Soạn bài Tiếng chim trong thành phố – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều

Hướng dẫn soạn bài Tiếng chim trong thành phố – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 9):

Câu 1 (trang 73 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: C

Câu 2 (trang 73 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: B

Câu 3 (trang 73 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: D

Câu 4 (trang 73 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: D

Câu 5 (trang 73, 74 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: A

Câu 6 (trang 74 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: D

Câu 7 (trang 74 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: A

Câu 8 (trang 74 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: C

Câu 9 (trang 74 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: C

Câu 10 (trang 74 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Viết một đoạn văn 6-8 dòng đề xuất cách bảo vệ các loài chim

  Bài văn tham khảo

       Sự đa dạng về các loài cây cỏ đang phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng, nhất là do ảnh hưởng của sự biến đổi khí hậu và việc mất môi trường sống tự nhiên. Hậu quả của việc này không chỉ ảnh hưởng đến hệ sinh thái mà còn đặt ra những vấn đề nghiêm trọng về sự tồn tại của nhiều loài cây cỏ trên hành tinh.Để giữ gìn và bảo vệ sự đa dạng của các loài cây cỏ, chúng ta cần thực hiện những biện pháp hữu ích và hiệu quả nhất. Việc tham gia vào các chiến dịch tuyên truyền, vận động cộng đồng, và nâng cao ý thức của mọi người về tầm quan trọng của việc bảo vệ cây cỏ là cần thiết. Chúng ta cần chủ động tham gia vào các hoạt động cộng đồng và tổ chức các sự kiện về bảo vệ môi trường tại địa phương để tạo ra sự lan tỏa và sự hỗ trợ tích cực.Việc giảm bớt những hành động này sẽ giúp giữ gìn môi trường sống tự nhiên cho các loài cây cỏ và từ đó duy trì sự đa dạng sinh học của hệ sinh thái. Chúng ta cùng nhau đóng góp để giữ cho những loài cây cỏ quan trọng này tồn tại và phát triển, góp phần vào sự cân bằng của tự nhiên.

Với những hướng dẫn soạn bài Tiếng chim trong thành phố – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.