SOẠN BÀI THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT TRANG 20- SÁCH CÁNH DIỀU LỚP 10 TẬP 2

Hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng việt trang 20  Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

 1. (Trang 20-SGK Cánh Diều lớp 10 tập 2)

Hai câu in đậm trong đoạn trích áp dụng biện pháp tu từ liệt kê.

 • Biện pháp liệt kê được sử dụng để nêu lên tên các triều đại Việt Nam và Trung Hoa, từ Triệu, Đinh, Lý, Trần của Việt Nam đến Hàn, Đường, Tổng, Nguyên của Trung Hoa.
 • Việc liệt kê tên các triều đại này nhằm khẳng định chủ quyền quốc gia và nền độc lập của nước ta.
 • Tên các triều đại Việt Nam, Trung Hoa được sắp xếp theo thứ tự thời gian, từ sớm đến muộn, từ Bắc xuống Nam.
 1. (Trang 20-SGK Cánh Diều lớp 10 tập 2)

a) Lên án giặc ngoại xâm:

 • “Núi Lam Sơn dấy nghĩa, Chốn hoang dã nương mình.”
 • “Đánh cắp đất mà chia, Phá tan nhà mà cướp.”
 • “Giết hại nhân dân, Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống dưới hầm sâu của quỷ.”

b) Thể hiện quyết tâm giành lại non sông của chủ tướng Lê Lợi:

 • “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống dưới hầm sâu của quỷ, Dối trời lừa dân, Năm châu bốn cõi đều tan tác; Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội, Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.”

c) Nói lên khó khăn, thử thách mà nghĩa quân đã trải qua:

 • “Lấy yếu chống mạnh, lấy ít địch nhiều, Lấy thô sơ đối với mĩ lệ.”
 • “Trời đất cũng như sắp đổ, Nước non cũng như chia lìa.”

d) Miêu tả thất bại thảm hại của quân giặc:

 • “Thằng nhãi con Tuyên Đức động binh, Trăm vạn tinh binh không địch nổi quân ta, Lấy quân Thanh làm quân mồi, Ta khiến cho chúng tan tác như ong gặp mưa, Như chổi quét rác, quét sạch không còn một manh giáp.”

e) Ca ngợi chiến thắng vang dội của quân ta:

 • “Trận Bồ Đằng sấm vang chớp giật, Mười vạn quân giặc bị giết sạch, Xương tan tành, máu trôi đỏ nước, Thây chất đầy đường, máu tanh trôi ngầu sông.”
 • “Tướng giặc bị cầm tù, Thần dân được thoát khỏi vòng nô lệ.”

3.(Trang 21-SGK Cánh Diều lớp 10 tập 2)

a)

 • Biện pháp liệt kê được sử dụng trong câu là liệt kê những phẩm chất, đức tính của Nguyễn Trãi.
 • Cách sắp xếp từ ngữ trong phép liệt kê của tác giả là theo thứ tự ý nghĩa, từ tổng quát đến cụ thể.

Cách sắp xếp lại:

 • Có thể sắp xếp lại theo thứ tự thời gian, từ những phẩm chất, đức tính của Nguyễn Trãi khi còn trẻ đến những phẩm chất, đức tính của ông khi về già.
 • Hoặc có thể sắp xếp lại theo thứ tự tầm ảnh hưởng của những phẩm chất, đức tính của Nguyễn Trãi, từ những phẩm chất, đức tính có tầm ảnh hưởng lớn đến những phẩm chất, đức tính có tầm ảnh hưởng nhỏ hơn.

Giải thích cách sắp xếp từ ngữ của em:

 • Cách sắp xếp lại theo thứ tự thời gian sẽ giúp người đọc hiểu rõ hơn quá trình hình thành và phát triển của những phẩm chất, đức tính của Nguyễn Trãi.
 • Cách sắp xếp lại theo thứ tự tầm ảnh hưởng sẽ giúp người đọc thấy được những phẩm chất, đức tính của Nguyễn Trãi có tầm ảnh hưởng lớn như thế nào đối với dân tộc Việt Nam.

b)

 • Biện pháp liệt kê được sử dụng trong câu là liệt kê những hoạt động cần thiết để ghi nhớ và học hỏi Nguyễn Trãi.
 • Cách sắp xếp từ ngữ trong phép liệt kê của tác giả là theo thứ tự ý nghĩa, từ những hoạt động chung đến những hoạt động cụ thể.

Cách sắp xếp lại:

 • Có thể sắp xếp lại theo thứ tự quan trọng, từ những hoạt động quan trọng nhất đến những hoạt động quan trọng ít hơn.
 • Hoặc có thể sắp xếp lại theo thứ tự dễ thực hiện, từ những hoạt động dễ thực hiện nhất đến những hoạt động khó thực hiện hơn.

Giải thích cách sắp xếp từ ngữ của em:

 • Cách sắp xếp lại theo thứ tự quan trọng sẽ giúp người đọc biết được những hoạt động nào cần được ưu tiên thực hiện.
 • Cách sắp xếp lại theo thứ tự dễ thực hiện sẽ giúp người đọc dễ dàng thực hiện những hoạt động đó.

c)

 • Giọng văn hào hùng của Đại cáo bình Ngô được thể hiện qua nhiều phương diện, trong đó có việc sử dụng biện pháp tu từ liệt kê.
 • Biện pháp tu từ liệt kê được sử dụng trong bài cáo rất linh hoạt, hiệu quả. Nó giúp cho tác giả nêu bật được luận điểm, thể hiện được cảm xúc, tạo nên nhịp điệu cho bài cáo.

4.(Trang 21-SGK Cánh Diều lớp 10 tập 2)

Giọng văn hào hùng của Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi) là một trong những nét đặc sắc nổi bật nhất của bài cáo. Giọng văn này được thể hiện qua nhiều phương diện, trong đó có việc sử dụng biện pháp tu từ liệt kê.

Biện pháp liệt kê được sử dụng trong bài cáo rất linh hoạt, hiệu quả. Nó giúp cho tác giả nêu bật được luận điểm, thể hiện được cảm xúc, tạo nên nhịp điệu cho bài cáo.

Trong đoạn đầu bài cáo, tác giả đã sử dụng biện pháp liệt kê để nêu lên những tội ác của giặc Minh:

“Độc ác thay, trúc Nam Sơn không ghi hết tội,

Dơ bẩn thay, nước Đông Hải không rửa sạch mùi.”

Cách liệt kê này đã nhấn mạnh tội ác của giặc Minh một cách mạnh mẽ, khiến cho người đọc căm phẫn, phẫn nộ.

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng việt trang 20  – Sách Cánh Diều lớp 10 tập 2 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.