Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 72 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1

Hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 72 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về bài học một cách toàn diện nhất.

PHÓ TỪ 

Câu 1: (trang 72 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Các phó từ bổ sung ý nghĩa:

a. mọi

b. những, các

c. những

Câu 2: (trang 72, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

a.

– Phó từ: không bổ sung ý nghĩa phủ định cho động từ nghĩ

– Phó từ: ra, được bổ sung ý nghĩa chỉ kết quả cho hành động nghĩ

b.

– Phó từ: “lắm” bổ sung ý nghĩa mức độ cho tính từ “hay”

– Phó từ: “chả” bổ sung ý nghĩa phủ định cho động từ “chẳng”

– Phó từ: “sẽ” bổ sung ý nghĩa thời gian tương lai cho động từ “học tập”

c.

– Phó từ: “cũng” bổ sung ý nghĩa tiếp diễn cho động từ “đứng dậy”

d.

– Phó từ: “quá” bổ sung ý nghĩa mức độ cho tính từ “hay”

– Phó từ: “lắm” bổ sung ý nghĩa mức độ cho tính từ “ngoan”

Câu 3: (trang 72 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Trong phần (4) của văn bản “Người thầy đầu tiên” phó từ “hãy” xuất hiện nhiều lần (6 lần) trong phần kết. Việc lặp lại phó từ này đứng trước động từ có tác dụng bổ sung ý nghĩa cầu khiến, thuyết phục, động viên làm việc gì đó. 

Câu 4: (trang 72 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

Viết đoạn văn (khoảng 5 – 7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy-sen hoặc An-tư-nai, trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 3 phó từ. 

Trình bày: Thầy Đuy-sen là người có tấm lòng nhân hậu, yêu thương học trò hết mực. Thầy luôn sẵn sàng giúp đỡ học trò, dù là những người nhỏ bé, khó khăn. Ngoài ra thầy còn là một người thầy tài giỏi, yêu nghề, có phương pháp giảng dạy sáng tạo. Thầy đã thắp lên trong lòng học trò ngọn lửa khát vọng học hành, vươn lên trong cuộc sống. Mặc dù thầy là người có một cuộc đời gian khổ, nhưng thầy vẫn luôn giữ vững niềm tin và khát vọng cháy bỏng được cống hiến cho sự nghiệp giáo dục. Có thể nói, thầy Đuy-sen là một người thầy vĩ đại, một tấm gương sáng để cho các thế hệ học trò noi theo.

*Phó từ: hết mực, luôn, sáng tạo

 

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 72 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.