Soạn bài Một số phương tiện giao thông của tương lai – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều

Hướng dẫn soạn bài Một số phương tiện giao thông của tương lai – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Ghi vào vở chữ cái đứng trước phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (từ câu 1 đến câu 8):

Câu 1 (trang 93 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: A

Câu 2 (trang 93 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: D

Câu 3 (trang 93 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: A

Câu 4 (trang 93 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: D

Câu 5 (trang 94 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: B

Câu 6 (trang 94 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: C

Câu 7 (trang 94 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: B

Câu 8 (trang 94 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

Đáp án đúng là: C

Câu 9 (trang 94 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2):

– Chia nội dung thành các đề mục và in đậm rõ ràng

– Ngôn ngữ rõ ràng, dễ hiểu, mang tính khoa học

– Sử dụng các phương tiện phi ngôn ngữ trong bài để tăng tính hấp dẫn như hình ảnh…

Câu 10 (trang 94 sgk Ngữ văn lớp 7 Tập 2): Phương tiện giao thông mà em kỳ vọng trong tương lai là gì? Hãy nêu ngắn gọn đặc điểm và công dụng của phương tiện đó? 

Phương tiện giao thông em kỳ vọng nhất trong tương lai là tàu đệm từ siêu tốc.

– Đặc điểm:

+ Các tàu đệm từ siêu tốc có thể bay lên khỏi đường ray trong một khoảng thời gian nhất định.

+ Vận tốc cao, có thể đạt tới tốc độ 4 667 km/h

+ Đường ray là các đệm từ

– Công dụng:

+ Giúp con người có thể di chuyển được từ vị trí này sang vị trí khác một cách nhanh chóng

+ Tiết kiệm thời gian di chuyển

+ Đưa chúng ta tới những nơi chưa từng được biết đến.

Với những hướng dẫn soạn bài Một số phương tiện giao thông của tương lai – ngữ văn 7 tập 2 – sách Cánh Diều chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.