Soạn bài Thực hành Tiếng Việt 6

Hướng dẫn soạn bài Thực hành Tiếng Việt 6 – Ngữ văn 6 Kết nối tri thức chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 99 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các từ ngữ in đậm trong những câu sau có ý nghĩa hoán dụ. Em hãy giải thích nghĩa của các từ ngữ đó:

  1. Suốt một đời người, từ thuở lọt lòng trong chiếc nôi tre, đến khi nhắm mắt xuôi tay, nằm trên chiếc giường tre, tre với mình sống có nhau, chết có nhau, chung thủy.
  2. Tre giữ làng giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín.
  3. Thị thơm thì giấu người thơm/ Chăm làm thì được áo cơm cửa nhà.

Trả lời:

  1. Câu này sử dụng từ “tre” để hoán dụ đời sống của con người từ khi mới sinh đến khi qua đời. “Tre” ở đây không chỉ là vật liệu xây dựng mà còn là biểu tượng của sự gắn bó, chung thủy. Câu chuyện về việc “tre với mình sống có nhau, chết có nhau” có thể hiểu như sự gắn bó mạnh mẽ của con người với môi trường và văn hoá của họ.
  2. “Tre giữ làng giữ nước” cũng là một biểu tượng, thể hiện vai trò quan trọng của cây tre trong việc bảo vệ, giữ gìn cho làng quê, đất đai, và nước non. Đây là sự nhấn mạnh về giá trị văn hóa và sự quan trọng của cây tre trong đời sống cộng đồng.
  3. Câu này sử dụng từ “thơm” và “áo cơm cửa nhà” để mô tả việc chăm chỉ và làm việc cần cù sẽ đem lại hạnh phúc và phúc lợi cho gia đình. “Thị thơm” là một cách mô tả người phụ nữ chăm chỉ và giỏi giang, trong khi “áo cơm cửa nhà” là biểu tượng của sự bền bỉ và ổn định trong cuộc sống gia đình.

Câu 2 (trang 100 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong những câu sau và nêu tác dụng của chúng:

  1. Đời cha ông với đời tôi/ Như con sông với chân trời đã xa
  2. Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng đại bác.

Trả lời:

  1. Phép tu từ so sánh được sử dụng trong câu để so sánh sự xa lìa giữa đời cha ông và đời tôi với sự xa lìa giữa con sông và chân trời đã xa. Tác dụng của phép tu từ này là làm cho sự xa lìa, chia cách trở nên cảm xúc và sâu sắc, giúp người đọc hình dung được độ bao la và thời gian trải qua.
  2. Phép tu từ điệp ngữ được sử dụng để tạo hình ảnh sống động và mạnh mẽ về sức mạnh của cây tre trong việc chống lại sắt thép của quân thù. Cây tre được nhân hóa, gán cho nó tính cách và sức mạnh như một chiến sĩ, điều này tăng cường tính chất tượng hình và thú vị của bức tranh mà tác giả muốn truyền đạt.

Câu 3 (trang 100 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Những dòng thơ Đẽo cày theo ý người ta/ Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì gợi cho em liên tưởng đến thành ngữ nào? Giải thích ý nghĩa ngắn gọn của thành ngữ đó.

Trả lời:

– Những dòng thơ Đẽo cày theo ý người ta/ Sẽ thành khúc gỗ chẳng ra việc gì gợi cho em liên tưởng đến thành ngữ: “Đẽo cày giữa đường”.

– Thành ngữ “Đẽo cày giữa đường” có ý nghĩa phê phán những người làm việc mù quáng, thiếu kế hoạch và hướng dẫn, giống như hình ảnh của việc đẽo cày giữa đường mà không có đường hướng nào để dẫn đường. Thành ngữ này cảnh báo về sự vô ích và không hiệu quả của công việc khi làm mù quáng, chỉ theo đuổi ý kiến của người khác mà không có sự tự tìm hiểu và đánh giá kỹ lưỡng. Điều này có thể dẫn đến việc làm không có kế hoạch, không đạt được mục tiêu, và cuối cùng là không thành công.

Câu 4 (trang 100 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tre già măng mọc là một thành ngữ quen thuộc. Dựa vào bài Cây tre Việt Nam, hãy nêu cách hiểu của em về thành ngữ này.

Trả lời:

Thành ngữ “Tre già măng mọc” thường được hiểu như một biểu hiện của sự trưởng thành, mạnh mẽ và kiên cường. Dựa vào bài “Cây tre Việt Nam,” em có thể hiểu thành ngữ này như việc mỗi cột tre, mỗi đoàn tre có khả năng phát triển và trở thành một nguồn lực mạnh mẽ, đặc biệt là khi chúng đã già và phát triển đầy đủ.

“Cây tre Việt Nam” được tác giả miêu tả như một biểu tượng của sức sống, sự kiên cường và tinh thần bất khuất. Cột tre già măng mọc chính là biểu tượng của sự chín chắn, mạnh mẽ và ổn định. Thành ngữ này cũng có thể được hiểu như sự tích tụ kinh nghiệm, sức mạnh và bản lĩnh qua thời gian.

Từ đó, có thể kết luận rằng, thông qua việc hiểu về bản chất của cây tre Việt Nam, em có thể nhận thức được ý nghĩa sâu sắc của thành ngữ “Tre già măng mọc” – sự trưởng thành, mạnh mẽ và kiên cường như cây tre khi đã già măng.

Với những hướng dẫn soạn bài Thực hành Tiếng Việt 6 – Ngữ văn 6 Kết nối tri thức chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.