Soạn bài Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tương tự nhiên – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều

Hướng dẫn soạn bài Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tương tự nhiên – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về bài học này.

Thực hành

Câu hỏi (trang 80, SGK Ngữ văn 8, tập 1)

Bài tập: Nghe bạn thuyết minh giải thích hiện tượng núi lửa, ghi lại các ý chính của bài thuyết trình đó.

Trả lời

Ý chính của bài thuyết minh về núi lửa: 

  • Khái niệm núi lửa

Núi lửa là một hiện tượng tự nhiên xảy ra khi magma, dung nham và tro bụi phun ra từ lòng đất qua một lỗ hoặc khe nứt trên bề mặt trái đất. Magma là một chất lỏng nóng chảy được hình thành dưới lòng đất. Dung nham là magma khi đã phun ra khỏi lòng đất. Tro bụi là những hạt nhỏ được hình thành từ đá, kim loại và khoáng chất khi núi lửa phun trào.

  • Phân loại núi lửa

Núi lửa được phân loại dựa trên một số tiêu chí như:

* Vị trí: Núi lửa có thể được phân loại thành núi lửa trên đất liền, núi lửa dưới nước và núi lửa ngầm.

* Cấu tạo: Núi lửa có thể được phân loại thành núi lửa dạng tầng, núi lửa dạng tháp và núi lửa dạng miệng phễu.

* Hoạt động: Núi lửa có thể được phân loại thành núi lửa hoạt động, núi lửa ngủ và núi lửa đã tắt.

  • Nguyên nhân gây ra núi lửa

Núi lửa xảy ra do sự dịch chuyển của các mảng kiến tạo. Khi các mảng kiến tạo di chuyển, chúng có thể tạo ra các vết nứt trên bề mặt trái đất. Magma từ lòng đất có thể phun ra qua các vết nứt này.

  • Tác động của núi lửa

Núi lửa có thể gây ra những tác động tích cực và tiêu cực đối với con người và môi trường.

* Tác động tích cực:

    * Núi lửa có thể tạo ra đất đai màu mỡ.

    * Núi lửa có thể tạo ra các khoáng sản quý giá.

    * Núi lửa có thể giúp điều hòa khí hậu.

* Tác động tiêu cực:

    * Núi lửa có thể gây ra động đất, sóng thần và lũ lụt.

    * Núi lửa có thể gây ô nhiễm không khí và nước.

    * Núi lửa có thể gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Văn bản đã cung cấp những thông tin cơ bản về núi lửa, bao gồm:

  • Sự hình thành của núi lửa
  • Các thành phần của núi lửa
  • Các tác động của núi lửa đối với môi trường
  • Vai trò của núi lửa đối với con người

Với những hướng dẫn soạn bài Nói và nghe: Tóm tắt nội dung thuyết minh giải thích một hiện tương tự nhiên – Ngữ văn 8 tập 1 Cánh diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.