Soạn bài Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trang 101 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1

Hướng dẫn soạn bài Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trang 101 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về bài học một cách toàn diện nhất.

1 TRƯỚC KHI NÓI

a. Chuẩn bị nội dung nói

– Viết ra giấy các ý chính của bài nói thành dạng đề cương.

– Đánh dấu những những từ ngữ then chốt.

– Chuẩn bị tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài hát liên quan đến các hoạt động thiện nguyện. 

b. Tập luyện

– Em có thể tập luyện trước bạn bè, người thân hoặc luyện nói trước gương

2 TRÌNH BÀY BÀI NÓI

– Lưu ý đi trọng tâm vào vấn đề: chia sẻ với người nghe suy nghĩ của em về những hoạt động thiện nguyện cộng đồng

– Các ý cần được trình bày mạch lạc, sáng rõ

– Trình bày bài nói trong thời gian quy định.

3 SAU KHI NÓI 

Trao đổi về bài nói:

Người nghe Người nói
Có thể trao đổi về một số nội dung như:

  • Những điều khiến em xúc động hoặc có ấn tượng sâu sắc trong bài trình bày của bạn. 
  • Sự phù hợp của việc sử dụng các yếu tố phi ngôn ngữ (cử chỉ, điệu bộ, nét mặt,…) với nội dung bài trình bày.
  • Một vài điểm có thể bổ sung để phần trình bày trở nên hoàn thiện hơn.
Lắng nghe, phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị:

  • Tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng.
  • Giải thích những chỗ người nghe còn thắc mắc.
  • Bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng.

 

 

Với những hướng dẫn soạn bài Trình bày ý kiến về những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng trang 101 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.