Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo)

Hướng dẫn Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Luyện tập:

Câu 1 (trang 20 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

Nghĩa sự việc và tình thái trong các câu:

a) – Nghĩa sự việc: Tả lại thời tiết ở hai nơi khác nhau như thế nào qua hình ảnh “nắng”

– Nghĩa tình thái: (chắc) Phỏng đoán với độ tin cậy cao.

b) – Nghĩa sự việc : Tấm ảnh là của mợ Du và thằng Dũng.

– Nghĩa tình thái : (rõ ràng) khẳng định sự việc ở mức cao

c) – Nghĩa sự việc : Cái gông xứng đáng với tội án sáu người tử tù.

– Nghĩa tình thái : (thật là) Khẳng định một cách mỉa mai

d) – Nghĩa sự việc :

+ C1:Hắn sống bằng giật cướp, dọa nạt.

+ C2: Hắn mạnh vì liều

– Nghĩa tình thái  :

+ C1: (Chỉ) đánh giá mức độ.

+ C2: (Đã đành)  thái độ miễn cưỡng.

Câu 2 (trang 20 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

a) “Nói của đáng tội”: thừa nhận việc khen là không nên làm với đứa trẻ.

b) “Có thể”: nêu khả năng.

c) “Những”: đánh giá giá cả ở mức độ cao.

d) “Kia mà”: nhắc nhở để trách móc.

Câu 3 (trang 20 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

Từ ngữ tình thái phù hợp ở cột B là:

– Câu a: Chọn từ “hình như” thể hiện sự phỏng đoán, chưa chắc chắn.

– Câu b: Chọn từ “dễ” thể hiện sự phỏng đoán chưa chắc chắn.

– Câu c: Chọn từ “tận” đánh giá khoảng cách là xa.

Câu 4 (trang 20 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

Đặt câu:

– Chưa biết chừng tối nay nó sẽ đến.

– Tiền điện phải đóng một trăm nghìn là cùng.

– Ít ra nó cũng biết vâng lời!

– Nghe nói chị hoa đi du học mới về.

– Chả lẽ nhà cô không còn cái bình nào khác đẹp hơn?

– Hóa ra sau tất cả môn toán vẫn là môn yêu thích nhất của mình!

– Sự thật là chiếc máy tính này rất đẹp!

– Nhưng anh đã hứa sẽ dẫn em đi chơi cuối tuần này cơ mà!

– Không khí rất vui đặc biệt là phần đầu.

– Ly là bạn của chị đấy mà.

Với những hướng dẫn Soạn bài Nghĩa của câu (tiếp theo) chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.