Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1

Hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về bài học một cách toàn diện nhất.

SỐ TỪ

Câu 1: (trang 64 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

  1. hai
  2. một
  3. ba chục

Câu 2: (trang 64, SGK Ngữ văn 7, tập 1)

– Số từ chỉ số lượng ước chừng trong các câu là:

a) mấy

b) vài

c) một hai

– Tìm và đặt câu với ba số từ chỉ số lượng ước chừng:

  • vài: Vài ba hôm nữa là đến Tết rồi.
  • mấy: Mấy chục năm sau, chúng ta sẽ thấy được sự thay đổi của thế giới.
  • nhiều: Cảnh vật thiên nhiên ở đây rất nhiều màu sắc.

Câu 3: (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

– Từ Sáu ở đây không phải là số từ vì đây là danh từ riêng – chỉ tên người.

Câu 4: (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

– Những trường hợp tương tự:  hai tay – đôi tay,  hai mắt – đôi mắt,  hai đôi đũa – đôi đũa,  hai má – đôi má, hai cánh – đôi cánh.

– Sự khác nhau giữa nghĩa của cụm từ có số từ hai và cụm từ có danh từ đơn vị đôi:

  • Cụm từ có số từ hai: Số từ hai chỉ số lượng chính xác là hai.
  • Cụm từ có danh từ đơn vị đôi: Thường được sử dụng trong các trường hợp không cần xác định số lượng chính xác là hai, hoặc chỉ cần nhấn mạnh số lượng hai đối tượng.

Câu 5: (trang 65 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 1)

– Thành ngữ có số từ được dung mang nghĩa biểu trưng, ước lệ, không xác định:

  • Một chín một mười: Chỉ sự giống nhau, tương đương.
  • Trăm nghe không bằng một thấy: Chỉ sự tin tưởng vào những gì mình thấy hơn là những gì mình nghe.

 

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 64 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 1 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.