Soạn bài Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó

Hướng dẫn Soạn bài Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo  chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Bước 1: Chuẩn bị nghe

Trước khi nghe ý kiến của người nói, bạn nên:

 • Tìm hiểu về tác phẩm mà người nói sẽ trình bày.
 • Liệt kê tất cả những gì bạn đã biết về tác phẩm và những gì cần trao đổi với người trình bày.
 • Chuẩn bị bút, giấy để ghi chép.
 • Tìm vị trí thích hợp để bạn có thể theo dõi và tương tác với người nói một cách tốt nhất.

Bước 2: Lắng nghe và ghi chép

Trong khi nghe người nói trình bày ý kiến, quan điểm của họ, bạn nên:

 • Lắng nghe để nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói.
 • Trong tác bằng ánh mắt với người nói, tập trung vào những nội dung quan trọng.
 • Không vội nhận xét, kết luận,..
 • Tìm kiếm những dấu hiệu ngôn ngữ để nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói:

– Các kiểu câu như: Ý kiến, quan điểm của tôi là… Tôi nghĩ. Theo tôi. Tôi cho rằng… – Những ý kiến được trình bày ở phần mở đầu và kết thúc.

– Những ý mà người nói nhấn mạnh, nói chậm hoặc kết hợp với phương tiện phi ngôn ngữ.

 • Tổ chức, sắp xếp các thông tin thu nhận được trong khi nghe để tìm hiểu ý nghĩa của thông tin bằng cách: tìm mối quan hệ giữa các ý, dự đoán ý tiếp theo, đánh dấu ý kiến quan trọng
 • Suy ngẫm về giá trị của những ý kiến, quan điểm của người nói. Kết hợp nghe và ghi chép:
 • Ghi chép thông tin chính dưới dạng từ, cụm từ, viết tắt hoặc dàn ý, sơ đồ, bảng biểu (tham khảo mẫu dưới đây):
 • Soạn bài Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó - ngắn nhất Chân trời sáng tạo

Bước 3: Trao đổi, nhận xét, đánh giá

 • Nhận xét, đánh giá về những điểm thú vị trong ý kiến, quan điểm của người nói.
 • Khi trao đổi, bạn nên:

– Xác nhận lại ý kiến, quan điểm của người nói.

– Trình bày điểm tương đồng, thống nhất (nếu có) giữa ý kiến, quan điểm của bạn với người nói.

– Nêu những điều chưa rõ hoặc chưa thống nhất với ý kiến, quan điểm của người nói.

 • Tránh ngắt lời, dùng giọng điệu nhẹ nhàng.
 • Tôn trọng ý kiến, quan điểm của người nói, tránh công kích cá nhân.

Với những hướng dẫn Soạn bài Nghe và nắm bắt ý kiến, quan điểm của người nói; nhận xét, đánh giá về ý kiến, quan điểm đó – Ngữ văn 10 Chân trời sáng tạo chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.