giải thích, làm sáng tỏ một vấn đề, sự vật, hiện tượng.
  • Thể loại: Thuyết minh khoa học, thuyết minh lịch sử, thuyết minh địa lý,…
  • Bố cục:
   • Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần thuyết minh.
   • Thân bài: Trình bày nội dung cần thuyết minh, có thể chia thành các ý nhỏ.
   • Kết bài: Tóm tắt lại nội dung thuyết minh.
  • Lập luận: Sử dụng các dẫn chứng, lý lẽ để làm sáng tỏ vấn đề cần thuyết minh.
  • Ngôn ngữ: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, trong sáng, dễ hiểu, phù hợp với đối tượng giao tiếp.
 • Kiểu bài nghị luận xã hội
  • Nội dung: Bàn luận, đánh giá về một vấn đề, sự việc trong đời sống.
  • Thể loại: Nghị luận xã hội.
  • Bố cục:
   • Mở bài: Nêu vấn đề cần nghị luận.
   • Thân bài: Bàn luận, giải quyết vấn đề, có thể chia thành các ý nhỏ.
   • Kết bài: Khẳng định lại vấn đề cần nghị luận.
  • Lập luận: Sử dụng các luận điểm, luận cứ để làm sáng tỏ vấn đề cần nghị luận.
  • Ngôn ngữ: Sử dụng ngôn ngữ chính xác, trong sáng, giàu hình ảnh, phù hợp với đối tượng giao tiếp.

Câu 7:(Trang 121- Sách Ngữ văn Cánh Diều 10 tập 1)

Bài luận thuyết phục người khác Bài luận về bản thân
Mục đích Đưa ra các nguyên nhân, hậu quả và cách để thay đổi thói quen xấu nhằm thuyết phục thay đổi họ theo chiều hướng đúng đắn Thuyết phục người khác tin vào phẩm chất, năng lực thực hiện nhiệm vụ, công việc hoặc hoạt động nào đó của chính mình.
Yêu cầu – Tìm hiểu đề (Đọc kĩ đề bài; xác định đối tượng của bài viết, mục đích của bài viết thuyết phục từ bỏ thói quen hoặc quan niệm nào)

– Nêu lí do và phân tích các ảnh hưởng tiêu cực, tác hại của thói quen, quan niệm cần phải thay đổi, từ bỏ

– Có các dẫn chứng cụ thể, sinh động về những hình ảnh tiêu cực, tác hại của thói quen, quan niệm đó

– Dự đoán phản ứng và lập luận của người có thói quen, quan niệm mà em muốn thuyết phục để nêu ý kiến phản biện của em

Xác định rõ mục đích, yêu cầu cần viết của bài luận

– Tìm hiểu về đối tượng cần thuyết phục (họ là ai, học có yêu cầu gì, họ cần gì ở mình ?)

– Suy nghĩ về chính mình: mong muốn, khả năng, điều kiện, điểm mạnh, điểm hạn chế, mức độ hoàn thành công việc

– Xác định những luận điểm và những lí lẽ, dẫn chứng sáng tỏ cho mỗi luận điểm trong bài viết

– Lựa chọn cách trình bày sao cho hiệu quả, hấp dẫn

– Nhờ những người có kinh nghiệm đọc, góp ý để hoàn thiện bài viết

Nội dung chính Thuyết phục người có thói quen chưa tốt, quan niệm chưa đúng từ bỏ những thói quen và quan niệm ấy Nhằm giải trình một cách trung thực những điểm nổi bật nhất về bản thân trong tương quan với mức độ yêu cầu của tổ chức cá nhân, hoạt động cần thực hiện

Câu 8:(Trang 121- Sách Ngữ văn Cánh Diều 10 tập 1)

Báo cáo kết quả nghiên cứu về một vấn đề về thơ
Mục đích Làm báo cáo để cung cấp cho người đọc tri thức tổng quan của đề tài nghiên cứu khoa học về thơ mình vừa làm
Yêu cầu – Báo cáo cần ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu

– Thứ tự trình bày hợp lý, mạch lạc

Nội dung chính – Chúng ta cần có các mục sau:

Phần mở đầu: 

+ Nêu vấn đề về thơ được lựa chọn để nghiên cứu

+ Lý do, mục đích và phương pháp nghiên cứu

Phần nội dung:

+ Lần lượt trình bày các kết quả nghiên cứu về đề tài đã chọn. Triển khai các lí lẽ, dẫn chứng, lập luận chứng minh cho các luận điểm được nêu ra

+ Có thể trích dẫn ý kiến người khác, cước chú, lập bảng biểu, thống kê về đối tượng nghiên cứu

+ Tạo sự so sánh cần thiết với các đối tượng nghiên cứu khác để tạo nên sức hấp dẫn và thuyết phục cho bài viết

Phần kết luận:

+ Khái quát ý nghĩa, tầm quan trọng của vấn đề đã được trình bày

+ Nêu các đề xuất, khuyến nghị của người nghiên cứu (nếu có)

 

Với những hướng dẫn soạn bài Viết trang 120 – Sách Cánh Diều lớp 10 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.