Soạn bài Thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề của tác phẩm văn học

Hướng dẫn Soạn bài Thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề của tác phẩm văn học – Ngữ văn 8 Cánh Diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

  1. Định hướng

– Bài học này tiếp tục giúp các em rèn luyện kĩ năng trình bày giới thiệu về một vấn đề nội dung hay nghệ thuật của tác phẩm văn học.

  1. Thực hành

Đề bài (trang 97, sgk Ngữ văn 8, tập 2, Cánh diều): Giả sử trong buổi sinh hoạt ngoại khóa của lớp vào tuần tới, nhóm em đăng kí trình bày về một vấn đề của văn bản “Đổi tên cho xã” (trích từ vở hài kịch “Bệnh sĩ” của Lưu Quang Vũ), em sẽ trình bày bài giới thiệu của nhóm em như thế nào?

  1. a) Chuẩn bị

– Đọc kĩ yêu cầu của bài tập; xác định những từ ngữ quan trọng để biết yêu cầu về thể loại, nội dung, phạm vi bài trình bày và đối tượng người nghe.

– Xem lại nội dung đọc hiểu đoạn trích Đổi tên cho xã (Bài 4).

– Xác định vấn đề nhóm sẽ trình bày. Ví dụ: một nhân vật trong đoạn trích (ông Toàn Nha, Văn Sửu, ông Độp,…), thông điệp của đoạn trích (phê phán thói háo danh, sĩ diện, “bệnh” ảo tưởng, ấu trĩ,…), thủ pháp trào phúng gây cười (hành động, lời nói khoa trương, lố bịch của ông chủ tịch xã, vị thư kí, một số người dân),…

– Chuẩn bị các phương tiện như tranh, ảnh, video,… và máy chiếu, màn hình (nếu có).

  1. Tìm ý và lập dàn ý

Ví dụ, chọn vấn đề: thủ pháp trào phúng gây cười trong đoạn trích Đổi tên cho xã.

– Tìm ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi:

+ Em sẽ trình bày về vấn đề gì trong đoạn trích Đổi tên cho xã?

+ Vấn đề đó thể hiện trong tác phẩm như thế nào?

+ Vấn đề đó có ý nghĩa như thế nào đối với việc thể hiện giá trị tư tưởng của đoạn trích kịch?

– Lập dàn ý bằng cách sắp xếp các ý đã tìm được theo bố cục ba phần:

Mở bài Giới thiệu vấn đề trình bày: thủ pháp trào phúng trong đoạn trích kịch Đổi tên cho xã.
Thân bài + Nêu lên một số biểu hiện của thủ pháp trào phúng có trong đoạn trích (ví dụ: tình huống, nhân vật, bối cảnh…).

+ Lí giải về ý nghĩa, tác dụng của thủ pháp trào phúng đối với việc thể hiện nội dung, tư tưởng của đoạn trích.

Kết bài Khẳng định sự thành công của tác giả trong việc sử dụng thủ pháp trào phúng để tô đậm chất bi hài của đoạn trích kịch; cảm xúc, suy nghĩ của em về giá trị của đoạn trích; bài học rút ra.
  1. Nói và nghe

* Bài nói mẫu tham khảo:

Trong đoạn trích “Đổi tên cho xã” của Lưu Quang Vũ, tác giả phê phán hiện tượng xã hội đặc biệt là bệnh “sĩ diện” và nhấn mạnh ảnh hưởng tiêu cực của nó đối với cộng đồng, thông qua việc thay đổi tên xã Hùng Tâm. Cuộc họp tại xã này giới thiệu nhân vật ông Chủ tịch xã Toàn Nha, một biểu tượng của sự sống giả dối và tham vọng mù quáng trong xã hội.

Ông Toàn Nha tỏ ra muốn xây dựng một xã khoa học để có vẻ vang và nhận được sự công nhận, nhưng lại thiếu sự hiểu biết vững về tình hình thực tế của xã. Sự không tương xứng giữa hình thức và thực chất, cùng với những quyết định lố bịch như việc phong ông Đốp làm Chủ nhiệm Trung tâm Triệt sản gia súc, tạo nên tình huống hài hước.

Ngôn ngữ của ông Toàn Nha không phù hợp với tình hình trang trọng của cuộc họp, điều này tạo ra một khía cạnh hài hước và làm nhấn mạnh sự không chín chắn và trống rỗng của những lời nói của ông. Điều này kết hợp với việc ông Thình, người làm công việc phụ, được phong làm Chủ nhiệm Trung tâm Công nghệ, làm tăng thêm sự trái ngược và hài hước.

Tác giả thông qua đoạn trích này tinh tế đề cập đến những vấn đề xã hội và nhân văn, tạo ra một tác phẩm hài hước nhưng sâu sắc, khuyến khích độc giả suy ngẫm về mặt tư duy và nhận thức xã hội.

  1. Kiểm tra và chỉnh sửa

Tham khảo các yêu cầu đã nêu ở Bài 6, phần Nói và nghe, mục d (trang 32) và đối chiếu với dàn ý đề văn đã làm ở bài này.

Với những hướng dẫn Soạn bài Thuyết trình bài giới thiệu về một vấn đề của tác phẩm văn học – Ngữ văn 8 Cánh Diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.