Soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em

     Hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Ngữ văn 9 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1: (Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 Tập 1)
Văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em được bố cục thành 3 phần:

 • Phần I (các mục 1-3): Khẳng định quyền của trẻ em và trách nhiệm của các quốc gia.
 • Phần II (các mục 4-10): Các quyền cơ bản của trẻ em.
 • Phần III (các mục 11-17): Các biện pháp bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

Tính hợp lý, chặt chẽ của bố cục văn bản thể hiện ở các điểm sau:

 • Phần I: đặt nền tảng cho các phần tiếp theo. Phần này khẳng định quyền của trẻ em là quyền con người cơ bản, không phân biệt quốc gia, chủng tộc, dân tộc, tôn giáo, giới tính, ngôn ngữ, nguồn gốc quốc gia, tài sản, tình trạng gia đình, địa vị xã hội, khuyết tật hoặc bất kỳ sự phân biệt nào khác. Trách nhiệm bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em thuộc về các quốc gia, trong đó có trách nhiệm bảo đảm cho trẻ em được sống, được nuôi dưỡng, được giáo dục, được chăm sóc sức khỏe, được bảo vệ khỏi xâm hại, bóc lột, bỏ rơi,…
 • Phần II: quy định cụ thể các quyền cơ bản của trẻ em. Các quyền này được phân chia thành các nhóm quyền: quyền sống, quyền phát triển, quyền được bảo vệ, quyền tham gia. Việc quy định cụ thể các quyền của trẻ em giúp các quốc gia có cơ sở để thực hiện các biện pháp bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.
 • Phần III: nêu các biện pháp bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em. Các biện pháp này được quy định ở cấp quốc gia, cấp khu vực và cấp quốc tế. 

Câu 2: Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới ra sao ? Nhận thức, tình cảm của em khi đọc phần này như thế nào ?
Ở phần “Sự thách thức”, bản Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới như sau:

 • Tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi vẫn còn cao: Hàng năm có khoảng 10 triệu trẻ em dưới 5 tuổi tử vong, trong đó có 6 triệu trẻ dưới 1 tuổi. Nguyên nhân chính là do suy dinh dưỡng, bệnh tật, thiếu nước sạch và vệ sinh, ô nhiễm môi trường,…
 • Trẻ em vẫn phải chịu nhiều hình thức xâm hại: Hàng năm có hàng triệu trẻ em bị xâm hại tình dục, bóc lột lao động, buôn bán trẻ em,…
 • Trẻ em vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với giáo dục: Trên thế giới hiện nay có khoảng 100 triệu trẻ em không được đến trường, trong đó có 60 triệu trẻ em gái.
 • Trẻ em vẫn phải chịu nhiều bất bình đẳng: Trẻ em gái, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc các nhóm thiểu số,… vẫn phải đối mặt với nhiều bất bình đẳng trong tiếp cận các quyền cơ bản.

Khi đọc phần này, tôi cảm thấy rất xót xa và lo lắng cho cuộc sống của trẻ em trên thế giới. Tôi nhận thức được rằng, trẻ em là những người yếu thế nhất trong xã hội, cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Tôi mong rằng, các quốc gia trên thế giới sẽ nỗ lực hơn nữa để bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em, mang lại cho trẻ em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cụ thể, tôi mong muốn:

 • Các quốc gia cần có những chính sách, biện pháp cụ thể để giảm tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi, bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,…
 • Các quốc gia cần đầu tư cho giáo dục, tạo điều kiện cho tất cả trẻ em được đến trường, đặc biệt là trẻ em gái, trẻ em khuyết tật, trẻ em thuộc các nhóm thiểu số.
 • Các quốc gia cần tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em, để mọi người hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

Câu 3: (Trang 35 SGK Ngữ Văn 9 Tập 1)
Qua phần “Cơ hội”, tôi thấy việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em trong bối cảnh thế giới hiện nay có những điều kiện thuận lợi sau:

 • Cộng đồng quốc tế đã có sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em. Điều này thể hiện qua việc Liên hợp quốc đã thông qua nhiều văn bản pháp lý quan trọng về quyền trẻ em, như Công ước về quyền trẻ em, Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em,…
 • Nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em đã được nâng cao. Ngày càng có nhiều người hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.
 • Các công nghệ khoa học – kỹ thuật ngày càng phát triển, giúp nâng cao hiệu quả trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

Những điều kiện thuận lợi này tạo cơ sở để các quốc gia trên thế giới có thể nỗ lực hơn nữa để bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em, mang lại cho trẻ em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cụ thể, các quốc gia có thể tận dụng những điều kiện thuận lợi này để triển khai các biện pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em như sau:

 • Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản.
 • Tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe,… để trẻ em được phát triển toàn diện.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

Với sự nỗ lực của các quốc gia trên thế giới, tôi tin tưởng rằng, quyền trẻ em sẽ được bảo vệ và thực hiện một cách hiệu quả, mang lại cho trẻ em một tương lai tươi sáng hơn.

Câu 4: Ở phần “Nhiệm vụ”, bản Tuyên bớ’ đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Hãy phân tích tính chất toàn diện của nội dung phần này.
Phần “Nhiệm vụ” của bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em đã nêu lên khá nhiều điểm mà từng quốc gia và cả cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động. Tính chất toàn diện của nội dung phần này thể hiện ở các điểm sau:

 • Phạm vi toàn diện: Phần này đã đề cập đến tất cả các quyền cơ bản của trẻ em, bao gồm quyền sống, quyền phát triển, quyền được bảo vệ, quyền tham gia. Đây là những quyền cơ bản mà tất cả trẻ em trên thế giới đều có quyền được hưởng.
 • Tính chất toàn diện về đối tượng: Phần này đã đề cập đến trách nhiệm của cả các quốc gia và cả cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.
 • Tính chất toàn diện về nội dung: Phần này đã đề cập đến nhiều nội dung cụ thể mà các quốc gia và cộng đồng quốc tế cần phải nỗ lực phối hợp hành động, bao gồm:
  • Hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền trẻ em.
  • Tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe,… cho trẻ em.
  • Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,…
  • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em.

Những nội dung này thể hiện sự quan tâm toàn diện của cộng đồng quốc tế đối với việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

Với tính chất toàn diện như vậy, phần “Nhiệm vụ” của bản Tuyên bố đã cung cấp một định hướng quan trọng cho các quốc gia và cộng đồng quốc tế trong việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

Câu 5: Qua bản Tuyên bố, em nhận thức như thế nào về tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em, về sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vẫn đề này?
     Qua bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em, tôi nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Trẻ em là những người yếu thế nhất trong xã hội, cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt. Việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em là trách nhiệm của tất cả mọi người, từ gia đình, nhà trường, xã hội đến cộng đồng quốc tế.

Tuyên bố đã nêu lên thực tế cuộc sống của trẻ em trên thế giới, trong đó có nhiều trẻ em vẫn phải đối mặt với những khó khăn, thách thức, như:

 • Tỷ lệ tử vong của trẻ dưới 5 tuổi vẫn còn cao.
 • Trẻ em vẫn phải chịu nhiều hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán.
 • Trẻ em vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với giáo dục.
 • Trẻ em vẫn phải chịu nhiều bất bình đẳng.

Những thực tế này cho thấy, vấn đề bảo vệ, chăm sóc trẻ em trên thế giới vẫn còn nhiều thách thức.

    Tuyên bố cũng đã nêu lên sự quan tâm của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề này. Cộng đồng quốc tế đã có nhiều nỗ lực để bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em, như:

 • Thông qua nhiều văn bản pháp lý quan trọng về quyền trẻ em, như Công ước về quyền trẻ em.
 • Thành lập các tổ chức quốc tế chuyên trách về quyền trẻ em, như Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).
 • Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

    Những nỗ lực này đã góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em, thúc đẩy việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em trên thế giới.

    Với những nhận thức trên, tôi tin tưởng rằng, cộng đồng quốc tế sẽ tiếp tục nỗ lực hơn nữa để bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em, mang lại cho trẻ em một cuộc sống tốt đẹp hơn.

    Cụ thể, tôi mong muốn các quốc gia trên thế giới sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền trẻ em, đảm bảo cho trẻ em được hưởng đầy đủ các quyền cơ bản. Các quốc gia cũng cần tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe,… để trẻ em được phát triển toàn diện. Bên cạnh đó, các quốc gia cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và thực hiện quyền trẻ em.

     Mỗi người chúng ta cũng cần có ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chúng ta cần lên án các hành vi xâm hại, bóc lột trẻ em. Chúng ta cũng cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Luyện Tập
Phát biểu ý kiến về sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em.

Sự quan tâm, chăm sóc của chính quyền địa phương, của các tổ chức xã hội nơi em ở hiện nay đối với trẻ em là rất đáng ghi nhận.

Tại địa phương em, chính quyền đã có nhiều chính sách, biện pháp nhằm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể:

 • Tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe,… cho trẻ em. Chính quyền đã xây dựng nhiều trường học, trạm y tế, nhà văn hóa,… để đáp ứng nhu cầu học tập, khám chữa bệnh, vui chơi, giải trí của trẻ em.
 • Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,… Chính quyền đã tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Đồng thời, chính quyền cũng đã triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,…
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em. Chính quyền đã phối hợp với các tổ chức xã hội tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em cho các cấp, các ngành, các đoàn thể và nhân dân.

Các tổ chức xã hội cũng đã có nhiều hoạt động tích cực nhằm bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cụ thể:

 • Hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Các tổ chức xã hội đã hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn về học tập, sinh hoạt,…
 • Bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,… Các tổ chức xã hội đã phối hợp với chính quyền địa phương triển khai nhiều chương trình, hoạt động nhằm bảo vệ trẻ em khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,…
 • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về quyền trẻ em. Các tổ chức xã hội đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em cho trẻ em và gia đình trẻ em.

     Từ những nỗ lực của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, đời sống của trẻ em tại địa phương em đã được cải thiện rõ rệt. Tỷ lệ trẻ em được đến trường, được khám chữa bệnh, được chăm sóc sức khỏe,… ngày càng cao. Trẻ em cũng được bảo vệ khỏi các hình thức xâm hại, bóc lột, buôn bán,…

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục, như:

 • Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, mắc các bệnh tật,… vẫn còn cao.
 • Tình trạng xâm hại, bóc lột, buôn bán trẻ em vẫn còn xảy ra.
 • Nhận thức của một số người dân về quyền trẻ em còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, cần tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp sau:

 • Tăng cường đầu tư cho giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe,… cho trẻ em.
 • Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về quyền trẻ em, nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em.
 • Phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các tổ chức xã hội và các cấp, các ngành trong việc bảo vệ, chăm sóc trẻ em.

    Mỗi người dân cần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chúng ta cần lên án các hành vi xâm hại, bóc lột, buôn bán trẻ em. Chúng ta cũng cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện nhằm giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

     Với những hướng dẫn soạn bài Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em – Ngữ văn 9 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.