Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 84

Hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 84 – Ngữ văn 8 Kết nối tri thức chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 84 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Chỉ ra một số yếu tố Hán Việt được sử dụng trong văn bản Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu.

 1. Giải thích mỗi yếu tố.
 2. Tìm một số từ Hán Việt có sử dụng những yếu tố đó (mỗi yếu tố tìm ít nhất hai từ).

Trả lời:

a

– **sĩ tử:** những học trò, sinh viên, người theo đuổi tri thức.

– **quan trường:** nơi tổ chức các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi quan trọng như kỳ thi Đại học.

– **quan sứ:** người đại diện, đại biểu của nước ngoài, đặc biệt là trong các sự kiện chính trị, ngoại giao.

– **nhân tài:** những người có tài năng xuất chúng, có đóng góp lớn cho xã hội.

b.

– **nhân 1:** người, con người.

– **nhân 2:** lòng nhân ái, lòng nhân hậu.

Những từ ghép Hán Việt có yếu tố “nhân”: nhân cách, nhân hòa, nhân văn, nhân đạo, nhân quả, nhân thức, nhân tính, nhân dạy…

Câu 2 (trang 84 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Kẻ bảng vào vở theo mẫu sau và tìm từ có yếu tố Hán Việt tương ứng:

Yếu tố Hán Việt Từ có yếu tố Hán Việt tương ứng
Gian 1 (lừa dối, xảo trá)
Gian 2 (giữa, khoảng giữa)
Gian 3 (khó khăn, vất vả)

Trả lời:

Yếu tố Hán Việt Từ có yếu tố Hán Việt tương ứng
Gian 1 (lừa dối, xảo trá) gian xảo, gian dối, gian trá, gian ô, gian dâm
Gian 2 (giữa, khoảng giữa) nhất gian
Gian 3 (khó khăn, vất vả) gian hiểm, gian khổ

Câu 3 (trang 84 sgk Ngữ văn 8 Tập 1):Xếp các từ ngữ sau thành từng nhóm có yếu tố Hán Việt cùng nghĩa và giải nghĩa yếu tố Hán Việt đó:

 1. nam: kim chỉ nam, nam quyền, nam phong, phương nam, nam sinh, nam tính.
 2. thủy: thủy tổ, thủy triều, thủy lực, hồng thủy, khởi thủy, nguyên thủy.
 3. giai: giai cấp, giai điệu, giai nhân, giai phẩm, giai thoại, giai đoạn, bách niên giai lão.

Trả lời:

a.

– **Nhóm các từ chỉ hướng:**

  – kim chỉ hướng

  – hướng nam

  – phương hướng

– **Nhóm các từ chỉ nam giới:**

  – nam quyền

  – nam sinh

  – đặc tính nam

b.

– **Nhóm các từ chỉ khởi đầu:**

  – tổ khởi

  – bắt đầu

  – thời khởi

– **Nhóm các từ chỉ nước:**

  – triều nước

  – lực nước

  – mệnh nước

c.

– **Nhóm các từ chỉ giai cấp và thời kỳ lâu dài:**

  – giai cấp

  – giai đoạn

  – bách niên giai lão

– **Nhóm các từ chỉ về âm nhạc, người phụ nữ, phẩm chất và truyện kể:**

  – giai điệu

  – giai nhân

  – giai phẩm

  – giai thoại

Câu 4 (trang 84 sgk Ngữ văn 8 Tập 1): Giải nghĩa các thành ngữ có yếu tố Hán Việt sau và đặt câu với mỗi thành ngữ:

 1. vô tiền khoáng hậu
 2. dĩ hòa vi quý
 3. đồng sàng dị mộng
 4. chúng khẩu đồng từ
 5. độc nhất vô nhị

Trả lời:

 1. **vô tiền khoáng hậu:**

   – **Giải thích:** Một điều chưa từng xuất hiện trong quá khứ và rất khó có thể xảy ra trong tương lai.

   – **Đặt câu:** “Sự hiện diện của ngôi sao mới trên bảng điểm là một kết quả vô tiền khoáng hậu cho học sinh xuất sắc này.”

 1. **dĩ hòa vi quý:**

   – **Giải thích:** Khuyến khích sự giao tiếp hòa nhã và hòa thuận, giúp cải thiện mối quan hệ giữa các cá nhân.

   – **Đặt câu:** “Trong công việc, chúng ta cần thực hiện phương châm dĩ hòa vi quý để tạo môi trường làm việc tích cực.”

 1. **đồng sàng dị mộng:**

   – **Giải thích:**

     – *(Nghĩa đen)*: Sống gần nhau nhưng mỗi người lại có giấc mơ khác nhau.

     – *(Nghĩa bóng)*: Cùng tồn tại trong một không gian, nhưng mỗi người lại hướng về mục tiêu, ước mơ khác nhau.

   – **Đặt câu:** “Cặp đôi đồng sàng dị mộng có thể phải đối mặt với những thách thức trong quan hệ do sự khác biệt về mục tiêu và ước mơ.”

 1. **chúng khẩu đồng từ:**

   – **Giải thích:** Nhiều người cùng diễn đạt một ý kiến hoặc quan điểm giống nhau.

   – **Đặt câu:** “Trong cuộc họp đồng đội, chúng ta cần chúng khẩu đồng từ để tạo ra một thông điệp mạnh mẽ và thống nhất.”

 1. **độc nhất vô nhị:**

   – **Giải thích:** Độc đáo, chỉ có một, không trùng lặp.

   – **Đặt câu:** “Bức tranh độc nhất vô nhị này là tác phẩm của một nghệ sĩ tài năng, không giống bất kỳ tác phẩm nghệ thuật nào khác.”

Với những hướng dẫn Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 84 – Ngữ văn 8 Kết nối tri thức chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.