Soạn bài Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều

Hướng dẫn soạn bài Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về bài học này.

I. Định hướng

  1. a) Khi nghe người khác trình bày, để nắm được nội dung thông tin, cần biết tóm tắt ý chính của bài nói. Cũng giống như bản tóm tắt một văn bản viết, bản tóm tắt một bài nói có thể có độ dài khác nhau, nhưng cần nêu lại được những ý chính của bài nói ấy.
  2. b) Muốn tóm tắt ý chính của bài nói, các em cần – Tập trung nghe nội dung của bãi nói.

– Ghi lại các ý chính của bài nói theo hệ thống ý lớn, ý nhỏ, các bằng chứng hay

ví dụ minh hoạ…

– Tùy theo yêu cầu về độ dài của bản tóm tắt để lựa chọn các ý chính của bài nói và trình bày bản tóm tắt cho phù hợp.

II.Thực hành

Bài tập: Nghe bạn thuyết trình về nội dung văn bản “Ghe xuồng Nam Bộ” đã học và ghi lại các ý chính của bài thuyết trình đó.

Bài tham khảo

Văn bản nói về các phương tiện vận chuyển truyền thống như ghe và xuồng là một hình ảnh sống động về cuộc sống ven sông, ven biển ở vùng Nam Bộ của Việt Nam. Cả hai loại phương tiện này đều đóng vai trò quan trọng trong sản xuất và sinh hoạt hàng ngày của cộng đồng dân cư.

Về xuồng, có nhiều loại phổ biến được ưa chuộng như xuồng ba lá, xuồng tam bản, xuồng vỏ gòn, xuồng độc mộc và xuồng máy. Mỗi loại xuồng mang theo đặc điểm và phương thức hoạt động riêng biệt, phản ánh sự linh hoạt và sáng tạo của người dân trong việc ứng dụng nguồn lực tự nhiên. Xuồng không chỉ là phương tiện vận chuyển thông thường mà còn là biểu tượng của cuộc sống ven sông, nước.

Ngoài ra, ghe cũng đóng vai trò quan trọng, với nhiều loại như ghe bầu, ghe lồng, ghe chài, ghe cào tôm, ghe ngo và ghe hầu. Đặc biệt, từng địa phương lại có những loại ghe riêng biệt, thích hợp với đặc điểm địa lý và nhu cầu của người dân, như ghe câu Phú Quốc, ghe cửa Bà Rịa, ghe lưới rùng Phước Hải. Điều này thể hiện sự đa dạng và độ phong phú trong việc sáng tạo và ứng dụng công nghệ truyền thống vào cuộc sống hàng ngày.

Ghe và xuồng không chỉ là những phương tiện vận chuyển, mà còn là biểu tượng của sự gắn bó mật thiết giữa con người và môi trường nước, là điểm nhấn quan trọng trong bức tranh văn hóa và kỹ thuật của người dân Nam Bộ.

Với những hướng dẫn soạn bài Nghe và tóm tắt ý chính của bài nói – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.