Soạn bài Thực hành tiếng Việt: Ôn tập về từ Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt: Ôn tập về từ Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ Sách Cánh Diều Ngữ Văn Lớp 8 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1: Tìm từ ghép Hán Việt trong các cụm từ dưới đây (ở bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn). Chỉ ra nghĩa của mỗi từ ghép Hán Việt tìm được và nghĩa của mỗi yếu tố cấu tạo nên các từ đó.

các bậc trung thần nghĩa sĩ, lưu danh sử sách, binh thư yếu lược

Các bậc trung thần nghĩa sĩ

Nghĩa của từ ghép Hán Việt: những người trung thành và yêu nước

Nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên từ:

Trung: trung thành

Thần: thần tử, bề tôi

Nghĩa: yêu nước

Lưu danh sử sách

Nghĩa của từ ghép Hán Việt: ghi tên vào sách sử

Nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên từ:

Lưu: ghi chép lại

Danh: danh tiếng

Sử: sách ghi chép lịch sử

Binh thư yếu lược

Nghĩa của từ ghép Hán Việt: những điều cơ bản trong sách binh thư

Nghĩa của các yếu tố cấu tạo nên từ:

Binh: quân sự

Thư: sách

Yếu: cơ bản

Lược: lược trích

Câu 2: Tìm các thành ngữ trong những câu dưới đây. Giải thích nghĩa của mỗi thành ngữ tìm được và nghĩa của mỗi tiếng trong các thành ngữ đó.

Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các người cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão…(Trần Quốc Tuấn)

Muốn cho người tin theo thì phải có danh chính ngôn thuận. (Nguyễn Huy Tưởng)

Ta sẽ chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc. (Nguyễn Huy Tưởng)

Dân gian ai chẳng có lòng trung quân ái quốc. (Nguyễn Huy Tưởng)

Như vậy, chẳng những thái ấp của ta mãi mãi vững bền, mà bổng lộc các người cũng đời đời hưởng thụ; chẳng những gia quyến của ta được êm ấm gối chăn, mà vợ con các ngươi cũng được bách niên giai lão…

Thành ngữ: bách niên giai lão

Giải thích: sống trăm năm

Giải thích nghĩa của các tiếng trong thành ngữ:

Bách: trăm

Niên: năm

Giai: luôn luôn

Lão: già

Muốn cho người tin theo thì phải có danh chính ngôn thuận.

Thành ngữ: danh chính ngôn thuận

Giải thích: danh nghĩa chính đáng, lời nói hợp với lẽ phải

Giải thích nghĩa của các tiếng trong thành ngữ:

Danh: danh nghĩa

Chính: chính đáng

Ngôn: lời nói

Thuận: hợp với

Ta sẽ chiêu binh mãi mã, cầm quân đi đánh giặc.

Thành ngữ: chiêu binh mãi mã

Giải thích: chiêu mộ quân sĩ và trang bị đầy đủ cho họ

Giải thích nghĩa của các tiếng trong thành ngữ:

Chiêu: chiêu mộ

Binh: quân sĩ

Mã: ngựa

Dân gian ai chẳng có lòng trung quân ái quốc.

Thành ngữ: trung quân ái quốc

Giải thích: trung thành với vua và yêu nước

Giải thích nghĩa của các tiếng trong thành ngữ:

Trung: trung thành

Quân: vua

Ái: yêu

Quốc: nước

Câu 3: Ghép các thành ngữ, tục ngữ (in đậm) ở cột bên trái với nghĩa phù hợp ở cột bên phải:

5-a

4-b

2-c

3-d

1-e

Câu 4: Viết một đoạn văn (khoảng 5 – 7 dòng) nêu cảm nghĩ của em sau khi học văn bản Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn; trong đó có dùng ít nhất hai từ Hán Việt. Chỉ ra nghĩa của hai từ Hán Việt được sử dụng trong đoạn văn.

Sau khi học bài Hịch tướng sĩ của Trần Quốc Tuấn, em cảm thấy vô cùng xúc động trước khí thế hào hùng, quyết chiến quyết thắng của quân dân nhà Trần. Trần Quốc Tuấn là một vị tướng tài ba, có tầm nhìn xa trông rộng, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết. Ông đã dùng lời lẽ chân thành, tha thiết để khích lệ tinh thần chiến đấu của quân sĩ, đồng thời nêu lên những tội ác của giặc Nguyên Mông. Qua bài hịch, em càng thêm yêu quý và tự hào về truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc ta.

**Trong đoạn văn trên, em đã sử dụng hai từ Hán Việt là **”hào hùng”, “khích lệ”.

Hào hùng có nghĩa là vẻ đẹp, sự lớn lao, mạnh mẽ, uy nghi, khiến người ta phải khâm phục.

Khích lệ có nghĩa là động viên, cổ vũ, giúp người ta thêm mạnh mẽ, quyết tâm.

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành tiếng Việt: Ôn tập về từ Hán Việt, thành ngữ, tục ngữ – Sách Cánh Diều Ngữ Văn Lớp 8 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.