Soạn bài Kéo co

Hướng dẫn soạn bài Kéo co – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết, đầy đủ nhất. Thông qua việc thực hành trả lời các câu hỏi trong phần hướng dẫn và bài tập, chúng ta có thể củng cố kiến thức cơ bản về tác phẩm này.

Câu 1 (Trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Chỉ ra những đặc điểm của văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Những đặc điểm ấy có mối quan hệ như thế nào với mục đích của văn bản? Hãy lí giải.

Trả lời

Văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động có những đặc điểm sau:

  • Tính xác định: Văn bản phải trình bày rõ ràng, chính xác các quy tắc hoặc luật lệ của trò chơi hay hoạt động. Điều này giúp người đọc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy tắc, luật lệ đó.
  • Tính mạch lạc: Văn bản phải được trình bày mạch lạc, rõ ràng, dễ hiểu. Điều này giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung của văn bản.
  • Tính sinh động: Văn bản có thể sử dụng các hình ảnh, ví dụ minh họa để giúp người đọc dễ hiểu và ghi nhớ các quy tắc, luật lệ.

Những đặc điểm trên có mối quan hệ chặt chẽ với mục đích của văn bản giới thiệu một quy tắc hoặc luật lệ trong trò chơi hay hoạt động. Mục đích của văn bản là giúp người đọc hiểu rõ và thực hiện đúng các quy tắc, luật lệ của trò chơi hay hoạt động. Do đó, văn bản cần phải có tính xác định, mạch lạc và sinh động để đạt được mục đích đó.

Cụ thể, tính xác định giúp người đọc hiểu rõ các quy tắc, luật lệ của trò chơi hay hoạt động. Tính mạch lạc giúp người đọc dễ dàng nắm bắt được nội dung của văn bản. Tính sinh động giúp người đọc dễ hiểu và ghi nhớ các quy tắc, luật lệ.

Câu 2 (Trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Các thông tin trong văn bản Kéo co được triển khai theo những cách nào?

Trả lời

Các thông tin trong văn bản Kéo co được triển khai theo hai cách chính:

  • Thứ nhất, theo trật tự thời gian: Văn bản bắt đầu bằng việc giới thiệu mục đích, đối tượng tham gia của trò chơi, sau đó là các bước chuẩn bị, cách chơi và quy định trò chơi. Cách triển khai này giúp người đọc hiểu rõ các bước thực hiện trò chơi một cách logic, dễ hiểu.
  • Thứ hai, theo quan hệ nhân quả: Văn bản giải thích các bước chơi, quy định trò chơi dựa trên mối quan hệ nhân quả. Ví dụ, tác giả giải thích rằng người chơi phải đứng thẳng, hai chân rộng bằng vai, tay nắm chặt dây để đảm bảo lực kéo được tốt nhất. Cách triển khai này giúp người đọc hiểu rõ lý do của các bước chơi, quy định trò chơi, giúp họ dễ dàng thực hiện đúng các quy tắc của trò chơi.

Ngoài ra, văn bản cũng sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hóa để làm cho nội dung văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Ví dụ, tác giả so sánh trò chơi kéo co với một cuộc thi sức mạnh, ý chí để nhấn mạnh tính chất gay cấn, hấp dẫn của trò chơi.

Câu 3 (Trang 58, SGK Ngữ văn 7, tập 2)

Tìm phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng trong văn bản và cho biết tác dụng của phương tiện đối với mục đích của văn bản.

Trả lời

Trong văn bản “Kéo co”, phương tiện phi ngôn ngữ được sử dụng là hình ảnh minh họa. Hình ảnh minh họa được đặt ở phần đầu của văn bản, thể hiện hình ảnh hai đội chơi kéo co. Hình ảnh này giúp người đọc hình dung rõ hơn về trò chơi kéo co, từ đó hiểu rõ hơn cách chơi và quy định của trò chơi.

Tác dụng của phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản “Kéo co” là:

  • Giúp người đọc hình dung rõ hơn về trò chơi kéo co. Hình ảnh minh họa giúp người đọc hiểu rõ hơn về cách thức thực hiện trò chơi, từ đó dễ dàng nắm bắt các bước chơi và quy định của trò chơi.
  • Giúp văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn hơn. Hình ảnh minh họa giúp văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn hơn, thu hút người đọc chú ý và quan tâm đến văn bản.

Nhìn chung, việc sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ trong văn bản “Kéo co” là cần thiết và phù hợp với mục đích của văn bản. Phương tiện này giúp người đọc hiểu rõ hơn về trò chơi kéo co và giúp văn bản trở nên sinh động, hấp dẫn hơn.

Với những hướng dẫn soạn bài Kéo co – Sách Chân trời sáng tạo lớp 7 chi tiết như trên. Hy vọng sẽ giúp các bạn nắm được những ý chính của tác phẩm này. Chúc các bạn có những bài soạn thật tốt, để thuận tiện trong quá trình tiếp thu bài giảng.