Soạn bài Treo biển – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Treo biển – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 106, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Nội dung chính của văn bản Treo biển là gì?

 1. Miêu tả cửa hàng của người bán cá
 2. Kể chuyện về người mua cá
 3. Nêu cảm nghĩ về chiếc biển hiệu
 4. Kể chuyện về chiếc biển hiệu

Trả lời

Nội dung chính của văn bản Treo biển là kể chuyện về chiếc biển hiệu của một cửa hàng bán cá. Chiếc biển hiệu ban đầu chỉ có nội dung “Ở đây có bán cá tươi”, nhưng sau đó đã được thay đổi theo nhiều cách khác nhau, mỗi lần thay đổi lại gây ra những tình huống hài hước khác nhau.

Vậy đáp án đúng là D. Kể chuyện về chiếc biển hiệu.

Câu 2 (trang 106, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Người bán hàng treo biển để làm gì?

 1. Để quảng cáo hàng
 2. B. Để mọi người góp ý
 3. Để trang trí cửa hàng
 4. Để cửa hàng đỡ trống trải

Trả lời

Người bán hàng treo biển để quảng cáo hàng hóa của mình. Biển hiệu là một công cụ quảng cáo hiệu quả, giúp người bán hàng giới thiệu sản phẩm, dịch vụ của mình đến với khách hàng.

Vậy đáp án đúng là A. Để quảng cáo hàng.

Câu 3 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Tấm biển có những thông tin nào?

 1. Địa điểm, thời gian, cách thức bán hàng
 2. Địa điểm, mặt hàng, chất lượng hàng
 3. Địa điểm, mặt hàng, thời gian bán hàng
 4. Địa điểm, mặt hàng, cách thức bán hàng

Trả lời

Đáp án đúng là C. Địa điểm, mặt hàng, thời gian bán hàng.

Thông tin trên biển hiệu thường bao gồm các nội dung sau:

 • Địa điểm: Địa chỉ của cửa hàng, cơ sở kinh doanh.
 • Mặt hàng: Sản phẩm, dịch vụ được kinh doanh.
 • Thời gian bán hàng: Thời gian mở cửa, đóng cửa của cửa hàng.

Câu 4 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Trong câu: “Ở đây có bán cá tươi”, nghĩa nào là nghĩa tường minh?

 1. Tại đây có bán cá tươi
 2. Tại đây không bán cá khô
 3. Tại đây không bán cá ươn
 4. Tại đây không mua cá

Trả lời

Câu trả lời đúng là A. Tại đây có bán cá tươi.

Nghĩa tường minh của một câu là nghĩa được biểu hiện trực tiếp qua từ ngữ trong câu, không cần suy luận thêm. Trong câu “Ở đây có bán cá tươi”, các từ ngữ “ở đây”, “có bán”, “cá tươi” đều có nghĩa rõ ràng, không cần suy luận thêm. Vì vậy, nghĩa tường minh của câu này là “tại đây có bán cá tươi”.

Câu 5 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Trong câu: “Ở đây có bán cá tươi”, nghĩa nào là nghĩa hàm ẩn?

 1. Ở đây không bán các loại cây
 2. Ở đây không mua các loại hoa quả
 3. Ở đây không bán loại cá chết, cá ươn
 4. Ở đây có bán các loại cá tươi

Trả lời

Câu trả lời đúng là C. Ở đây không bán loại cá chết, cá ươn.

Nghĩa hàm ẩn của một câu là nghĩa được biểu hiện gián tiếp, không trực tiếp qua từ ngữ trong câu, mà cần suy luận thêm. Trong câu “Ở đây có bán cá tươi”, từ ngữ “cá tươi” hàm ý rằng cửa hàng không bán cá chết, cá ươn.

Câu 6 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Nêu một số đặc điểm nổi bật của truyện cười thể hiện qua văn bản Treo biển.

Trả lời

Một số đặc điểm nổi bật của truyện cười thể hiện qua văn bản Treo biển:

 • Cốt truyện đơn giản, dễ hiểu: Truyện kể về một người bán cá treo biển hiệu “Ở đây có bán cá tươi”. Sau đó, có nhiều người qua đường góp ý cho biển hiệu, khiến người bán cá thay đổi nội dung biển hiệu nhiều lần. Cuối cùng, biển hiệu chỉ còn chữ “cá”, và người bán cá cất luôn biển hiệu.
 • Nội dung hài hước, gây cười: Truyện cười gây cười nhờ những tình huống trớ trêu, mâu thuẫn. Chẳng hạn, người bán cá thay đổi nội dung biển hiệu theo ý kiến của mọi người, nhưng mỗi lần thay đổi lại gây ra một tình huống dở khóc dở cười.
 • Ý nghĩa phê phán nhẹ nhàng: Truyện cười phê phán những người thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ trước khi nghe ý kiến của người khác. Người bán cá trong truyện là một người như vậy. Anh ta chỉ nghe theo ý kiến của mọi người mà không suy xét kĩ, dẫn đến việc biển hiệu trở nên vô nghĩa và anh ta phải cất luôn biển hiệu.

Câu 7 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Tại sao không thể bỏ đi các chữ như mọi người đã góp ý?

Trả lời

Không thể bỏ đi các chữ như mọi người đã góp ý trong truyện cười Treo biển vì các chữ đó có ý nghĩa quan trọng trong việc truyền tải thông tin của biển hiệu.

Tấm biển hiệu ban đầu của người bán cá chỉ có nội dung “Ở đây có bán cá tươi”. Nội dung này đã bao gồm đầy đủ các thông tin cần thiết cho một biển hiệu, bao gồm:

 • Địa điểm: “Ở đây”
 • Mặt hàng: “cá”
 • Thời gian bán hàng: “có bán”

Khi người bán cá bỏ đi chữ “có bán”, thì biển hiệu chỉ còn lại “Ở đây cá”. Biển hiệu này vẫn còn thể hiện được thông tin về mặt hàng được bán, nhưng lại không thể hiện được thông tin về thời gian bán hàng. Điều này có thể khiến khách hàng hiểu lầm rằng cửa hàng bán cá tươi cả ngày lẫn đêm.

Khi người bán cá bỏ đi chữ “ở đây”, thì biển hiệu chỉ còn lại “cá”. Biển hiệu này không còn thể hiện được thông tin về địa điểm bán hàng. Điều này có thể khiến khách hàng hiểu lầm rằng cửa hàng bán cá ở nhiều nơi khác nhau.

Cuối cùng, khi người bán cá bỏ đi cả chữ “cá”, thì biển hiệu trở nên vô nghĩa. Biển hiệu này không thể truyền tải bất kỳ thông tin nào về cửa hàng bán cá.

Câu 8 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Hành động nào của người bán cá làm cho người đọc buồn cười?

Trả lời

 • Hành động thay đổi nội dung biển hiệu theo ý kiến của mọi người thể hiện sự thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ của người bán cá.
 • Hành động thay đổi nội dung biển hiệu liên tục tạo nên tình huống trớ trêu, hài hước.
 • Hành động cất luôn biển hiệu thể hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm của người bán cá.

Câu 9 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Truyện Treo biển phê phán hiện tượng gì?

Trả lời

Truyện cười Treo biển phê phán hiện tượng thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ trước khi nghe ý kiến của người khác.

Người bán cá trong truyện là một người như vậy. Anh ta chỉ nghe theo ý kiến của mọi người mà không suy xét kĩ, dẫn đến việc biển hiệu trở nên vô nghĩa và anh ta phải cất luôn biển hiệu.

Hiện tượng thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ trước khi nghe ý kiến của người khác là một hiện tượng phổ biến trong xã hội. Nhiều người thường nghe theo ý kiến của người khác mà không suy xét kĩ, dẫn đến những quyết định sai lầm. Điều này có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng, cả về mặt cá nhân và xã hội.

Câu 10 (trang 107, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Theo em, chi tiết nào đáng cười nhất trong truyện Treo biển? Vì sao?

Trả lời

Theo em, chi tiết đáng cười nhất trong truyện Treo biển là chi tiết người bán cá cất luôn biển hiệu.

Chi tiết này đáng cười vì nó thể hiện sự thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ của người bán cá. Anh ta chỉ nghe theo ý kiến của mọi người mà không suy xét kĩ, dẫn đến việc biển hiệu trở nên vô nghĩa và anh ta phải cất luôn biển hiệu. Trước đó, người bán cá đã thay đổi nội dung biển hiệu nhiều lần theo ý kiến của mọi người. Mỗi lần thay đổi lại gây ra một tình huống dở khóc dở cười. Cuối cùng, biển hiệu chỉ còn chữ “cá”, và người bán cá cất luôn biển hiệu. Chi tiết này khiến người đọc bật cười vì sự trớ trêu, hài hước. Nó cũng thể hiện sự phê phán nhẹ nhàng của tác giả đối với hiện tượng thiếu chủ kiến, không suy xét kĩ trước khi nghe ý kiến của người khác.

Ngoài ra, chi tiết này cũng thể hiện sự thiếu hiểu biết và thiếu kinh nghiệm của người bán cá. Anh ta không hiểu rằng biển hiệu là một công cụ quan trọng trong việc quảng cáo hàng hóa. Bằng cách bỏ đi các chữ trong biển hiệu, anh ta đã khiến cho biển hiệu trở nên vô nghĩa, không thể truyền tải thông tin đến khách hàng.

Với những hướng dẫn soạn bài Treo biển – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.