Soạn bài Ngày hội với sách trang 115 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 2

Hướng dẫn soạn bài Ngày hội với sách trang 115 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 2trong bài viết dưới đây sẽ giúp bạn phân tích, tìm hiểu về bài học một cách toàn diện nhất.

1 TRƯỚC KHI NÓI

a. Chuẩn bị nội dung và phương tiện để trình bày

Lựa chọn và xác định nội dung cần trình bày:

– Xem lại sản phẩm sáng tạo từ sách và chọn sản phẩm độc đáo, thú vị cần sử dụng để hỗ trợ cho bài nói hoặc trình bày ý tưởng.

– Lập dàn ý cho bài nói trước khi trình bày ý kiến về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc sách, đánh đấu những nội dung cần nhấn mạnh, cần làm rõ và thuyết phục người nghe

– Xác định các phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp để hỗ trợ cho bài nói.

b. Luyện tập

Em có thể chọn hình thức tập luyện:

– Tập luyện một mình để ghi nhớ nội dung và chọn cách diễn đạt phù hợp. 

– Trình bày trước các bạn trong nhóm học tập, cùng các bạn trao đổi để có thể lắng nghe góp ý nhằm điều chỉnh nội dung trình bày và diễn đạt sao cho rõ ràng, mạch lạc, có sức thu hút.

– Hãy cố gắng để việc giới thiệu sản phẩm sáng tạo từ sách hoặc những quan điểm của em về việc đọc sách trở nên thú vị, hấp dẫn, cuốn hút và để lại ấn tượng sâu sắc với người nghe.

2 TRÌNH BÀY BÀI NÓI

– Trình bày một cách rõ ràng các nội dung đã chuẩn bị

– Nhấn mạnh những đặc điểm nổi bật của sản phẩm sáng tạo từ sách hoặc làm rõ quan điểm của em về việc đọc sách qua lí lẽ xác đáng và bằng chứng cụ thể

– Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ phù hợp để phần trình bày hấp dẫn hơn

3 SAU KHI NÓI

Người nghe Người nói
– Nghe và ghi vắn tắt những đặc điểm nổi bật của sản phẩm sáng tạo từ sách hoặc quan điểm về việc đọc sách để có thể trao đổi, nêu câu hỏi sau khi người nói trình bày

– Nêu ý kiến về nội dung bài nói và cách trình bày

– Nghe góp ý và phản hồi những ý kiến của người nghe về nội dung bài nói một cách phù hợp, rõ ràng, có thể bổ sung những điểm cần làm rõ thêm

– Trao đổi lại với người nghe về cách trình bày để có thể rút kinh nghiệm và điều chỉnh một cách hiệu quả

 

 

Với những hướng dẫn soạn bài Ngày hội với sách trang 115 – Kết nối tri thức – Ngữ văn lớp 7 tập 2 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của bài học này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.