Soạn bài Thao tác lập luận so sánh

Hướng dẫn Soạn bài Thao tác lập luận so sánh chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

  1. Mục đích, yêu cầu của thao tác lập luận so sánh

Câu 1 (trang 79 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

– Đối tượng so sánh là bài văn Chiêu hồn, đối tượng được so sánh là chinh phụ ngâm, cung oán ngâm…

Câu 2 (trang 79 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

– Giống nhau:

+ Đều nói về những nỗi đau xót xa của những người phụ nữ

– Khác nhau:

+ Chinh phụ ngâm, Cung oán ngâm: bàn đến một lớp người (người phụ nữ, người cung nữ, …)

+ Truyện Kiều: nói đến một xã hội với nhiều kiểu người có tính cách khác nhau.

Câu 3 (trang 79 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Mục đích trong đoạn trích: Diễn tả nỗi đau đớn của con người, mục đích là nhằm tố cáo chiến tranh, và xót thương cho những số phận có số phận bất hạnh và chịu nhiều đau đớn.

Câu 4 (trang 79 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Thao tác lập luận so sánh nhằm làm nổi bật đối tượng cần so sánh. Làm rõ đối tượng đang nghiên cứu trong tương quan với đối tượng khác và tăng tính thuyết phục cho văn bản

  1. Cách so sánh

Câu 1 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Nguyễn Tuân so sánh quan niệm “soi đường” của Ngô Tất Tố với các quan niệm:

+ Bàn về cải lương hương ẩm: chỉ cần bài trừ hủ tục.

+ Xoa xoa mà ngư ngư tiều tiều canh canh mục mục: chỉ cần trở về với đời sống chất phác, thuần hậu, trong sạch.

Câu 2 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Quan niệm “soi đường”:

– Trong Tắt đèn của Ngô Tất Tố, chị Dậu đã thay đổi tâm lý của mình để tạo nên bước chuyển trong sáng tác của nhà văn (người nông dân bước đầu biết đấu tranh)

– Tác giả tạo ra sự đối lập giữa các tuyến nhân vật nhằm tô đậm, làm nổi bật hình ảnh người nông dân phản kháng.

Câu 3 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Mục đích của sự so sánh:

+ Làm nổi bật lựa chọn, cách thực hiện của tác giả khi miêu tả người nông dân phải biết vùng lên chống lên kẻ áp bức, bóc lột mình.

+ Chỉ rõ bản chất của cách nói về người nông dân của “người ta” và Ngô Tất Tố từ đó để người đọc thấy được sự tiên tiến trong suy nghĩ của hai lớp tác giả.

Câu 4 (trang 80 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Tiêu chí để trích dẫn chứng:

– Ông chú ý nhấn mạnh các mặt của cảnh đời.

– Nguyễn Tuân, giá trị soi sáng của tác phẩm Tắt Đèn cao hơn những người theo chủ nghĩa cải lương, hoài cổ.

  1. Luyện tập

Câu 1 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Tác giả so sánh phương Bắc với phương Nam trên các phương diện:

– Văn hóa (vốn xưng nền văn hiến đã lâu).

– Chủ quyền lãnh thổ (sông núi bờ cõi đã chia).

– Phong tục.

– Các triều đại trị vì.

– Anh hùng, hào kiệt.

Câu 2 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

Thông qua phần so sánh, tác giả muốn khẳng định Đại Việt là một quốc gia độc lập, tự chủ tự cường. VÌ vậy, âm mưu thôn tính sát nhập hai quốc gia Bắc – Nam là trái lại với ý trời, trái với đạo lí.

Câu 3 (trang 81 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 1):

– Trên cơ sở nêu ra những nét giống và khác nhau, tác giả dẫn dắt người đọc đi đến một chân lí, đó là sự tồn tại độc lập của hai quốc gia, không thể hòa lẫn được.

–  Là đoạn trích có tính lý luận và thuyết phục cao.

Với những hướng dẫn Soạn bài Thao tác lập luận so sánh chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.