Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu

Hướng dẫn Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Bước 1: Chuẩn bị nói

Xác định đề tài, mục đích, đối tượng người nghe, không gian và thời gian nói

Mục đích của bài nói là thuyết trình kết quả nghiên cứu của bản thân sao cho người nghe hiểu được vấn đề thuyết phục được người nghe về kết quả đề tài nghiên cứu.

Tìm ý, lập dàn ý

Tìm ý

Thu thập thông tin và sắp xếp, sử dụng thêm các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ.

Lập dàn ý

– Trích dẫn và lập danh mục tài liệu tham khảo đúng quy cách.

– Bố cục bài viết đảm bảo các phần:

  • Nhan đề: Khái quát được đề tài nghiên cứu
  • Tóm tắt: Nêu bối cảnh nghiên cứu, câu hỏi và phương pháp nghiên cứu.
  • Cơ sở lí thuyết: Nêu khái niệm, lí thuyết nền tảng để triển khai đề tài.
  • Kết quả nghiên cứu: Trình bày các kết quả nghiên cứu với lí lẽ và bằng chứng thích hợp.
  • Kết luận: Khái quát những ý chính từ kết quả nghiên cứu, đề xuất giải pháp, hướng phát triển của đề tài.
  • Tài liệu tham khảo: Sắp xếp tài liệu liên quan đến đề tài theo tên tác giả, tên tài liệu, năm xuất bản…

Bước 2: Trình bày bài nói

– Dựa vào phần tóm tắt ý từ trước, sử dụng tờ giấy nhỏ để viết, ghi chú…

– Trình bày từ khái quát đến cụ thể.

– Phân tích, đánh giá, kết nối các phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ với bài thuyết trình.

– Chú ý tương tác.

Bài mẫu tham khảo

Giữ gìn và phát huy giá trị của văn hóa cồng chiêng

Văn hóa cồng chiêng là một di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2005. Văn hóa cồng chiêng là một nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam.

  1. Giá trị của văn hóa cồng chiêng

Văn hóa cồng chiêng có lịch sử phát triển lâu đời, gắn liền với quá trình hình thành và phát triển của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Cồng chiêng là một biểu tượng của văn hóa, là niềm tự hào của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

Ngoài ra, nó còn là một bộ phận quan trọng của văn hóa các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Cồng chiêng được sử dụng trong các nghi lễ, lễ hội, sinh hoạt cộng đồng của các dân tộc thiểu số, thể hiện những giá trị văn hóa, tinh thần của các dân tộc thiểu số.

Bên cạnh đó, cồng chiêng là một loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo, mang đậm bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên. Cồng chiêng có âm thanh vang vọng, hùng tráng, thể hiện những cảm xúc, tâm tư, tình cảm của con người.

Và cuối cùng, Văn hóa cồng chiêng có tiềm năng phát triển kinh tế du lịch. Cồng chiêng là một điểm thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu văn hóa các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên.

  1. Những thách thức đối với việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng.

Quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ ở Tây Nguyên, khiến cho nhiều người dân các dân tộc thiểu số rời bỏ quê hương, sống ở thành thị. Điều này dẫn đến việc thiếu hụt nguồn nhân lực để kế thừa và phát huy văn hóa cồng chiêng.

Sự du nhập của các giá trị văn hóa ngoại lai đang làm ảnh hưởng đến giá trị của văn hóa cồng chiêng. Nhiều người dân các dân tộc thiểu số đang dần quên đi giá trị của văn hóa cồng chiêng, thay vào đó là tiếp nhận các giá trị văn hóa ngoại lai.

Việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng cần có nguồn kinh phí lớn. Tuy nhiên, nguồn kinh phí cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng còn hạn chế.

III. Giải pháp bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân các dân tộc thiểu số về tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng.

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, sưu tầm các giá trị của văn hóa cồng chiêng, để lưu giữ và phát huy các giá trị đó.

Tạo điều kiện cho các nghệ nhân, nghệ sĩ truyền dạy các giá trị của văn hóa cồng chiêng cho thế hệ trẻ.

Kết luận

Văn hóa cồng chiêng là một di sản văn hóa quý giá của dân tộc Việt Nam. Việc bảo tồn và phát huy văn hóa cồng chiêng là một nhiệm vụ quan trọng, cần có sự chung tay của cả cộng đồng.

Bước 3: Trao đổi, đánh giá

Trao đổi

– Lắng nghe với thái độ cầu thị và ghi chép ý kiến của người nghe

– Trả lời và giải thích ngắn gọn, rõ ràng

Đánh giá

– Đánh giá theo bảng kiểm kĩ năng trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu (SGK trang 104)

Với những hướng dẫn Soạn bài Trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.