Soạn bài Luyện tập viết văn bản

Hướng dẫn soạn bài Luyện tập viết văn bản – Ngữ văn 9 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về học phần này.

I – ÔN TẬP LÝ THUYẾT

1,Biên bản nhằm mục đích gì ?

Biên bản là văn bản ghi chép lại một sự việc, một cuộc họp, một cuộc đàm phán,… Biên bản nhằm mục đích:

Làm bằng chứng chứng minh cho sự việc đã xảy ra.

Là căn cứ để giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến sự việc đã xảy ra.

Làm tài liệu lưu trữ, tham khảo.

Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ như thế nào?

Người viết biên bản cần phải có trách nhiệm và thái độ nghiêm túc, trung thực, khách quan, chính xác trong việc ghi chép lại nội dung sự việc. Người viết biên bản cần phải nắm vững nội dung sự việc, biết cách ghi chép ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu.

3, Nêu bố cục phổ biến của biên bản.

Biên bản có bố cục phổ biến như sau:

Tên biên bản: Ghi rõ tên của biên bản, ví dụ: Biên bản họp, Biên bản ghi nhận,…

Thời gian, địa điểm lập biên bản: Ghi rõ thời gian, địa điểm lập biên bản.

Người tham dự: Ghi rõ họ tên, chức vụ, đơn vị của những người tham dự.

Nội dung biên bản: Ghi rõ nội dung sự việc được lập biên bản.

Kết luận, ý kiến của người lập biên bản: Ghi rõ kết luận, ý kiến của người lập biên bản về nội dung sự việc được lập biên bản.

4, Lời văn và cách trình bày một biên bản có gì đặc biệt ?

Lời văn của biên bản phải ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu, tránh dùng từ ngữ hoa mỹ, cầu kỳ. Cách trình bày biên bản cần phải rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không tẩy xóa.

Ngoài ra, biên bản cần phải được viết trên giấy có kích thước A4, sử dụng mực màu xanh hoặc đen. Các nội dung của biên bản cần được trình bày theo thứ tự từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.

Dưới đây là một số lưu ý khi viết biên bản:

Nội dung biên bản phải được ghi chép đầy đủ, chính xác, không được bỏ sót bất kỳ thông tin nào liên quan đến sự việc được lập biên bản.

Khi ghi chép nội dung biên bản, cần sử dụng ngôn ngữ chính xác, tránh dùng từ ngữ địa phương, từ ngữ thiếu chuẩn mực.

Kết luận, ý kiến của người lập biên bản phải được ghi rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu.

Biên bản là một loại văn bản quan trọng, có vai trò quan trọng trong đời sống xã hội. Người viết biên bản cần phải nắm vững các quy định về cách viết biên bản để đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan của biên bản.

II – Luyện Tập

Câu 1: (Trang 134, SGK Ngữ Văn 9 Tập 2)

BIÊN BẢN HỘI NGHỊ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TẬP MÔN NGỮ VĂN

Thời gian: 10 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Địa điểm: Phòng học 9A, Trường THCS Nguyễn Du

Thành phần:

Cô Lan, giáo viên môn Ngữ văn

Toàn thể học sinh lớp 9A

Đại biểu các lớp 9B, 9C

Chủ trì: Cô Lan

Nội dung:

Lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn

Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm

Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phân đấu

Lớp trưởng báo cáo sơ lược tình hình học môn Ngữ văn:

Nhiều bạn chưa đọc kĩ văn bản, chuẩn bị bài sơ sài.

Nhiều bạn chưa làm hết các bài tập, nhất là bài tập phần Tiếng Việt và Tập làm văn.

Nhiều bạn chưa biết cách làm thế nào để viết một bài văn hay. Bài viết còn sai chính tả, ngữ pháp, lan man, xa đề.

Kết quả: khá, giỏi: 40%; trung bình: 50%; yếu: 10%.

Cô Lan khai mạc, nêu yêu cầu và nội dung hội nghị:

Mục đích: tìm biện pháp để học tốt môn Ngữ văn. Phấn đấu cuối năm 100% đạt yêu cầu, trong đó có 60% khá, giỏi.

Nội dung:

Lớp trưởng sơ kết tình hình học môn Ngữ văn trong thời gian qua.

Các bạn học sinh giỏi báo cáo kinh nghiệm (Thu Nga, Thuý Hà).

Tập thể lớp trao đổi, bổ sung và đề ra chỉ tiêu phân đấu.

Kinh nghiệm của Thu Nga:

Đọc kĩ văn bản để hiểu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa của văn bản, sau đó mới chuẩn bị bài.

Phải cố gắng tưởng tượng, liên tưởng, đào sâu suy nghĩ để có xúc cảm và phát hiện ra ý độc đáo.

Cố gắng làm hết bài tập, đặc biệt là các bài tập luyện nói, luyện viết.

Kinh nghiệm của Thuý Hà:

Mỗi văn bản có những nét độc đáo riêng. Phải tìm cho ra nét độc đáo đó.

Phải thường xuyên tích lũy tư liệu văn học.

Nắm chắc cách làm bài theo từng loại thể. Dành thời gian thích đáng đọc kĩ đề bài để xác định yêu cầu của bài viết.

Nhất thiết phải làm dàn ý trước khi viết.

Khi viết cần phải chủ động và theo cách diễn đạt của mình, tránh lệ thuộc bài mẫu.

Cô Lan tổng kết:

Phải đọc kĩ văn bản, tìm hiểu xem tác giả muốn nói gì, nói bằng cách nào, thái độ ra sao.

Thường xuyên tích lũy tư liệu và biết vận dụng tư liệu khi làm bài.

Rèn luyện năng lực cảm thụ, đặc biệt là khả năng liên tưởng, tưởng tượng.

Soạn bài và làm bài tập đầy đủ, chu đáo.

Khi làm bài, phải nắm chắc yêu cầu của đề bài, làm dàn ý. Cố gắng viết mạch lạc, trong sáng, có cảm xúc.

Tin tưởng vào kết quả phấn đấu của lớp.

Kết luận:

Hội nghị đã thành công tốt đẹp.

Các bạn học sinh đã có ý thức cao trong việc trao đổi kinh nghiệm học tập môn Ngữ văn.

Cô Lan tin tưởng rằng với sự nỗ lực của cả lớp, chúng ta sẽ đạt được mục tiêu phấn đấu cuối năm học.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau. Một bản lưu tại lớp, một bản lưu tại văn phòng nhà trường.

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Cô Lan

(Ký, ghi rõ họ tên)

Câu 2: Hãy ghi lại biên bản họp lớp tuần vừa qua.

BIÊN BẢN HỌP LỚP

Lớp: 9A

Thời gian: 17 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Địa điểm: Phòng học 9A, Trường THCS Nguyễn Du

Thành phần:

Toàn thể học sinh lớp 9A

Chủ trì: Lớp trưởng Nguyễn Thị Huệ

Nội dung:

Tổng kết tình hình học tập của lớp trong tuần qua

Thảo luận về kế hoạch học tập tuần tới

Tổng kết tình hình học tập của lớp trong tuần qua:

Về học tập:

Lớp có 100% học sinh đi học đầy đủ.

Kết quả học tập của các môn đều ổn định, không có môn nào bị điểm dưới trung bình.

Một số học sinh có tiến bộ vượt bậc, đặc biệt là các môn Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh.

Về hoạt động ngoại khóa:

Lớp tham gia đầy đủ các hoạt động ngoại khóa của nhà trường.

Các hoạt động ngoại khóa đã góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, gắn bó của lớp.

Thảo luận về kế hoạch học tập tuần tới:

Lớp trưởng thông báo lịch học và bài tập của tuần tới.

Các bạn học sinh thảo luận về cách thức học tập hiệu quả cho từng môn học.

Kết luận:

Lớp trưởng kết luận:

Lớp cần tiếp tục duy trì tinh thần học tập tích cực, chủ động.

Các bạn học sinh cần dành thời gian học tập hợp lý, tránh học quá tải.

Lớp cần phối hợp chặt chẽ với giáo viên để có kế hoạch học tập hiệu quả.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau. Một bản lưu tại lớp, một bản lưu tại văn phòng nhà trường.

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lớp trưởng

(Ký, ghi rõ họ tên)

Câu 3: Hãy ghi lại biên bản bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội em cho chi đội bạn.

BIÊN BẢN BÀN GIAO NHIỆM VỤ TRỰC TUẦN

Lớp: 9A

Chi đội: Chi đội lớp 9A

Thời gian: 17 giờ, ngày 20 tháng 7 năm 2023

Địa điểm: Phòng học 9A, Trường THCS Nguyễn Du

Thành phần:

Chi đội trưởng chi đội 9A: Nguyễn Thị Huệ

Chi đội trưởng chi đội 9B: Nguyễn Thị Lan

Chủ trì: Chi đội trưởng chi đội 9A

Nội dung:

Bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội 9A cho chi đội 9B

Chi đội trưởng chi đội 9A:

Báo cáo tình hình trực tuần của chi đội 9A trong tuần qua:

Chi đội có 100% học sinh đi học đầy đủ.

Chi đội tham gia đầy đủ các hoạt động trực tuần.

Chi đội thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Bàn giao nhiệm vụ trực tuần của chi đội 9A cho chi đội 9B:

Thời gian trực tuần: Thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7

Nội dung trực tuần:

Duy trì trật tự, an toàn trong lớp học.

Kiểm tra sĩ số, nhắc nhở học sinh đi học đầy đủ.

Giúp đỡ các bạn học sinh gặp khó khăn.

Chi đội trưởng chi đội 9B:

Tiếp nhận nhiệm vụ trực tuần của chi đội 9A.

Cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Kết luận:

Hai chi đội thống nhất giao nhận nhiệm vụ trực tuần.

Chi đội 9B cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Biên bản được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau. Một bản lưu tại chi đội 9A, một bản lưu tại chi đội 9B.

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chi đội trưởng chi đội 9A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Chi đội trưởng chi đội 9B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Câu 4: Hãy viết biên bản xử phạt vi phạm hành chính (vi phạm quy định về an toàn giao thông, vệ sinh đường phố, quản lý xây dựng,…).

BIÊN BẢN XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Số: 01/BB-XPHC

Hôm nay, ngày 20 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Chúng tôi gồm:

Ông/Bà: Nguyễn Văn A, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Ông/Bà: Nguyễn Thị B, Công chức Tư pháp – Hộ tịch, Ủy ban nhân dân phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ vào:

Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt;

Quyết định số 01/2023/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2023 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định mức phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với một số hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Xử phạt vi phạm hành chính đối với:

Ông/Bà: Nguyễn Văn C, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1990, thường trú tại địa chỉ: 123 đường Nguyễn Trãi, phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung vi phạm:

Hành vi: Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy.

Thời gian, địa điểm vi phạm: 17 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 7 năm 2023, tại giao lộ đường Nguyễn Trãi và đường Lê Duẩn, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Phương tiện vi phạm: Xe mô tô nhãn hiệu Honda, biển số xe 56-S12345.

Mức phạt:

Phạt tiền: 200.000 đồng.

Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy.

Quyết định xử phạt:

Yêu cầu ông/bà Nguyễn Văn C nộp tiền phạt theo quy định trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày lập biên bản.

Buộc ông/bà Nguyễn Văn C đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, xe máy.

Kết luận:

Ông/bà Nguyễn Văn C đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị như nhau. Một bản giao cho ông/bà Nguyễn Văn C, một bản lưu tại Ủy ban nhân dân phường 10, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người lập biên bản

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông/Bà Nguyễn Văn A

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông/Bà Nguyễn Thị B

(Ký, ghi rõ họ tên)

Người vi phạm

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ông/Bà Nguyễn Văn C

Với những hướng dẫn soạn bài Luyện tập viết văn bản – Ngữ văn 9 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của học phần này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.