Soạn bài Tự đánh giá 5

Hướng dẫn soạn bài Tự đánh giá 5 Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Soạn Bài Tự Đánh Giá

Đọc bản đồ họa thông tin dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX

17-8-2015

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):

1.Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?

Đáp án: (D) Các số thứ tự đánh dấu thông tin


>> Đọc thêm: Hồ Chí Minh và Tuyên ngôn Độc lập


2.Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

Đáp án: (C) Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

3.Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

Đáp án: (B) Tháng 8-1945

4.Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

Đáp án: (D) Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới

5.Vì sao mốc thời gian “2-9-1945” lại được in màu đỏ?

Đáp án: (B) Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý

6.Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

Đáp án: (A) Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.

7.Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

Đáp án: (D) Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản

8.Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ “mốc son” là gì?

Đáp án: (B) Một thời điểm quan trọng


Diễn biến Chiến dịch Điện Biên Phủ


9.Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?

Đáp án: Mốc thời gian 2-9-1945 được coi là quan trọng nhất trong tháng Tám (1945) vì đây là ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử trọng đại, đánh dấu sự chấm dứt ách thống trị của thực dân Pháp và phong kiến Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc cho nhân dân Việt Nam.

10.Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ họa giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?

Việc trình bày bằng đồ họa giúp em hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Đồ họa giúp em:

Hình dung được nội dung của sự kiện một cách trực quan, sinh động

Nắm bắt được các thông tin chính của sự kiện một cách nhanh chóng

Ghi nhớ các thông tin của sự kiện lâu hơn.

Với những hướng dẫn Soạn bài Tự đánh giá 5 Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.