Soạn bài Viết một bản nội quy ở nơi công cộng

Hướng dẫn Soạn bài Viết một bản nội quy ở nơi công cộng – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo  chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

* Tri thức về kiểu bài:

– Bản nội quy ở nơi công cộng là một dạng văn bản thông tin, do cơ quan quản lí địa điểm công cộng ban hành, trong đó trình bày những quy định, quy tắc xử sự mà mọi người cần tuân thủ khi đến cơ quan, tổ chức hoặc địa điểm công cộng nào đó, nhằm đảm bảo trật tự và an ninh cho cộng đồng.

* Yêu cầu đối với kiểu bài:

– Trình bày đầy đủ các quy định, quy tắc cần tuân thủ.

– Ghi rõ tên cơ quan quản lí địa điểm công cộng.

– Mỗi quy định, quy tắc trong bản nội quy phải được diễn đạt thành một câu hay một đoạn và được đánh dấu bằng kí hiệu phù hợp.

– Bố cục gồm các phần: phần đầu, phần chính, phần cuối.

* Đọc ngữ liệu tham khảo:

Câu 1 (trang 141 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 – Chân trời sáng tạo):

Phần đầu, phần chính và phần cuối trong ngữ liệu tham khảo đã đáp ứng được yêu cầu đối với kiểu bài Viết bản nội quy ở nơi công cộng chưa?

Trả lời:

– Bài viết này đã hoàn toàn đáp ứng đúng và đầy đủ yêu cầu của loại văn bản “Viết bản nội quy ở nơi công cộng” trong cả phần đầu, phần chính và phần cuối của ngữ liệu tham khảo.

Câu 2 (trang 141 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 – Chân trời sáng tạo):

Các quy định trong phần chính của bảng nội quy đã được người viết sắp xếp hợp lí chưa?

Trả lời:

– Các quy định trong phần chính của bảng nội quy được tổ chức một cách có trình tự hợp lý:

  + Trước hết là quy định về thời gian mở và đóng cửa.

  + Tiếp theo là các quy định khi đến công viên.

  + Cuối cùng, là cách thức liên lạc.

Câu 3 (trang 141 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 – Chân trời sáng tạo):

Cách trình bày có nổi bật, gây chú ý không?

Trả lời:

– Cách trình bày của bảng nội quy đã sử dụng tone màu nổi bật, dễ gây chú ý cho mọi người, màu chữ trắng nổi bật trên nền tối.

Câu 4 (trang 141 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 – Chân trời sáng tạo):

Qua văn bản, bạn rút ra những lưu ý gì khi viết một bản nội quy nơi công cộng?

Trả lời:

Những lưu ý bản thân rút ra khi viết một bản nội quy nơi công cộng:

– Về hình thức:

+ Cần sắp xếp các nội quy theo trình tự hợp lí.

+ Cách trình bày nổi bật, không quá màu mè.

– Về nội dung:

+ Đáp ứng đủ các thông báo và yêu cầu về đơn vị đặt bản nội quy.

+ Sử dụng ngôn từ chuẩn xác, tránh dùng từ đa nghĩa gây hiểu nhầm.

* Đề bài(trang 141 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 1 – Chân trời sáng tạo): Hãy viết bản nội quy cho câu lạc bộ ngoại khóa mà bạn tham gia

Bài viết tham khảo: Bảng nội quy câu lạc bộ bóng bàn

  1. Thành viên câu lạc bộ được yêu cầu mặc trang phục chỉnh tề và phù hợp với quá trình tập luyện hoặc thi đấu, bao gồm quần áo và giày dép.
  2. Mọi thành viên trong câu lạc bộ cần thể hiện ý thức, nghiêm túc và trách nhiệm trong suốt quá trình tập luyện.
  3. Tuân thủ nghiêm túc các quy định về thời gian của câu lạc bộ, và trong những trường hợp ngoại lệ, cần có sự đồng ý từ ban chủ nhiệm câu lạc bộ.
  4. Thành viên được kêu gọi giữ thái độ tôn trọng đối với tất cả các thành viên khác trong câu lạc bộ.
  5. Mọi thành viên đều cần hiểu và thực hiện tinh thần giữ vệ sinh chung cho toàn bộ câu lạc bộ, tuân thủ lịch trình vệ sinh đã được quy định.
  6. Thành viên có trách nhiệm giữ gìn bàn đánh và các trang thiết bị chung của câu lạc bộ, đồ cá nhân cần được tự bảo quản.

Với những hướng dẫn Soạn bài Viết một bản nội quy ở nơi công cộng – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.