Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau

Hướng dẫn Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo  chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Bước 1: Chuẩn bị

Thành lập nhóm, lựa chọn ý kiến thảo luận.

Mục đích thảo luận là thuyết phục cả lớp đồng ý lựa chọn các quy định bạn đưa ra.

Ý kiến của tôi Lí do Dẫn chứng từ thực tế hoặc sách báo
Về ứng xử với thầy cô Tôn trọng, lễ phép Học sinh sưu tầm
Về ứng xử với bạn bè Hòa đồng, thân thiện Học sinh sưu tầm
Về sử dụng cơ sở vật chất Tiết kiệm hiệu quả Học sinh sưu tầm

Bước 2: Thảo luận

– Trình bày thứ tự theo ý kiến từng thành viên.

– Ghi chép lại nội dung thảo luận.

Bước 3: Đánh giá

Đánh giá phần trình bày và trao đổi với các bạn khác.

– Đánh giá cách họ trao đổi với thành viên còn lại

Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau - ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau - ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Bảng nội quy tham khảo

Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau - ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Với những hướng dẫn Soạn bài Thảo luận nhóm về một vấn đề có ý kiến khác nhau – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.