Soạn bài Viết Biên Bản Về Một Cuộc Họp, Cuộc Hội Thảo Luận Hay Một Vụ Việc

Hướng dẫn soạn bài Viết Biên Bản Về Một Cuộc Họp, Cuộc Hội Thảo Luận Hay Một Vụ Việc- Sách Chân Trời Sáng Tạo Ngữ Văn 6 (tập 2) chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về bài học này.

Câu hỏi (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Cho biết Biên bản họp lớp (thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11) đã đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy cách nêu dưới đây chưa?

– Có quốc hiệu và tiêu ngữ.

– Có tên văn bản.

– Thông tin về thời gian, địa điểm ghi biên bản.

– Thông tin về thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản,

– Thông tin về diễn biến thực tế của cuộc họp, cuộc thảo luận hay vụ việc.

– Chữ kí của thư kí và chủ toạ.

Lời giải:

Biên bản họp lớp (thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)Quốc hiệu, tiêu ngữ

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúcTên văn bản

Biên bản họp lớp (thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)

III. Thời gian, địa điểm ghi biên bản

Thời gian: 14 giờ 00 ngày 02 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Lớp 6A, Trường THCS Thị trấn Văn Giang

 1. Thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản

Thành phần tham dự:

 • Lớp trưởng: Nguyễn Văn A
 • Phó lớp trưởng: Nguyễn Thị B
 • Bí thư chi đoàn: Nguyễn Thị C
 • Các thành viên trong lớp

Người chủ trì: Nguyễn Văn A

Người ghi biên bản: Nguyễn Thị B

Nội dung

Lý do, mục đích:

Để chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, lớp 6A tổ chức cuộc họp thống nhất kế hoạch làm tập san.

Diễn biến:

Mở đầu, lớp trưởng Nguyễn Văn A giới thiệu lý do, mục đích của cuộc họp.

Tiếp đó, các thành viên trong lớp thảo luận, đưa ra các ý kiến về kế hoạch làm tập san.

Kết thúc cuộc họp, lớp trưởng tổng hợp các ý kiến và thống nhất kế hoạch làm tập san như sau:

Tên tập san: “Tập san tri ân thầy cô”

Thời gian hoàn thành: 15/11/2023

Nội dung tập san:

Giới thiệu về trường, lớp, thầy cô

Những kỷ niệm đẹp của học sinh với thầy cô

Bài viết, thơ, vè, tranh, ảnh,… về thầy cô

Phân công nhiệm vụ:

Lớp trưởng: Tổng phụ trách, chịu trách nhiệm tổng thể

Phó lớp trưởng: Phụ trách nội dung, thu thập bài viết, thơ, vè, tranh, ảnh,…

Bí thư chi đoàn: Phụ trách thiết kế, in ấn tập san

Các thành viên trong lớp: Tham gia đóng góp bài viết, thơ, vè, tranh, ảnh,…

Kết luận:

Cuộc họp kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Chữ kí

Người ghi biên bản

Nguyễn Thị B

Người chủ trì

Nguyễn Văn A

Nhận xét:

Biên bản họp lớp trên đã đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy cách nêu dưới đây:

 • Có quốc hiệu và tiêu ngữ: Biên bản có ghi rõ quốc hiệu và tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Có tên văn bản: Biên bản có ghi rõ tên văn bản là “Biên bản họp lớp (thống nhất kế hoạch làm tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11)”.
 • Thông tin về thời gian, địa điểm ghi biên bản: Biên bản có ghi rõ thời gian và địa điểm ghi biên bản là “Thời gian: 14 giờ 00 ngày 02 tháng 01 năm 2023; Địa điểm: Lớp 6A, Trường THCS Thị trấn Văn Giang”.
 • Thông tin về thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản: Biên bản có ghi rõ thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản là “Thành phần tham dự: Lớp trưởng, Phó lớp trưởng, Bí thư chi đoàn, các thành viên trong lớp; Người chủ trì: Lớp trưởng Nguyễn Văn A; Người ghi biên bản: Phó lớp trưởng Nguyễn Thị B”.
 • Thông tin về diễn biến thực tế của cuộc họp, cuộc thảo luận hay vụ việc: Biên bản có ghi rõ diễn biến thực tế của cuộc họp, cuộc thảo luận hay vụ việc là “Lớp trưởng Nguyễn Văn A giới thiệu lý do, mục đích của cuộc họp; Các thành viên trong lớp thảo luận, đưa ra các ý kiến về kế hoạch làm tập san; Lớp trưởng tổng hợp các ý kiến và thống

Câu 2: Giả sử trong một cuộc thảo luận nhóm (hoặc một cuộc họp lớp), em được giao nhiệm vụ làm thư kí. Hãy viết biên bản cuộc thảo luận (hoặc cuộc họp) ấy.

Biên bản thảo luận nhóm

Tên nhóm: Nhóm 1

Thành phần:

 • Nguyễn Văn A
 • Nguyễn Thị B
 • Nguyễn Thị C
 • Nguyễn Thị D

Người chủ trì: Nguyễn Văn A

Người ghi biên bản: Nguyễn Thị C

Thời gian, địa điểm:

 • Thời gian: 14 giờ 00 ngày 03 tháng 01 năm 2024
 • Địa điểm: Phòng 601, Trường THCS Thị trấn Văn Giang

Nội dung:

 1. Lý do, mục đích:

Để thảo luận về kế hoạch thực hiện dự án “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”.

 1. Diễn biến:
 • Mở đầu, người chủ trì giới thiệu lý do, mục đích của cuộc thảo luận.
 • Tiếp đó, các thành viên trong nhóm thảo luận, đưa ra các ý kiến về kế hoạch thực hiện dự án.
 • Kết thúc cuộc thảo luận, người chủ trì tổng hợp các ý kiến và thống nhất kế hoạch thực hiện dự án như sau:
  • Tên dự án: “Trồng cây xanh bảo vệ môi trường”
  • Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 đến tháng 05 năm 2024
  • Địa điểm thực hiện: Khuôn viên trường THCS Thị trấn Văn Giang
  • Mục tiêu: Trồng 100 cây xanh tại khuôn viên trường, góp phần cải thiện môi trường và cảnh quan khu vực.
  • Nội dung thực hiện:
   • Tìm địa điểm trồng cây
   • Mua cây giống
   • Trồng cây
   • Chăm sóc cây
  • Phân công nhiệm vụ:
   • Nguyễn Văn A: Phụ trách tìm địa điểm trồng cây
   • Nguyễn Thị B: Phụ trách mua cây giống
   • Nguyễn Thị C: Phụ trách trồng cây
   • Nguyễn Thị D: Phụ trách chăm sóc cây
 1. Kết luận:

Cuộc thảo luận kết thúc lúc 15 giờ 00 cùng ngày.

Chữ kí

Người ghi biên bản

Nguyễn Thị C

Người chủ trì

Nguyễn Văn A

Nhận xét:

Biên bản thảo luận nhóm trên đã đáp ứng được các yêu cầu cụ thể về quy cách nêu dưới đây:

 • Có quốc hiệu và tiêu ngữ: Biên bản có ghi rõ quốc hiệu và tiêu ngữ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
 • Có tên văn bản: Biên bản có ghi rõ tên văn bản là “Biên bản thảo luận nhóm”.
 • Thông tin về thời gian, địa điểm ghi biên bản: Biên bản có ghi rõ thời gian và địa điểm ghi biên bản là “Thời gian: 14 giờ 00 ngày 03 tháng 01 năm 2024; Địa điểm: Phòng 601, Trường THCS Thị trấn Văn Giang”.
 • Thông tin về thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản: Biên bản có ghi rõ thành phần tham dự, người chủ trì, người ghi biên bản là “Thành phần: Nguyễn Văn A, Nguyễn Thị B, Nguyễn Thị C, Nguyễn Thị D; Người chủ trì: Nguyễn Văn A; Người ghi biên bản: Nguyễn Thị C”.
 • Thông tin về diễn biến thực tế của cuộc thảo luận: Biên bản có ghi rõ diễn biến thực tế của cuộc thảo luận là “Lớp trưởng Nguyễn Văn A giới thiệu lý do, mục đích của cuộc thảo luận; Các thành viên trong nhóm thảo luận, đưa ra các ý kiến về kế hoạch thực hiện dự án; Người chủ trì tổng hợp các ý kiến và thống nhất kế hoạch thực hiện dự án”.
 • Chữ kí của thư kí và chủ toạ: Biên bản có chữ kí của thư kí và chủ toạ là “Người ghi biên bản: Nguyễn Thị C; Người chủ trì: Nguyễn Văn A”.

Ngoài ra, biên bản còn được viết một cách rõ ràng, mạch lạc, dễ hiểu. Các ý kiến trong biên bản được trình bày theo đúng thứ tự diễn biến của cuộc thảo luận.

Với những hướng dẫn soạn bài Viết Biên Bản Về Một Cuộc Họp, Cuộc Hội Thảo Luận Hay Một Vụ Việc- Sách Chân Trời Sáng Tạo Ngữ Văn 6 (tập 2) chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.