Soạn bài Tôi có một giấc mơ

Hướng dẫn Soạn bài Tôi có một giấc mơ – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo  chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 ( trang 104 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 2 – Chân trời sáng tạo):

Văn bản viết ra nhằm mục đích gì? Quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh là gì?

Trả lời:

Văn bản này được viết với mục đích rõ ràng: khẳng định và kêu gọi sự đấu tranh cho quyền bình đẳng của người da đen. Đồng thời, nó hướng dẫn theo quan điểm của Mác-tin Lu-thơ Kinh, mà theo đó, “tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng,” bao gồm cả những người da đen.

Bằng cách làm điều này, văn bản tôn trọng và thể hiện quan tâm đặc biệt đối với quyền lợi và sự bình đẳng của cộng đồng người da đen. Nó có thể sử dụng lý luận và lập luận nhằm chứng minh rằng mọi cá nhân, không phụ thuộc vào màu da, đều xứng đáng được đối xử bình đẳng và có quyền lợi tương đương trong xã hội.

Bằng cách này, văn bản không chỉ thể hiện cam kết với quyền bình đẳng mà còn thúc đẩy ý thức xã hội và hỗ trợ sự đấu tranh cho quyền lợi của người da đen trong bối cảnh chung của xã hội.

Câu 2 (trang 104 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 2 – Chân trời sáng tạo):

Xác định các luận điểm, lí lẽ, bằng chứng tác giả nêu trong văn bản và vẽ sơ đồ chỉ ra mối liên hệ giữa các yếu tố ấy.

Trả lời:

– Luận điểm 1: Cần lên tiếng về thảm trạng người da đen bị đối xử bất công.

– Lí lẽ 1:

+ Một trăm năm trước, Lin-cơn đã kí bản Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ.

+ Nhưng một trăm năm sau người da đen vẫn chưa được tự do.

– Bằng chứng 1: Người da đen vẫn bị thít chặt trong gông cùm của luật cách li và xiềng xích của óc kì thị, vẫn phải sống trong một hoang đảo nghèo đói giữa đại dương bao la của sự phồn thịnh vật chất và vẫn phải sống mòn trong những góc khuất của xã hội Mỹ, thấy mình chỉ là kẻ lưu vong ngay trên quê hương mình

– Luận điểm 2: Trong quá trình chiến đấu giành lại địa vị xứng đáng của mình, những người đấu tranh không được phép hành động sai lầm.

– Lí lẽ 2:

+ Không được để cho cuộc phản kháng đầy sáng tạo sa vào bạo loạn.

+ Tinh thần chiến đấu quật cường mới vừa trào sôi trong cộng đồng người da đen không được đẩy đến chỗ ngờ vực tất cả người da trắng.

– Bằng chứng 2: Có rất nhiều người da trắng đã nhận ra vận mệnh của họ gắn liền với vận mệnh của người da đen, rằng tự do của họ không thể tách rời với tự so của người da đen.

– Luận điểm 3: Chỉ khi người da đen được đỗi xử bình đẳng thì cuộc đấu tranh mới dừng lại.

– Lí lẽ 3: Giấc mơ bắt nguồn sâu thẳm trừ trong giấc mơ của nước Mỹ (niềm tin rằng nước Mỹ luôn tạo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người, bất kể xuất thân, hoàn cảnh, địa vị xã hội,…

– Bằng chứng 3:

Không bao giờ hài lòng khi:

+ Người da đen vẫn còn là những nạn nhân câm lặng của vấn nạn bạo lực từ cảnh sát.

+ Sau chặng đường dài mệt mỏi, không thể tìm được chốn nghỉ chân trong quán trọ ven xa lộ hay khách sạn trong thành phố.

+ Con cái người da đen bị tước đoạt nhân phẩm và lòng tự trọng bởi những tấm biển đề “Chỉ dành cho người da trắng”.

+ Người da đen ở Mi-xi-xi-pi không có quyền bầu cử, người da đen ở Niu Oóc tin rằng đi bầu cử cũng chẳng để làm gì.

Câu 3 (trang 104 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 2 – Chân trời sáng tạo):

Có thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên được không? Từ đó, bạn hãy nhận xét về cách sắp xếp luận điểm trong văn bản.

Trả lời:

– Không thể thay đổi trật tự các luận điểm trong văn bản trên.

– Vì các luận điểm được trình bày theo thứ tự của một quá trình đấu tranh, mang tính liên kết cao.

Câu 4 (trang 104 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 2 – Chân trời sáng tạo):

Bạn hãy tìm hiểu thêm về “giấc mơ của nước Mỹ”. Từ đó, hãy lí giải nguyên nhân tác giả chọn “Tôi có một giấc mơ” làm ý tưởng chủ đạo xuyên suốt văn bản.

Trả lời:

– “Giấc mơ của nước Mỹ” là giấc mơ được hưởng quyền tự do, dân chủ, người dân có tiếng nói của riêng mình, bình đẳng công bằng.

Câu 5 (trang 104 sgk Ngữ văn lớp 10 Tập 2 – Chân trời sáng tạo):

Bạn hãy xác định và phân tích vai trò của một số yếu tố biểu cảm được sử dụng trong văn bản.

Trả lời:

Văn bản sử dụng những yếu tố biểu cảm để truyền đạt suy nghĩ, tình cảm và niềm hi vọng của tác giả về sự bình đẳng và hạnh phúc. Dưới đây là một số yếu tố biểu cảm thường thấy:

  1. **Hình ảnh sinh động:** Tác giả có thể sử dụng hình ảnh mô tả mạnh mẽ để làm cho độc giả cảm nhận được chân thực và sâu sắc hơn về tình cảm và ý kiến của mình. Các hình ảnh này có thể bao gồm mô tả về những trạng thái tinh thần, cảnh vật, hoặc những tình huống đặc biệt.
  2. **Câu văn có sức sống:** Sử dụng câu văn sống động, đầy sức sống để tăng cường cảm giác của độc giả. Câu văn có thể được chọn cẩn thận để thể hiện sự đam mê, quyết tâm, hoặc lòng tin mạnh mẽ vào mục tiêu của tác giả.
  3. **Ngôn ngữ tả cảm:** Tác giả có thể sử dụng ngôn ngữ tả cảm để tăng cường trải nghiệm độc giả. Bằng cách này, ý nghĩa của văn bản không chỉ nằm ở nội dung mà còn ở cách mà nó được biểu đạt.
  4. **Niềm tin và hy vọng:** Tác giả có thể sử dụng niềm tin và hy vọng trong lời viết để tạo ra một tác động tích cực. Những lời diễn đạt này có thể làm cho độc giả cảm thấy kết nối với tác giả và chia sẻ niềm tin trong ý tưởng về sự bình đẳng và hạnh phúc.

Những yếu tố này cùng nhau tạo ra một văn bản đầy cảm xúc và thuyết phục, giúp độc giả hiểu rõ hơn về quan điểm và tâm trạng của tác giả về chủ đề.

Với những hướng dẫn Soạn bài Tôi có một giấc mơ – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.