Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Hướng dẫn Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (trang 112 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

a) Đoạn trích viết về sự ảnh hưởng mạnh mẽ của dòng thơ lãng mạn Pháp đối với các nhà thơ trong phong trào Thơ mới.

   + Quan điểm của tác giả là ảnh hưởng trong giao lưu là ngẫu nhiên.

b) Tác giả chủ yếu sử dụng thao tác lập luận so sánh, ngoài ra còn sử dụng thao tác lập luận phân tích để làm nổi bật vấn đề được nêu ra. Cuối đoạn tác giả sử dụng thao tác bác bỏ và bình luận.

c) Một bài văn có sức lôi cuốn thường sử dụng nhiều thao tác lập luận. Việc áp dụng nhiều thao tác chưa hẳn là tốt. Áp dụng kết hợp nhiều thao tác phải phù hợp mới có hiệu quả.

Câu 2 (trang 113 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

a) Bước thứ nhất

   – Chọn vấn đề cần nghị luận: Thanh niên ta ngày nay cần có ý chí vươn lên trong học tập và công tác.

* Lập dàn ý

   – Đặt vấn đề: Giới thiệu được vấn đề cần nghị luận.

   – Giải quyết vấn đề:

       + Khẳng định rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công tác là yêu cầu đúng đắn phù hợp với quy luật phát triển của con người ở thời đại mới.

       + Phải rèn luyện ý chí vươn lên trong học tập và công tác cho thanh niên ngày nay.

       + Phê phán và bác bỏ những việc làm sai trái của một số thanh niên hiện nay.

       + Làm thế nào để rèn luyện tốt ý chí vươn lên trong học tập và công tác.

   – Kết thúc vấn đề:

       + Ý nghĩa của vấn đề đặt ra

       + Bản thân

b)  Bước thứ hai

   – Trình bày một luận điểm trong dàn ý.

c) Bước thứ ba

   – Diễn đạt các ý thành đoạn văn nghị luận trình bày trước lớp.

Câu 3 (trang 113 sgk Ngữ văn lớp 11 Tập 2):

Đề bài: Bàn về bệnh quay cóp của Học sinh trong thi kiểm tra.
* Gợi ý về nội dung:

   + Thực trạng của bệnh quay cóp trong Học sinh ngày nay.

   + Tác hại của bệnh quay cóp.

   + Lời khuyên .

(Có thể chọn 1 trong các ý trên để dựng đoạn; Vận dụng kết hợp ít nhất 2 thao tác lập luận)

* Trình bày văn bản và chỉ ra các thao tác lập luận đã sử dụng.

Với những hướng dẫn Soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.