Soạn bài Thực hành Tiếng Việt 4

Hướng dẫn Soạn bài Thực hành Tiếng Việt 4 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tìm một cụm động từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Từ động từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra ba cụm động từ khác.

Trả lời:

Cụm động từ: Sơn rón rén bước ra khỏi nhà

Động từ trung tâm: bước

Ba cụm động từ khác:

 • Sơn bước nhẹ nhàng ra khỏi nhà
 • Sơn bước vội vã ra khỏi nhà
 • Sơn bước hùng dũng ra khỏi nhà

Câu 2 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tìm cụm động từ trong những câu sau. Xác định động từ trung tâm và những ý nghĩa mà động từ đó được bổ sung.

 1. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.
 2. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.
 3. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo. 

Trả lời:

 1. Nhìn ra ngoài sân, Sơn thấy đất khô trắng.
 • Cụm động từ: thấy đất khô trắng
 • Động từ trung tâm: thấy
 • Ý nghĩa:
  • Động từ thấy được bổ sung ý nghĩa:
   • Sơn đã nhìn thấy đất khô trắng.
   • Sơn nhận thấy đất khô trắng.
   • Sơn cảm nhận được đất khô trắng.
 1. Mẹ Sơn lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét.
 • Cụm động từ: lật cái vỉ buồm, lục đống quần áo rét
 • Động từ trung tâm: lật, lục
 • Ý nghĩa:
  • Động từ lật được bổ sung ý nghĩa:
   • Mẹ Sơn đã lật cái vỉ buồm.
   • Mẹ Sơn đã làm cho cái vỉ buồm trở nên lộn ngược.
   • Mẹ Sơn đã làm cho cái vỉ buồm trở nên phẳng phiu.
  • Động từ lục được bổ sung ý nghĩa:
   • Mẹ Sơn đã lục đống quần áo rét.
   • Mẹ Sơn đã tìm kiếm trong đống quần áo rét.
   • Mẹ Sơn đã sắp xếp đống quần áo rét.
 1. Với lòng ngây thơ của tuổi trẻ, chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.
 • Cụm động từ: hăm hở chạy về nhà lấy áo
 • Động từ trung tâm: chạy
 • Ý nghĩa:
  • Động từ chạy được bổ sung ý nghĩa:
   • Chị Lan đã chạy về nhà lấy áo.
   • Chị Lan đã chạy một cách nhanh chóng, gấp gáp.
   • Chị Lan đã chạy một cách hăng hái, nhiệt tình.

 

Câu 3 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1) Trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam thường sử dụng kiểu câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ, chẳng hạn: Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan. Hãy tìm thêm trong văn bản này hai câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ và cho biết tác dụng của cách diễn đạt đó.

Trả lời:

Ngoài câu “Mẹ Sơn nghe thấy, đặt chén nước chè xuống, bảo chị Lan”, trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa, Thạch Lam còn sử dụng hai câu có vị ngữ là một chuỗi cụm động từ như sau:

 • Chị Lan hăm hở chạy về nhà lấy áo.

Cụm động từ “hăm hở chạy về nhà lấy áo” diễn tả hành động của chị Lan một cách cụ thể, sinh động. Động từ “hăm hở” bổ sung ý nghĩa về thái độ, tâm trạng của chị Lan khi chạy. Động từ “chạy” bổ sung ý nghĩa về hành động, trạng thái của chị Lan.

 • Sơn rón rén bước ra khỏi nhà, lòng đầy lo lắng.

Cụm động từ “rón rén bước ra khỏi nhà” diễn tả hành động của Sơn một cách nhẹ nhàng, cẩn thận. Động từ “rón rén” bổ sung ý nghĩa về cách thức, thái độ của Sơn khi bước. Động từ “bước” bổ sung ý nghĩa về hành động, trạng thái của Sơn.

Câu 4 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tìm một cụm tính từ trong truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa. Với tính từ trung tâm của cụm từ đó, hãy tạo ra cụm tính từ khác.

Trả lời.

Cụm tính từ: gió lạnh đầu mùa

Tính từ trung tâm: lạnh

Cụm tính từ khác:

 • lạnh lẽo
 • lạnh buốt
 • lạnh cắt da cắt thịt

Câu 5 (trang 74 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Tìm cụm tính từ trong những câu sau. Xác định tính từ trung tâm và những ý nghĩa mà tính từ đó được bổ sung.

 1. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.
 2. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa. 

Trả lời

 1. Nhưng chân trời trong hơn mọi hôm, Sơn thấy rõ như gần.
 • Cụm tính từ: trong hơn mọi hôm
 • Tính từ trung tâm: trong
 • Ý nghĩa:
  • Tính từ trong được bổ sung ý nghĩa:
   • Chân trời hôm nay trong hơn bình thường.
   • Chân trời hôm nay trong đến mức Sơn có thể nhìn rõ như gần.
 1. Sơn bây giờ mới nhớ ra mẹ cái Hiên rất nghèo, chỉ có nghề đi mò cua bắt ốc thì còn lấy đâu ra tiền mà sắm áo cho con nữa.
 • Cụm tính từ: rất nghèo
 • Tính từ trung tâm: nghèo
 • Ý nghĩa:
  • Tính từ nghèo được bổ sung ý nghĩa:
   • Mẹ cái Hiên rất nghèo, không có tiền để sắm áo cho con.
   • Mẹ cái Hiên nghèo đến mức túng thiếu.

Câu 6 (trang 75 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Các câu sau có vị ngữ là một tính từ. Hãy mở rộng vị ngữ thành cụm tính từ:

 1. Gió rét
 2. Tòa nhà cao
 3. Cô ấy đẹp.

Trả lời:

 1. Gió rét
 • Gió rét buốt
 • Gió rét căm căm
 • Gió rét cắt da cắt thịt
 1. Tòa nhà cao
 • Tòa nhà cao chọc trời
 • Tòa nhà cao chót vót
 • Tòa nhà cao ngất ngưởng
 1. Cô ấy đẹp
 • Cô ấy đẹp như hoa
 • Cô ấy đẹp như tiên
 • Cô ấy đẹp như một bức tranh

Với những hướng dẫn Soạn bài Thực hành Tiếng Việt 4 Ngữ văn 6 tập 1 Kết nối tri thức chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.