Soạn bài Thánh Gióng tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước

Hướng dẫn soạn bài Thánh Gióng tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

1. Ngữ văn 6 Cánh Diều trang 80 phần Chuẩn bị

Xem lại phần chuẩn bị ở bài Nguyên Hồng nhà văn của những người cùng khổ để vận dụng vào đọc hiểu văn bản này

Đọc trước văn bản Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước, tìm hiểu thêm thông tin về tác giả Bùi Mạnh Nhị

Vận dụng những hiểu biết về truyền thuyết Thánh Gióng (Bài 1) để tìm hiểu thêm văn bản nghị luận này

Hướng dẫn giải:

Văn bản viết về Thánh Gióng là tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

Người viết định thuyết phục vấn đề chính là Thánh Gióng được xem như tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước.

Để thuyết phục người viết đã nêu ra những lí lẽ và bằng chứng:

+ Xây dựng lên nhân vật phi thường qua niềm yêu mến, tôn kính, tin rằng nhân vật đã ra đời kì lạ

+ Gióng lớn lên từ sức mạnh, từ tình yêu nước của nhân dân

+ Gióng đánh trận bảo vệ đất nước

+ Hình tượng bất tử của Gióng

Tác giả Bùi Mạnh Nhị

Bùi Mạnh Nhị (1929-2002) là nhà văn, nhà nghiên cứu văn học dân gian Việt Nam.

Ông sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

Ông là tác giả của nhiều tác phẩm nghiên cứu văn học dân gian, tiêu biểu như: “Văn học dân gian Việt Nam”, “Truyền thuyết Việt Nam”, “Lịch sử văn học dân gian Việt Nam”.

Ông cũng là tác giả của nhiều tác phẩm văn học nghệ thuật, tiêu biểu như: tiểu thuyết “Người làng Đông”, truyện ngắn “Chiếc trống đồng”, vở kịch “Mối tình quê”.


>> Xem thêm: Viết đoạn văn nêu cảm nghĩ về bài thơ lục bát


2. Ngữ văn 6 Cánh Diều trang 80, 81, 82 phần Đọc hiểu

* Câu hỏi giữa bài:

Ở phần 1, tác giả khẳng định điều gì?

Ở phần 1, tác giả khẳng định rằng truyền thuyết Thánh Gióng là một tác phẩm văn học dân gian đặc sắc, tiêu biểu cho chủ đề yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta.

Việc ra đời kì lạ của Gióng có ý nghĩa gì?

Việc ra đời kì lạ của Gióng thể hiện sự mong muốn của nhân dân về một người anh hùng có sức mạnh phi thường, có thể cứu nước khỏi giặc ngoại xâm.

Trích dẫn ý kiến của Lê Trí Viễn ở đây có tác dụng gì?

Trích dẫn ý kiến của Lê Trí Viễn ở đây có tác dụng khẳng định tầm quan trọng của truyền thuyết Thánh Gióng trong việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ.

Ở phần 4, tác giả tập trung phân tích nội dung gì?

Ở phần 4, tác giả tập trung phân tích nội dung về sự bay về trời của Thánh Gióng.

Ở phần 5, tác giả nêu lên các nội dung chính nào?

Ở phần 5, tác giả nêu lên các nội dung chính sau:

* Truyền thuyết Thánh Gióng là một bài học quý giá về tinh thần yêu nước, căm thù giặc, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta.

* Truyền thuyết đã và đang tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho thế hệ trẻ những phẩm chất tốt đẹp đó.

Tìm hiểu các từ “bất tử hóa”, “Gióng hóa”

“Bất tử hóa” có nghĩa là làm cho tồn tại mãi mãi, không bao giờ chết.

“Gióng hóa” là trở thành người anh hùng như Thánh Gióng.

Bằng chứng nào cho thấy Gióng để lại các chứng tích?

Các chứng tích cho thấy Gióng để lại bao gồm:

* Đền thờ Thánh Gióng ở nhiều nơi trên đất nước ta.

* Tên gọi của nhiều địa danh gắn liền với truyền thuyết Thánh Gióng.

* Các bài ca dao, tục ngữ, truyện kể về Thánh Gióng.

Trích dẫn ý kiến của Lê Trí Viễn

Lê Trí Viễn là một nhà nghiên cứu văn học nổi tiếng. Ông đã khẳng định rằng: “Truyền thuyết Thánh Gióng là một bài ca yêu nước và niềm tự hào dân tộc”.

Trích dẫn ý kiến của Lê Trí Viễn ở phần 1 của bài văn có tác dụng khẳng định tầm quan trọng của truyền thuyết Thánh Gióng trong việc giáo dục tinh thần yêu nước cho thế hệ trẻ. Truyền thuyết Thánh Gióng là một bài học quý giá về tinh thần yêu nước, căm thù giặc, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta. Truyền thuyết đã và đang tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho thế hệ trẻ những phẩm chất tốt đẹp đó.


>> Khám phá thêm: Trình bày ý kiến về một vấn đề


* Câu hỏi cuối bài:

Văn bản Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước viết về vấn đề gì? Vấn đề ấy được nêu khái quát ở phần nào? Qua văn bản, em hiểu truyền thuyết Thánh Gióng có ý nghĩa như thế nào?

Văn bản Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước viết về vấn đề tinh thần yêu nước, căm thù giặc của nhân dân ta. Vấn đề này được nêu khái quát ở phần 1 của văn bản, với nhan đề “Truyền thuyết Thánh Gióng – một tác phẩm văn học dân gian đặc sắc, tiêu biểu cho chủ đề yêu nước chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta”.

Qua văn bản, em hiểu truyền thuyết Thánh Gióng có ý nghĩa giáo dục tinh thần yêu nước, căm thù giặc, tinh thần đoàn kết, ý chí bất khuất, kiên cường của dân tộc ta. Truyền thuyết đã và đang tiếp tục giáo dục, bồi đắp cho thế hệ trẻ những phẩm chất tốt đẹp đó.

Các mục 2 Gióng ra đời kì lạ; 3 Gióng lớn lên cũng kì lạ; 4 Gióng vươn vai ra trận đánh giặc; 5 Gióng bay lên trời và dấu xưa còn lại đều dựa vào trình tự các sự kiện trong truyện Thánh Gióng nhưng tác giả không kể lại các sự kiện mà chủ yếu nêu lên nội dung gì?

Trong các mục 2, 3, 4, 5 của văn bản Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước, tác giả không kể lại các sự kiện trong truyện Thánh Gióng mà chủ yếu nêu lên nội dung ý nghĩa của những sự kiện ấy. Cụ thể:

Mục 2: Gióng ra đời kì lạ

Tác giả không kể lại sự kiện Gióng ra đời kì lạ như trong truyện Thánh Gióng, mà chỉ nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này:

Sự ra đời kì lạ của Gióng thể hiện sự mong muốn của nhân dân về một người anh hùng có sức mạnh phi thường, có thể cứu nước khỏi giặc ngoại xâm.

Mục 3: Gióng lớn lên cũng kì lạ

Tác giả cũng không kể lại sự kiện Gióng lớn lên nhanh chóng như trong truyện Thánh Gióng, mà chỉ nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này:

Sự lớn lên nhanh chóng của Gióng thể hiện sức mạnh thần kì của Thánh Gióng, cũng như tinh thần yêu nước, căm thù giặc sâu sắc của nhân dân ta.

Mục 4: Gióng vươn vai ra trận đánh giặc

Tác giả không kể lại sự kiện Gióng đánh đuổi giặc Ân như trong truyện Thánh Gióng, mà chỉ nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này:

Chiến công đánh đuổi giặc Ân của Gióng thể hiện sức mạnh và tinh thần đoàn kết của nhân dân ta trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm.

Mục 5: Gióng bay lên trời và dấu xưa còn lại

Tác giả không kể lại sự kiện Gióng bay về trời như trong truyện Thánh Gióng, mà chỉ nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này:

Sự bay về trời của Gióng thể hiện sự bất tử của Thánh Gióng, cũng như tinh thần bất khuất, kiên cường của dân tộc ta.


>> Đọc thêm: Tự đánh giá 4


Vì sao văn bản Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước là văn bản nghị luận văn học? Em hãy chỉ ra các lí lẽ và bằng chứng mà tác giả nêu ra trong văn bản.

Văn bản Thánh Gióng – tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước là văn bản nghị luận văn học vì:

Nội dung văn bản tập trung vào việc phân tích, đánh giá giá trị của một tác phẩm văn học dân gian, đó là truyền thuyết Thánh Gióng.

Tác giả đã sử dụng các phương pháp nghị luận văn học như lập luận, phân tích, chứng minh, bình luận,… để làm sáng tỏ vấn đề.

Hãy viết một đoạn văn (khoảng 4 – 5 dòng) về hình tượng Thánh Gióng, trong đó có sử dụng thành ngữ “độc nhất vô nhị” (“có một không hai”).

Thánh Gióng, một hình tượng độc nhất vô nhị trong văn học dân gian Việt Nam, là biểu tượng cho sức mạnh và tinh thần yêu nước của dân tộc ta. Gióng ra đời kì lạ, lớn lên nhanh chóng, đánh giặc cứu nước rồi bay về trời, là những chi tiết kì ảo thể hiện ước mơ của nhân dân về một người anh hùng có sức mạnh phi thường, có thể bảo vệ đất nước khỏi giặc ngoại xâm.

Với những hướng dẫn Soạn bài Thánh Gióng tượng đài vĩnh cửu của lòng yêu nước Sách Cánh Diều – Ngữ Văn Lớp 6 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.