Soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ – ngữ văn 7 tập 1 – sách Cánh Diều

Hướng dẫn soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ – ngữ văn 7 tập 1 – sách Cánh Diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Chọn câu trả lời đúng:

Câu 1 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: C

Câu 2 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: B

Câu 3 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: A

Câu 4 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: C

Câu 5 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: B

Câu 6 (trang 117 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: C

Câu 7 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: B

Câu 8 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: A

Câu 9 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1):

Đáp án đúng là: B

Câu 10 (trang 118 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1): Tìm trong phần mở đầu văn bản dẫn ra một câu người viết ca ngợi văn hoá truyền thống của người dân tộc Khmer Nam Bộ

Câu người viết ca ngợi văn hóa độc đáo của người Khmer Nam Bộ được diễn đạt bằng cách nói: “Như một bức tranh sặc sỡ, văn hóa của người Khmer Nam Bộ được tô điểm bởi những đường nét đặc trưng, đậm chất bản sắc, và phong phú đến không ngờ. Mỗi phong tục, từ lễ hội truyền thống đến những nét văn hóa hàng ngày, đều là những điểm nhấn rực rỡ, tô điểm cho bức tranh đa dạng và phong phú của họ.”

“Cũng như những dân tộc khác, người Khmer Nam Bộ không chỉ có một di sản văn hóa độc đáo mà còn giữ gìn, truyền đạt qua các thế hệ. Sự đa dạng về ngôn ngữ, trang phục, và tập tục đã tạo nên một bức tranh sinh động, thể hiện sự độc lập và tự hào của họ trong văn hóa Việt Nam.”

Với những hướng dẫn soạn bài Trò chơi dân gian của người Khmer Nam Bộ – ngữ văn 7 tập 1 – sách Cánh Diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.