Soạn bài Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm trang 30 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1

Hướng dẫn soạn bài Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm trang 30 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về bài học một cách toàn diện nhất.

1 TRƯỚC KHI NÓI

a. Chuẩn bị nội dung nói

– Tham khảo 1 số đề tài: 

  • Trẻ em và việc sử dụng các thiết bị công nghệ. 
  • Trẻ em với nguyện vọng được người lớn lắng nghe, thấu hiểu. 
  • Trẻ em với việc học tập. 
  • Bạo hành trẻ em. 

b. Tập luyện

– Tập trình bày trước nhóm bạn hoặc người thân và lắng nghe các ý kiến nhận xét. 

2 TRÌNH BÀY BÀI NÓI

a. Người nói:

– Trình bày bài nói theo các nội dung đã được chuẩn bị

– Điều chỉnh giọng nói, tốc độ nói; sử dụng cử chỉ, điệu bộ phù hợp với nội dung trình bày và thể hiện sự tương tác với người nghe

– Có thể sử dụng các phương tiện hỗ trợ (tranh ảnh, đoạn phim ngắn, bài thơ, bài hát…) để bài nói thuyết phục hơn

b. Người nghe:

– Tập trung lắng nghe nội dung trình bày

– Ghi chép lại các ý quan trọng để nắm được nội dung chính của bài trình bày.

– Chú ý thái độ và cách trình bày vấn đề của người nói

– Ghi lại một số nội dung sẽ trao đổi với người nói

3 SAU KHI NÓI

Trao đổi về bài nói theo một số gợi ý sau:

Người nghe Người nói
Trao đổi về bài nói với tinh thần xây dựng và tôn trọng. Có thể trao đổi một số nội dung như:

– Những nội dung (hoặc những điểm) còn chưa rõ trong bài trình bày. 

– Đóng góp chính của người nói trên vấn đề đang trao đổi. 

– Lí lẽ và bằng chứng mà người nói sử dụng. 

Lắng nghe, phản hồi những ý kiến của người nghe với tinh thần cầu thị:

– Giải thích thêm những chỗ người nghe chưa rõ. 

– Tiếp thu những ý kiến góp ý mà em cho là xác đáng.

– Bổ sung lý lẽ, bằng chứng để bảo vệ ý kiến của mình nếu nhận thấy ý kiến đó đúng. 

 

 

Với những hướng dẫn soạn bài Trao đổi về một vấn đề mà em quan tâm trang 30 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.